Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Zlatá vyhlídka

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO Český rájPR Hruboskalsko

3 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

  • Ze soutěsky mezi Cikánětem a věží stěnou šikmo vlevo do velké díry (hodiny). Žlábkem vpravo, výše vlevo hranou na JZ předvrchol. JZ stěnou na vrcholovou hlavu.
  • Walter Sobe, E. Herbe,4.6.1922
  • Od velké díry na "N. c. " vlevo a při hraně na předskalí.
  • Karel Cerman,1945
 • 3)Bleší kozy, VIII
  • SZ hranou přes 2 kruhy na vrchol.
  • L. Krejčí a P. Vejvoda,20.11.2012
  • V koutě vpravo od "SZ spáry" sokolíkem na JZ předvrchol a "N. c. " na vrchol.
  • Josef Čihula,1961
  • Lámavým komínem ke kruhu a krátkou spárou na JZ předskalí a "N. c. " na vrchol.
  • Gustav Švábik, J. Paulus,1961
  • Z koutem na travnatou polici. Koutem do sedla mezi vrcholovou hlavou a S předvrcholem a SZ stěnou na vrchol.
  • Carl Rau, Fritz Helmstett,5.6.1922
  • Pilířovou cestou na polici a zužujícím se komínek přímo na pilíř ke kruhu Pilířové cesty.
  • Petr Hejtmánek,24.9.1988
  • Stěnou přes kruh na S předvrchol.
  • Josef Koudelka, P. Hejtmánek,24.9.1988
  • Z koutem" na travnatou polici, vlevo a středem stěny přes kruh na vrchol.
  • L. Mejsnar, J. Hušek,12.8.1963
  • Z police 6m vlevo od "Mechové cesty" převisem do stěny a traverz vlevo (hodiny) na hranu. Jako "Západní hrana" k vrcholu.
  • František Šída, K. Soukeník,9.8.1969
  • Šikmo vpravo ke kruhu. Vpravo vzhůru na travnatou polici. Žlábkem šikmo vlevo k hraně a na předvrchol. Přechod pod hlavičku a stěnkou.
  • F. Louda, M. Müller,29.8.1962
 • 12)Spárový muž, VIIIc
  • V levo od Západní hrany k hodinám a vpravo k 1. Q. Zprava nad něj a převislou stěnou k 2. Q. Přímo přes 3. Q n. v.
  • M. Dědek ml. a M. Majdič,29.8.2013
  • Od kruhu "Cesty na rozloučenou" stěnou na pravou hranou a tou k vrcholu.
  • Petr Slanina, M. Dědek,6.5.2003
  • Machaňovou cestou" několik metrů vzhůru, vpravo za hranu a ke kruhu. Vlevo hranou na S předvrchol.
  • V. Skoupý a L. Čech,2.6.1972
  • Od paty věže vzhůru pod nápadný převis a vlevo ke kruhu. Doleva, přes převis a lámavou stěnou k 2. kruhu. Doprava a hranou (3. kruh) na S předvrchol. L. Vodháněl - J. Janků (1954): Nastupuje se v pravé části severní hrany samostatného, nejdále k severu vybíhajícího pilíře…
  • Drahoš Machaň, O. Jelínek,15.9.1951
  • Vpravo od "Údolní cesty" sokolíky k 1. kruhu a stěnou přímo přes 2. kruh do police. "Machaňovou cestou" krátce vzhůru a stěnou přímo přes 3. 4. kruh na S předvrchol.
  • Radek Meier, M. Meier,31.8.2013
  • Od 1. kruhu cesty "Zlota perspektywa" krátce vzhůru a doleva ke 2. kruhu. Stěnou přímo do police a dále "Údolní cestou" na vrchol.
  • Radek Meier, M. Meier,31.8.2013
  • Středem údolní (SV) stěny sokolíkem ke kruhu. Traverz vpravo přes převis a šikmo vlevo k 2. kruhu. Krátce vzhůru, vlevo a trhlinou (hodiny) na S předvrchol.
  • V. Chlum, V. Zakouřil,25.8.1962
  • Stěnou přímo (kruh) k 1. kruhu "Údolní cesty". Přímo přes převis a stěnou vlevo od trhliny do díry ke 3. kruhu. Zprava na vrchol.
  • Petr Slanina, M. Mlejnek, Z. Hák,8.6.2003
  • Stěnou přímo (kruh) ke kruhu c. "Žízně strop". Tou na vrchol.
  • Martin Vrkoslav a Václav Šatava ml.,18.8.1997
  • SV spárou" několik metrů vzhůru, vpravo a pod velký převis. Sokolíkem (kruh) přes převis, spárou na konec, překrok vlevo a na vrchol.
  • V. Chlum, A. Machaň,1976
  • Spárou v levé části SV stěny přes kruh do sedla mezi hlavou a S předvrcholem. SZ stěnou přes prohlubeň na vrchol. (Prvovýstup se stavěním od kruhu).
  • Herbert Köckritz, H. Heilmaier, W. Kessler,26.6.1927
  • V pravé části JV stěny komínem do průlezu. Tím do SV stěny a vzhůru na pilíř (kruh). Ustupující stěnou pod vrcholovou hlavu a JV stěnou na vrchol. (Prvovýstup se stavěním od kruhu).
  • Herbert Köckritz, H. Heilmaier, W. Kessler,29.6.1927
  • Od průlezu zužujícím se komínem na pilíř ke kruhu.
  • Petr Hejtmánek,24.9.1988
  • Pilířovou cestou krátce na polici, poté stěnou podél trhlinky ke kruhu. Dále při hraně (hodiny) a šikmo vpravo stěnou k zářezu a jím na vrchol.
  • L. Krejčí, J. Zahula, Tínka Ilenčíková, P. Vejvoda,30.4.2012
 • 26)Cukrovar, VIIb
  • Pilířovou cestou" krátce na polici. Vlevo trhlinou a hranou.
  • Petr Hejtmánek, J. Koudelka,24.9.1988
  • Vpravo od "JV komína" stěnou a krátkou spárou na balkón. Doleva a vzhůru ke kruhu. Zleva do koryta a tím na JZ předvrchol. "N. c. " na vrchol.
  • Herbert Kökritz, H. Heilmaier,1932
  • Od JV do úzkého, vnitřního komína a tím na JZ předvrchol.
  • Carl Rau, F. Helmstedt,5.6.1922
 • 29)Jarní cesta, ****, IV
  • Od "JV komína" vnějším, otevřeným komínem zužujícím se ve spáru.
  • Karel Bělina, B. Skotnicová,16.4.1970
  • V levé části JV stěny žlábkem do díry, vzhůru a doprava ke kruhu. Podél žlábku na JZ předvrchol a "N. c. " na vrchol.
  • Vladimír Haleš a A. Fučík,16.9.1951
  • Jižní hranou přímo ke kruhu "Rohové cesty" a tou k vrcholu.
  • Radek Meier, K. Faimanová,31.7.2004
  • Od nástupu "N. c. " šikmo vpravo do jeskyňky (hodiny) a dále vpravo ke kruhu na J hraně. Při té na JZ předvrchol a "N. c. " na vrcholovou hlavu.
  • R. Hanke, A. Guth,1928

Obrázková galerie

Fotka první stránky vrcholovky
Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení sezónně zakázáno 1. 11. až 31. 3.
Dokumenty Ochrany přírody: Rozhodnutí 2022-2026, Rozhodnutí 2022-2026_Mapy orgán OP CHKO Český Ráj

Podmínky lezení

Podmínky lezení v CHKO Český Ráj:
- používat k přístupu ke skalám veřejné, nebo značené cesty a nepoškozovat rostlinný kryt
- používat jen fixní jištění a textilní jisticí prostředky.
- zachovávat klid, nelézt na mokrém nebo vlhkém pískovci, nerušit hnízdící ptáky
- hlásit zahnízdění ptáků, používat boty s hladkou podrážkou, nebo lézt bosi
- nepoškozovat a neměnit povrch skal (dření lanem, sekání), neodstraňovat rostliny a porosty
- cesty prostupovat vždy zdola, počet lezců v družstvu max. 5, nepoužívat Top Rope
- magnézium a jiné chemické prostředky zakázány, slaňovat jen za trvalé slaňáky
- na požádání ukázat horolezecký průkaz
- režim prvovýstupů – viz mapové polygony.

- prvovýstupy povoluje ochrana přírody prostřednictvím OVK.

OVK Hruboskalsko | Hlášení závad | Správce Martin Klonfar | Pravidla lezení

Výbava skály

ObrázekMateriálKusy
Dobírák 3 okaDobírák 3 oka1 ks
Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice

Instagram

Instagram Horosvaz