Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Vzdělávání

Mládež

Hlavní věž

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0 hodnocení


GPS? Máte souřadnice této skály? Pošlete nám je, prosím!
  • Výrazným vhloubením v Z stěně na plošinu mezi vrcholy.
  • Autoři neznámí,1977
  • Po žebírku vlevo od výrazného vhloubení v Z stěně na vrchol.
  • J.Ulmanová, O.Ulman,1997
 • 3)Pěkná, RP 5
  • Nástup asi 6 m vpravo od Sev. spáry. Stěnou lehce, výše přes odštěp a zprava kolem nýtu na vrchol.
  • Dvořák, Suchopár, Nestával, Dvořáková,1997
 • 4)Severní spára, 4+, 18m
  • Výraznou spárou v S stěně na polici, vlevo do vhloubení a jím vzhůru do vrcholové stěny a na vrchol.
  • O.Ulman, J.Duchoň,1978
  • Jako Sev. spára na polici a dále šikmo doprava pod převis a přes něj na vrchol. (skoba, nýt)
  • Skříčka, Volena,1978
  • Nástup trochu vpravo Skrčkova převisu (oblézá klíčové místo)k 1.borháku, dále totožné s původní linií.
  • František Kus,1997
  • Přímo přes menší převis k nýtu na polici. Poté doprava pod převis k nýtu a nahoru
  • Petr Dvořák,1997
  • Výraznou S hranou (2 nýty) přes převis a stěnou, výše přes velké hodiny na vrchol.
  • František Kus, Oháňka,1997
 • 9)Brněnská, 5, 18m
  • Vl. od výrazné hrany stěnkou pod převislý odštěp (smyčky), přes něj na plošinku pod vrcholovým převisem a těžce přes něj na vrchol.
  • Skřička, Volena,1978
 • 10)Dirretisima, IV+ A0, RP 6, 18m
  • Převisem pomocí skoby a stěnkou pod další převis. Převis obcházíme vl. a vzhůru na vrchol. (skoba, kruh)
  • Karel Volena, J.Duchoň,1978
 • 11)Borůvková, 3+, 18m
  • Koutkem vzhůru a traverz doprava k SV hraně a po jejím lev. okraji na vrchol.
  • Jan Duchoň, K.Volena,1977
  • Východní stěnou podél spárky lehce do sedla mezi vrcholy. Vpravo a úzkým průlezem do S stěny a lehce na vrchol.
  • Petr Dvořák, J.Dvořák,1997
 • 13)Pravá hrana, IV, 18m
  • Výraznou hranou ke kruhu a dále na vrchol.
  • Miloslav Scherling, K.Volena,1978
 • 14)Hrana, IV+ A0, RP 6, 18m
  • Hladkou stěnkou ke skobě, pomocí jí doprava na hranu (kruh) a dále středem stěnky na vrchol.
  • Karel Volena, J.Duchoň,1977
  • Přes jeden borhák ke kříži, Pěkná plotýnka s lištama.
  • Autoři neznámí
 • 16)Normálka, 1
  • Popis chybí
  • Autoři neznámí
 • 17)Krátká, 4+
  • Převislou stěnkou vpravo od Převísku, výše vpravo na vrchol.
  • Petr Dvořák, Mináč,1989
 • 18)Převísek, 4+, 18m
  • Dopr. vzhůru ubíhající spárou v přev. JV stěně na vrchol.
  • Jan Duchoň, K.Volena,1977
  • Převislou stěnou přímo přes 2 nýty na vrchol.
  • Mařík, Kovařík, Plaňanská, Nestával,1998
 • 20)JV hrana, 6-, 18m
  • Přes převis hranou (2 nýty) na vrchol.
  • Mináč, P.Dvořák,1989
 • 21)Letecká, 3+, 18m
  • Pr. částí stěny pod výrazný komínek (smyčky) a jím na vrchol.
  • Petr Danihelka, K.Volena,1977
 • 22)Záložácká, 4, 18m
  • Nástup uprostřed stěny, šikmo doleva vzhůru (smyčky) ke kruhu a na římsu. Traverz doprava a odštěpem doleva vzhůru ke stromku a přímo na vrchol.
  • Jan Duchoň, C.Šťáva,1978
  • Nástup společný jako Záložácká. Ve spodní části byly z nepochopitelných důvodů přidány 2 nýty neznámého původu a pevnosti. Přes další nýt na vrchol.
  • Karel Bělina,2000
 • 24)Jižní spára, 4, 18m
  • Levou částí J stěny a výše spárou na vrchol.
  • Autoři neznámí
 • 25)Cesta vzdechů, 4+, 18m
  • Stěnkou přes převis na hranu k nýtu a přes další nýt na vrchol.
  • Petr Dvořák, P.Mináč, R.Radouchová,1989
 • 26)Mezi kozy, 5+, 18m
  • Vpravo od Hexentrika přímo přes převisy (nýt) na vrchol.
  • Mařík, Kovařík, Nestával,1998
 • 27)Hexentrikum, IV+ A1, RP 6, 16m
  • Převislou spárkou v JZ stěně pomocí dvou hexentrů na plošinku (skoby), traverz vpravo do klikaté spáry a jí na vrchol.
  • Karel Volena, P.Danihelka,1977
  • Převislou stěnou vlevo od Hexentriku k nýtu a přes převis zleva na vrchol.
  • písečtí lezci
 • 29)Ivanova cesta, 4-, 18m
  • Hranou vpravo od vhloubení Sestupovky po plotně přes nýt na vrchol.
  • Hevier, Svátková,1987

Obrázková galerie

Hlavní věž
Vložit nový obrázek
Vložit prvovýstupZapsat údržbu

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Upozornění

20. 5. Rudolfov: Chyba v databázi opravena. Stahování již funguje.