Facebook

Český horolezecký svaz

IV.masív - M

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
40 m

6 hodnocení

Největší masiv v Řeži (vysoko ve svahu první zprava)

IV. masív. , foto P. Jandík


Skála rychle vysychá.

 • 1)Soňa, ***, 3, 20m
  • Po drobných stupních, stěnkou, koutkem na temeno.
  • František Mrvík,4.1983
 • 2)Alešova cesta, ***, 4, 28m
  • Stěnou přímo vzhůru a pak poněkud doleva na hranu stěny. Po ní na temeno. 2 skoby
  • Aleš Machaň, I. Rigel,24.4.1976
 • 3)Klečkatá, ***, 4, 28m
  • Nástup jako "Alešova". Přímo pod výrazný převis. Doprava a koutem na temeno. "
  • Ivan Rigel, V. Pašek,10.1977
 • 4)Chromá, ***, 3+, 28m
  • Stále vzhůru vhloubením na hranu stěny. Po ní na temeno.
  • F. Kolář, J. Pechouš,4.1972
 • 5)Guáno, ****, 5, 32m
  • Výstup vede zářezem, který začíná asi ve třetině výšky stěny. Do zářezu (nerez kruh) a přímo ve spádnici zářezu pod převis, přes něj poněkud zprava a mírně vlevo do zářezu (V). Nebo asi 3 m vpravo od zářezu vzhůru do úrovně převisu a odtud doleva do zářezu (V). Dále ze zářezu kr…
  • Radovan Zapletal, M. Trávníček,1966
 • 6)Koridor, 6, 38m
  • Zářezem v pilíři až na římsu (skoba). Dále buď pod velký převis nejdříve vpravo (knížka), přes něj obtížně na polici a jedním ze zářezů na temeno (VI). Nebo traverz vlevo do "Guána" a jím na temeno (V-).
  • František Mrvík, V. Buble,15.9.1986
 • 7)Huáno, *****, 5, 38m
  • Vhloubením a výše po jeho levé straně do místa, kde se vhloubení strmě zvedá (skoba). Stěnkou vlevo (skoba) na plošinu. Krátkou spárou při levé straně vhloubení pod převis (soustava zabetonovaný kruh a 2 skoby), přes něj mírně vpravo na stupně. Po nich vlevo a stěnkou (skoba) na…
  • Vítězslav Novák, J. Pechouš, Toman,18.4.1973
 • 8)Huáno - výlezová varianta, 5+ A2, RP 8-, 8m
  • Jako Huáno až pod výlezový kout, zde krátký travers vpravo, přes převísek a mělkým vhloubením (skoby) na temeno
  • Autoři neznámí
 • 9)Velká stolice, V+, 40m
  • Velkým koutem na plošinu na pilíři. Odtud doleva dolů na stupňovitou lávku, po ní asi 5 m dále doleva pod výrazný otevřený kout. Tím pod převis. Pod převisem doprava na plošinku pod dalším převisem, přes který na stupně. Z nich mírně vlevo na temeno.
  • Radovan Zapletal, M. Trávníček st. ,1966
  • Vhloubením vlevo od pilíře přímo na lávku.
  • Autoři neznámí
  • Vlevo od původního nástupu. Pod převis a pod ním traverz vlevo za hranu. Vzhůru, poněkud doprava a plotnou na plošinu na pilíři.
  • David Franěk, S. Martan,10.12.1988
  • Z plošiny na pilíři 1, 5 m doleva přes převis pod žlutou stěnku a tou přímo vzhůru, přes převis na římsu v úrovni stěnové knihy.
  • P. Střelec,3.9.1989
  • Od knihy podél spárky přímo přes převis.
  • M. Slováček,14.3.1990
 • 14)Agnes, 6, 100m
  • Velký traverz "Velkou stolicí" na plošinu (1. stanoviště). 3, 5 m vpravo a vzhůru ke skobě, dále doprava až k převisům a ke dvěma skobám ve výklenku. Těsně pod převisem doprava (VI) až na šikmou polici "Tuňáka bez vajec" (2. stanoviště), dále po polici ke skobě "Zlatého tygra" a…
  • P. Střelec, J. Zíka,1.5.1989
 • 15)Direttisima, 5, A3, RP 7-, 38m
  • Pilířkem do koutka, který ubíhá mírně vlevo vzhůru. Koutkem pod převis, který lezeme vlevo. Z plošiny nad převisem vhloubením pod převis proťatý spárou. Zde buď traverz vpravo pod převisem na jeho konec, vzhůru a zpět vlevo nad převis.
  • Endrýs, J. Pechouš,3.6.1972
 • 16)Tuňák bez vajec, ****, V, A2, RP 7, 38m
  • Přímo vzhůru pod krátký převislý kout. Jím vzhůru a nad ním stěnou doprava do jeskyně. Odtud traverz doprava pod vhloubení. Jím vzhůru a doleva na hranu. Buď po hraně nebo koutem vpravo na temeno.
  • Endrýs, J. Pechouš,8.6.1972
  • Nástup 5m vpravo od originálního Tuňáka bez vajec přes převis a skobu k dodanému kruhu (místo staré skoby) a dále přes hodiny na polici ke štandu originálního Tuňáka bez vajec a dále jím n.t.
  • Autoři neznámí
  • Cestou Tuňák bez vajec direkt na polici ke štandu cesty Tuňák bez vajec. Odtud přímo převisem přes kruh a dodaný kruh n.t.
  • Lukáš Čermák a Jan Makovička,2.7.2020
  • Cestou Tuňák bez vajec direkt na polici ke štandu cesty Tuňák bez vajec. Odtud doprava za hranu k 1. kruhu. Od něj přímo (bez použití levé hrany) ke 2. kruhu. Dále přímo namáhavě převisem ke 3. kruhu a výše (dodaný 4. kruh) n.t.
  • Lukáš Čermák a Jan Makovička,2.7.2020
 • 20)Zlatý tygr, V, A2, RP 6+, 38m
  • Kouty doleva vzhůru na plošinu. Z ní doprava a hladkou plotnou na stupně. Po nich doleva do koutové spáry a tou pod převis. Přes něj vlevo do kouta a dále na temeno.
  • Jiří Pechouš, I. Rigel,3.4.1976
  • Cestou "Zlatý tygr" pod převis. Zde traverz doprava až na plošinu "Zábavného koutku". Z ní dolů a doprava do vhloubení "Dvou koček". Touto cestou na temeno.
  • Jiří Pechouš, I. Rigel,12.5.1976
 • 22)TREFA, 8
  • Nastup cestou "Hořovická" doleva na rampu. V úrovni hodin přímo vzhůru k 1.K. Obtížně přímo ke 2.K a dále přes 3.K na polici. Z police libovolně n.t.
  • Jan Makovička a Lukáš Čermák,5.5.2022
 • 23)Hořovická, *, 5
  • Vzhůru a doleva na travnatou plošinu. Z té stěnou pod převis. Pod ním traverz doprava do kouta na žebro. Tím na římsu a po ní doprava asi 3 m. Vzhůru na další plošinu, z té asi 2 m vlevo do zářezu. Zářezem pod převis, zde doprava na hranu a po té na temeno.
  • V. Wimmer, R. Zapletal, M. Laxa,1965
  • Ze stanoviště pod převisem vlevo, přes převis (skoba), pod další převis (malé vklíněnce), do kouta a pod poslední převis. Jím vlevo na temeno.
  • Pavel Ullrich, M. Pletánek,5.1.1986
 • 25)Testament, V, A3, RP 8+/9-, 25m
  • Popis chybí
  • Autoři neznámí,1997
 • 26)Šmelhauspřevis, 5, A3, RP 9-, 25m
  • Stěnkou pod převis. Jím vzhůru, pak 2 m doprava, pak opět vzhůru pod stěnku se spárou. Po ní do kouta a jím vlevo vzhůru do "Hořovické".
  • Doubrava, J. Pechouš,4.4.1973
 • 27)Epitaf, A4, RP 9+, 25m
  • Mezi Šmelhausem a Cestou domů přes převis, výše stěnou na temeno. pozn.: 1.čistý přelez V. Šauli 2013
  • Bobr ?, M. ?, J. ?,někdy mezi 1997-2000
 • 28)Cesta domů, VI, A4, RP 8-, 25m
  • Převislým koutem krajně těžce do zářezu a jím na temeno.
  • Jiří Pechouš, I. Rigel,11.5.1976
 • 29)Novoroční, ***, 5+, 25m
  • Stěnkou tvořící pravou stranu koutku vzhůru. Doleva na hranu. Po ní vzhůru. Pod převisem traverz na pravou hranu koutu, vzhůru na levou hranu koutu. Po ní a koutem na balkon na pilíři \"Zábavného koutku". Traverz asi 3 m vlevo a přímo na temeno. "
  • Autoři neznámí
 • 30)Liška Bystrouška, IV, A0, RP 6, 25m
  • Středem pilíře pod převis. Přes něj a poněkud vlevo zářezem na plošinu. Odtud pilířem na další plošinu a "Zábavným koutkem" na temeno.
  • Macháň, J. Pechouš, I. Rigel,3.4.1976
 • 31)Zelená, **, 5+
  • Vlevo od zábavného koutku pilířkem pod převis. Přes převis a plotnou na balkon na pilíři. Dále poněkud vpravo přes dvě plotničky pod mírný převis a přes něj na temeno.
  • M. Vitebský, M. Mrvík,6.1986
 • 32)Zábavný koutek, ****, V, 40m
  • Výrazným koutem (skoba) pod převis, kolem kterého po levé straně kouta. Dále koutem až na úroveň balkonu na vrcholu pilíře. Traverz vlevo na něj. Dále šikmo doleva asi 2 m přímo na temeno.
  • Miroslav Trávníček st. , R. Zapletal,1966
  • Hranou pod převis. Zde doprava na hladkou plotnu, po ní vpravo a zpět na hranu pod další převis. Pod ním doprava na širokou lavici. Z jejího levého okraje vzhůru a plotnou šikmo doleva do vhloubení v plotně. Jeho pravou stranou do výklenku vedle špičatého balvanu čnějícího ze st…
  • Jiří Pechouš, I. Rigel,2.5.1976
 • 34)Přes kočky, 5, A0, RP 6+, 25m
  • Vlevo od "Dvou koček" pod převis. Vpravo na hranku, po ní vzhůru na širokou polici. Po ní 3 m doleva pod převis. Převisem poněkud vpravo, vzhůru přes něj a znovu doleva pod plotnou. Tou až pod převis proťatý spárkou. Jí na temeno.
  • Michal Mrvík, Tengler,6.1987
 • 35)Dvě kočky, ***, 4
  • Stěnkou do velkého výklenku. Z něho doleva do dalšího výklenku. Z něho poněkud doleva na širokou polici. Po ní na její levý okraj. Dále mírně vpravo pod převis a dále doprava do vhloubení. Jím vzhůru a doprava do kouta, kterým vzhůru na polici. Z té stěnou na další polici a přes…
  • Jiří Pechouš, I. Rigel,2.5.1976
 • 36)Řežský nářez, ***, 5+, 30m
  • Po stupních pod převis (skoba) a přes něj na římsu. Dále kolmou stěnou pod převis a mírně vpravo na polici. Z police vhloubením na temeno.
  • František Mrvík, M. Mrvík,5.1987
 • 37)Ivanova, 4, 30m
  • Přes balvan na plošinku ve stěně. Odtud vzhůru a po dobře vrstvené plotně mírně doleva pod převis. 3 m doleva na pilířek a jím na temeno.
  • Vladimír Pašek, I. Rigel,3.5.1974
  • Vzhůru na lávku. Po ní 2 m doleva až k zářezu, tím vzhůru a doprava na plotny. Po jejich pravém okraji pod převis. Koutem vlevo od výrazného převislého balvanu na temeno.
  • Radovan Zapletal, K. Budín,1964
 • 39)Kladívko, 3, 20m
  • Stěnkou na šikmou travnatou lávku. Přes balvan a levým zářezem pod převis. 2 m traverz pod vrcholovou stěnku a jí na temeno.
  • Autoři neznámí
 • 40)Vzpomínka na Rozsutec, ****, VI, 20m
  • Drolivým zářezem pod hladký převislý balvan. Přes balvan na plošinku. Odtud doprava vzhůru na temeno.
  • Karel Budín, R. Zapletal,1964
  • Nástup z předskalí mírně doleva (skoby) do středu pilíře. Dále přes dvě bříška na polici a lehce na temeno.
  • Michal Mrvík, F. Mrvík,6.1987
 • 42)Býčí, IV, 20m
  • Kolem jeskyňky doleva a vzhůru do výklenku. Spárou na travnatou lávku. Krok doleva a vzhůru na temeno.
  • Karel Budín, R. Zapletal,1964
 • 43)Fyzminutka, III+, 20m
  • Nástup přes malé plotny pod členitý převis. Odtud doleva na balkon. Pak pravou stěnou kouta na hranu, tou vzhůru na dobře členěnou stěnku a jí přes malou střechu na temeno.
  • Karel Budín, R. Zapletal,1964
 • 44)Tuňák s vejci, **, IV, 20m
  • Na balkon a z něj od stromu vzhůru. Pak doleva kolem vhloubení na terasu a dále přímo na temeno. (2 skoby)
  • Karel Budín, R. Zapletal,1964
 • 45)Michalova, 4, 20m
  • Nástup ze širokého stupně pod stěnku. Tou do kouta a lámavým zářezem na temeno.
  • Michal Mrvík, F. Mrvík,4.1987
 • 46)Akátová, IV, 20m
  • Stěnou na plošinu. Doleva za pilíř, pak vzhůru přes bílé místo na terasu a dále přímo na temeno.
  • Karel Budín, R. Zapletal,1964
 • 47)Tuňák v oleji, IV+, 20m
  • Přímo vzhůru a doleva nevýrazným zářezem na terasu. Vhodně členěným terénem na temeno.
  • Karel Budín, R. Zapletal,1964
  • Nástup jako na "Třináctou komnatu". Přímo vzhůru pod převis, doprava přes zrcadlo a na temeno.
  • P. Wágner,1988
 • 49)Vibrátor, 7+, 20m
  • Plotnami a stěnkami přes 5 skob na T.
  • Jan Červenka,27.11.1994
  • Výraznou spárou na plošinu a z té plotnou pod převislou koutovou spáru. Spárou až k rozlámanému místu. Odtud na levou hranu kouta a po ní na temeno.
  • Radovan Zapletal, K. Budín,1964
 • 51)Strmá, ***, 4
  • Plotnou a koutem nad ní přímo na temeno.
  • Jiří Pechouš, I. Rigel,4.5.1976
  • Nástup vlevo od "Jany", přes skobu vzhůru do "Strmé" a jí na temeno.
  • F. Šilhan,1.10.1988
 • 53)Jana, ****, V+
  • Přes exponované plotny 2 m vzhůru. Pak doprava kolem převisu až na jeho úroveň. Pak přímo vzhůru pod výhodně členěnou kolmou stěnu. Po ní na lávku a z té doprava pod vrcholovou stěnku. Jí na temeno.
  • Karel Budín, R. Zapletal,1964
  • Doleva na plošinu. Z ní zářezem asi 2 m pod převis. Doleva na hranu plotny. Hranou zpět do zářezu a vzhůru přes převis. Po vrcholové stěnce na temeno.
  • Radovan Zapletal,1965
 • 55)Kůň, ****, 4+
  • Zářezem (nebo spárou zp. ) na odštěpený balvan. Dále spárou na římsu ve vhloubení a přes vrcholovou stěnku na temeno.
  • M. Jiránek, K. Budín, R. Zapletal,1964
 • 56)Květnová, 5+
  • Nástup vpravo od výrazného kouta na hranu pilíře a po ní na plošinku. Dále koutem pod velký převis. Vlevo je v převisu zářez, jím na temeno.
  • Zdeněk Vévoda, J. Voráček, M. Mrvík,24.5.1987
 • 58)Sokolí, ****, V
  • Výrazným koutem do místa, kde je vpravo vidět velká plošina. Doprava na plošinu. Odtud přímo vzhůru ke kazatelně, přes převis do zářezu a jím na temeno.
  • Karel Budín, R. Zapletal,1964
  • Vhloubením pilíře na balkon. Dále trhlinkou pod bříško a na ostří levé části pilíře. Pilířem na temeno.
  • J. Hlávka, Tengler, Okrouhlý,6.1987
 • 60)Společná, III
  • Cestou "Sokolí" na plošinu. Traverz vpravo do spádnice dvou převisů. Mezi převisy vzhůru na temeno.
  • Karel Budín, M. Jiránek, R. Zapletal,1964
 • 61)Koutová, 3
  • Sokolí na plošinu. Odtud doprava a "Školní" na temeno.
  • Radovan Zapletal, M. Zapletalová,1964
 • 62)Školní, 2, 15m
  • Koutem na lávku. Doprava okolo ostrého hrotu, kolem stromu a po výhodně členěné polici ze stěny na trávu. Doleva pod vrcholovou stěnku a na temeno.
  • Radovan Zapletal, M. Zapletalová,1964

Obrázková galerie

celkový pohled na IV. masivIV.masívIV.masívIV.masívIV.masívIV.masívIV.masív
Vložit nový obrázek
Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Upozornění

22. 6. Úspěšný konec hnízdění sokolů Rájec,Ostrov,Bělá,Modřín, Spanělská stěna na pravém břehu
20. 6. Hnízdění skončilo na masivu Kůň a Policejní úspěšně, sokoli měli dva mladé. Díky za respektování jejich ochrany.
Instagram

Instagram Horosvaz