Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Golem

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO Labské pískovcePP Tiské stěny

0 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

  • Z masívu na V straně přeskokem do stěny a n. v.
  • Autoři neznámí
 • 2)Komín, III
  • Z V v průchodu mezi věží a masívem vhloubením krátce vzhůru a doleva do díry. Dále rozpěrným komínem n. v.
  • František Žid, K. Bělina,13.4.1983
 • 3)Fabion, VIIb
  • Z průchodu v levé části stěny převisem do šikmé spáry a jí doleva na JV hranu ke K. Hranou n. v.
  • Karel Bělina, J. Hoblák,9.5.1984
  • V levé části J stěny přes převis do výklenku k 1. K. Doprava ke spáře ke 2. K, jí vzhůru a později doleva n. v.
  • R. Wokržínek, W. Bruch,7.4.1963
 • 5)Jižní cesta - var, AF VI, RP VIIc
  • Z výklenku (K postavením do zářezu a jím n. v. Čistě RP VIIc, Zdeněk Faltys (jištěn), 14. 5. 2022
  • R. Wokržínek, S. Puchmelter, W. Bruch,2.6.1963
  • Vpravo v JZ stěně převisem přes 2 díry a doleva k 1. K, krátce vzhůru a doprava podél jemné trhliny ke 2. K a stěnou při hraně n. v.
  • Karel Bělina, Rolf Schade,9.5.1985
 • 7)Novoborská, AVIIc, RP VIIIa
  • Vpravo od cesty Bič stěnou doprava a vzhůru k 1. K. Trhlinou a stěnou přes 2. dK (dodán správcem oblasti) n. v.
  • Josef Rybička, P. Kulík, J. Poloch,1978
  • Krátce vzhůru cestou Bič a vpravo stěnou k 1. K
  • Autoři neznámí
 • 9)Bič, ****, VI
  • V levé části JZ stěny prohnutou spárou přes dK (dodán správcem oblasti n. v.
  • Miloš Matras, J. Budín,1963
  • V S stěně vlevo od SZ hrany stěnkou přes K pod převis, přes něj (BH n. v.
  • V. Pešek a T. Švihnos,4.5.1995
  • Od BH cesty „Pozdní svačina“ převisem doprava na hranu. Tou přímo a výše stěnou podél hrany n. v.
  • Petr Slanina,30.8.2008
  • V S stěně doprava pod jemnou spárku. Spárou vzhůru ke K a stěnou dále n. v.
  • Dieter Smejkal, Heinz Skopec,8.6.1966
 • 14)Kamarádská, VIIa
  • V levé části S stěny podél hrany pomocí dvou trhlinek ke K. Dále do vodorovného zářezu a doprava stěnou n. v.
  • Heinz Skopec, Dieter Smejkal,8.6.1966
 • 15)Přeskok, II
  • Vpravo od „Staré cesty“ z výrazného hrotu přeskok na konec spáry a n. v.
  • M. Bellmann,31.8.2007

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: lezení povoleno celoročně, označené cesty jsou trvale zakázané
Dokumenty Ochrany přírody: PR Tiské stěny-OOP 2022-2027, Zakázané cesty, Skály s možností dokončení prvovýstupů, orgán OP CHKO Labské Pískovce

Podmínky lezení

- neodstraňovat kameny, porosty a jinak nezasahovat do porostu na skalách
- nerušit hnízdící ptáky, k přístupu ke skalám používat vyznačené turistické cesty a přístupové pěšiny
- lézt jen na suchých skalách, za denního světla
- zákaz používat magnézium a jiné chemické prostředky
- zákaz poškozovat a měnit povrch skal zejména nevhodnou manipulací s lanem, používáním kovových jisticích prostředků apod.
- zákaz prvovýstupů

OVK Tisá | Hlášení závad | Správce Zdeněk Faltys | Pravidla lezení

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta
Instagram

Instagram Horosvaz