Facebook

Český horolezecký svaz

Pilátova věž

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Vložit GPS
CHKO Labské pískovce

0 hodnocení

Pilátova věž

Skála v databázi gipfelbuch.de

  • Z bloku pod V stěnou vpravo od JV hrany spárou do díry na hraně. Traverz doleva J stěnou pod převis (hodiny), vpravo zářezem na něj a n.v.
  • W.Baudisch, K. Lommer, H. Baumgart,20.5.1907
  • Z bloku pod V stěnou traverz doleva po rampě téměř do středu J stěny. Vzhůru pod převis a Starou cestou n.v.
  • Autoři neznámí
  • Zcela vpravo v údolní J stěně je stupeň s převislou spárou. Tou na balkón při JV hraně, po ní přes převis a n.v.
  • H.Scholz, A. Barth,19.9.1958
  • Ve středu J stěny šikmou spárou na balkón a doprava přes převis na velkou plošinu. Stěnou šikmou vpravo k převisu a Starou cestou n.v.
  • R.Kaden, M. Mittag, H. Heinel,30.8.1924
  • Údolní cestou do díry (hodiny), do 2. díry (hodiny) a převisem k 1. K. Stěnou přes polici ke 2. K. Nad ním doleva a ukloněnou stěnou n.v.
  • Karel Bělina, J.Nescheida, Slavomil Krob, M. Dříza, Mario Witte, Jens Prinke, Matthias Feldmann,10.4.2005
  • Těsně vpravo u Z hrany vzhůru do výše rampy a přechod doprava na Starou cestu.
  • Hynek Hlasivec,28.5.1950
  • Vlevo od JZ hrany na blok. Hranou přes převis, výše spárou vlevo od hrany n.v.
  • Bruno Grabowsky, W. Hänel, M. Schneiderheinze,26.7.1914
  • Z bloku v Z stěně stavěním a spárou doprava na JZ hranu a tou n.v.
  • Autoři neznámí
  • Z bloku pod Z stěnou šikmo doleva k převislé spáře, odtud k hodinám a krátký traverz doleva do spáry. Tou přes převis n.v.
  • Walter Barth, K. Lehn,8.4.1928
  • Nástup vlevo od Západní stěny, převislou stěnou do spáry. Cestou Západní stěna n.v.
  • Autoři neznámí
  • Cestou Západní stěna k hodinám, od nich přímo ke K a zprava spárou n.v.
  • Karel Bělina, J. Rosol, R. Vepřovský,16.4.2005
  • SZ převislou hranou, výše spárou a vlevo ke K. Hranou přes 2. K n.v.
  • Pavel Bechyně a Pavel Henke,14.4.2003
 • 13)ČIČMARAK, XIa
  • Středem náhorní stěny převisem (1 BH) do římsy (hodiny), stěnou přímo přes 1. K, výše mírně vlevo do spáry a tou n. v.
  • Petr Slanina,3.5.2009
  • Cestou „Čičmarak“ až ke K. Dále stěnou vzhůru a mírně vpravo ke 2. K. Stěnou mezi hranou a spárou n. v.
  • Petr Slanina,3.5.2009
  • Z nejvyššího bodu náhorní stěny traverz cca. 7 metrů doprava ke smyčce. Přes díru a převis ke K. Převislou stěnou zleva přes 2. K n.v.
  • Mario Witte a J.Nescheida, K.Bělina,19.7.2006
 • 16)FAMFULÍNEK, VIIa
  • Od SV ze strže mezi věží a masívem doleva do díry, výše sokolíkem do další díry ke K. Hranou n.v.
  • Karel Bělina, J.Hofman, M. Michel,28.9.1974
  • Východní stěnou přes 3 BH a velké hodiny n.v.
  • T.Švihnos a V.Pešek,1997
 • 18)LOMENICE, VIIa
  • Spárou Staré cesty do díry, z ní vpravo spárami přes převis, nad ním doprava do další spáry a tou n.v.
  • Karel Bělina, P. Bechyně, Jana Řezníková, J. Rosol, T. Kekrt,23.4.2005
 • 19)SKOK, Přeskok 3
  • Z masívu nad věží sestup asi 3m a přeskok na lávku na SV hraně. Dírou ve středu S stěny průlez do J stěny a tou n.v.
  • Anton Lexa,1.8.1942

Obrázková galerie

Pilátova věž
Vložit nový obrázek

Podmínky lezení

OVK: Používání magnézia podle pískovcových pravidel, prvovýstupy jen se souhlasem správce.

OVK Tisá | Hlášení závad | Správce Petr Stádník | Pravidla lezení

Vložit prvovýstupZapsat údržbu

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice

Instagram

Instagram Horosvaz