Facebook

Český horolezecký svaz

Opomenutá věž

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO Labské pískovcePP Tiské stěny

0 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de
Slaňák

  • Komínem v náhorní V stěně n.v.
  • Autoři neznámí
  • Spárou vpravo od Staré cesty n.v.
  • J.Bílek,7.10.1972
  • Vlevo od nástupu Staré cesty hranou n.v.
  • Jaroslav Maršík, A. Maršíková
  • Z náhorní strany doleva přes dK ke hraně a tou n.v.
  • Gerhard Tschunko, Reinhard Hink,1963
  • Vpravo od cesty Jižní hrana stěnou ke kruhu a od něj na římsu a přes BH (dojištěna Východní cesta, G. Tschunko lezl bez jištění !) n.v.
  • Dan Hölzl, I.Kubešová, F. Křivinka,4.9.2004
  • Vpravo v údolní stěně J hranou přes K n.v.
  • Karel Bělina, H.Nescheida, J.Nescheida, Alain Nescheida,31.10.1993
  • V pravé části údolní JZ stěny spárou do výklenku. Přes převis do spáry, která se rozšiřuje v komín a n.v.
  • Reinhard Hink, J.Mrázek, K. Berka,1963
 • 8)STÍN ČASU, VIIb
  • Nástup vlevo od cesty Spára mladých. Stěnou přes dvě díry k 1. K. Stěnou vlevo do díry, z ní šikmo doprava do velké díry. Převislou stěnou do další velké podlouhlé díry ke 2. K. Stěnou n.v.
  • Karel Bělina,25.3.1994
  • Mezi 1. a 2. K přímo.
  • Václav Šatava ml., D.Hons,1997
  • Od 1. K cesty Stín času mírně vpravo stěnou přímo do trhliny. Tou, stěnou a hranou přímo n.v.
  • M.Polák,13.10.1997
 • 11)ÚDOLNÍ STĚNA, ***, V
  • Stěnou s jemnými chyty vpravo od pilíře k trhlině a tou vzhůru na odštěp. Stěnou vzhůru do šikmé spáry a jí n.v.
  • Gerhard Tschunko, W.Kubinec,9.5.1963
  • Převislou hranou vystouplého pilíře k 1. K. Dále na balkón. Převislou stěnou přes 2. K n.v.
  • Karel Bělina, Johannes Munde,8.5.1994
  • Vpravo od cesty „Ježek bodne“ převislou spárou, výše žebrem ke 2. K této cesty a tou n. v.
  • J.Paul, M. Polák,13.4.2009
  • Pravou částí převislé SZ stěny převisem do díry a stěnou přes K k hodinám, vzhůru přes 2. K n.v.
  • J. Havel, V. Šatava ml.,5.7.1996
 • 15)EURO 96, IXc
  • V levé části převislé SZ stěny přes K do díry a vpravo k hodinám. Cestou Ježek bodne n.v. Nebo přímo ke K Střídavé cesty a tou n.v.
  • Václav Šatava ml., J. Havel, J. Fajgl, D.Hons,27.6.1996
  • Spárou v SZ stěně doleva na její konec (K). Hladkou stěnou n.v.
  • W.Bruch, R.Wokržínek,23.5.1964
  • Vpravo v S stěně do velké díry a doprava ke K. Vlevo žlábkem n.v.
  • Karel Bělina, Johannes Munde,8.5.1994
  • Z travnaté šikmé římsy středem stěny přes K n.v.
  • Karel Bělina, H.Nescheida, A. Neschelda, J.Nescheida,31.10.1993

Obrázková galerie

foto Petr Jandík
Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: lezení povoleno celoročně, označené cesty jsou trvale zakázané
Dokumenty Ochrany přírody: OOP 2018, Zakázané cesty, orgán OP CHKO Labské Pískovce

Podmínky lezení

Celoroční lezení, jen na suchých skalách. 

Zákaz používání magnézia. 

Zákaz prvovýstupů. 

Zákaz lezení cest, které jsou vyjmenovány v opatření obecné povahy. 


- neodstraňovat kameny, porosty a jinak nezasahovat do porostu na skalách
- Nerušit hnízdící ptáky, k přístupu ke skalám používat vyznačené turistické cesty a přístupové pěšiny
- lezení na suché skále, za denního světla, zákaz magnézia a chemických prostředků
- zákaz poškozovat a měnit povrch skal
- výcvik pouze s instruktorem ČHS, max. 3 osoby na jednoho instruktora

OVK Tisá | Hlášení závad | Správce Jiří Rosol | Pravidla lezení

Vložit prvovýstupZapsat údržbu

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta
Instagram

Instagram Horosvaz