Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Martinské stěny

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO BroumovskoNPR Adršpašsko-teplické skály

1 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

  • kl. UIAA 6Nástup pod hranou, v horní části rozštěpenou. Po hraně a stěnou vpr. k 1. kruhu. Přes převis ke 2. kruhu. Dol. za hranu ke spáře a tou ke 3. kruhu. Spárou přes převis a rozštěpem n. v.
  • B. Sýkora, J. Stránský, I. Sedláček,4.8.1960
  • kl. UIAA 5+Vpr. od cesty č. 2 spárkou ke kruhu. Stěnou dopr. ke 3. kruhu cesty č. 1 a tou n. v.
  • M. Halí, J. Houser,7.7.1985
  • kl. UIAA 4V koutě komínem a po úkroku dol. druhým komínem n. v.
  • Z. Malínský, P. Švorčík,21.5.1961
  • kl. UIAA 7-Cestou č. 4 k hodinám a vpr. stěnou (kruh) na lávku. Cestou č. 5 n. v.
  • M. Nosek, J. Stejskal, Z. Hubka,3.9.1979
  • kl. UIAA 7Od pr. údol. rohu stěnou šikmo dol. pod spáru. Stavěním a spárou k římse, v ní dol. a spárou ke kruhu. Stěnou dopr. , spárou cesty č. 4 na lávku a po ní dopr. ke hraně. Spárou na konec, stěnou dopr. a žlabem n. v.
  • Stanislav Lukavský, J. Polák, V. Urbanec,29.7.1978
  • kl. UIAA 7-Komínem u J hrany Martinských stěn na polici. Travers v římse dol. za hranu k hodinám a v dírách do vhloubení. Stěnou k 1. kruhu. Stěnou dol. spárou na polici a stěnou ke 2. kruhu. Dlouhý travers ve stěně dol. až do rozštěpu cesty č. 1 a tou n. v.
  • Zdeněk Vaník, Z. Míka,6.7.1973
  • kl. UIAA 7+Cestou č. 4 ke 2. kruhu a spárou na konec. Stěnou dol. ke 3. kruhu. Stěnou n. v.
  • M. Nosek

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení zakázáno od 1.1. do 30.6.
Dokument Ochrany přírody: OOP 2019, orgán OP CHKO Broumovsko

Podmínky lezení

- nezasahovat do porostů na skalách, neodstraňovat kameny, dřeviny a organickou hmotu ze spár
- K přístupu použít turistické cesty a značené přístupové stezky
- nerušit hnízdící ptáky, lézt jen na suché skály v botách s měkkou podrážkou
- jištění fixními prostředky a textilními smyčkami, nedřít skálu lanem, nesekat
- zákaz magnézia, lézt jen za denního světla
- prvovýstupy jen členové ČHS, výcvik max 3 osoby s instruktorem

OVK Broumovsko | Hlášení závad | Správce Pavel Hrubý | Pravidla lezení

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Upozornění

29. 5. 1.-11. června bude probíhat na Drátníku a Čtyřech palicích na Vasočině školení horské služby. Lezení bude možné, ale bude tam hodně lidí.
Instagram

Instagram Horosvaz