Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Chrámové stěny - M

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO BroumovskoNPR Adršpašsko-teplické skály

1 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

  • kl. UIAA 4Z konce Chrámu komínem na vnitřní plošinu. Vpr. dalším komínem n. t.
  • Bohumil Sýkora, J. Stránský, E. Stránská,24.6.1961
 • 2)Bušmen, Xb
  • Z branky mezi Chrámovými stěnami a Sokolíkem spárkou a stěnou k 1. nýtu. Šikmo vpravo na římsu a spárkou na polici, po ní vlevo k hodinám. Stěnou mírně zleva přes převis a stěnou vpravo (2 nýty a dobrá smyce) ke 2. kruhu cesty Bumerang. Tou bez stavění na temeno.
  • Pavel Hrubý, J. Malík,19.7.2002
 • 3)Bumerang, ****, VIIIc
  • kl. UIAA 7+Ze schodiště u věže č. 10 spárou na polici a přes převis k 1. kruhu. Převislou stěnou ke 2. kruhu. Stavěním z. s. ke 3. kruhu. Stavěním z. s. do žlábku a jím n. t.
  • Autoři neznámí, 1. RP Tomáš Sedláček a Marcel Toman,srpen 1994
 • 4)Ohrožený druh, Xc, 50m
  • Cestou Bumerang nad 1. kruh a stěnou přímo přes 3 kruhy do žlabu a římsou vpravo k poslednímu kruhu cesty Tsunami a tou na vrchol.
  • Jan Výšek a Pavel Hrubý a Miloš Nosek,6.7.2021
 • 5)Tsunami, Xb
  • Spárou cesty Bumerang na polici a vpravo převislou stěnou (3 kruhy) na hranu ke 4. kruhu. Po hraně (3 kruhy) n. t.
  • autorství zrušeno rozhodnutím OVK Broumovsko (kruhy osazené shora),1990
 • 6)Klekání, *****, Xa/Xb
  • kl. UIAA 9-Cestou Notre Dame k 1. kruhu. Stěnou podél hrany ke 2. kruhu a vpravo stěnou ke 3. kruhu. Stěnou přímo na plošinku a cestou Notre Dame na temeno.
  • Jindřich Hudeček, 1. RP Rudolf Tefelner,září 1983
 • 7)Notre dame, IXc
  • kl. UIAA 8+Cestou Bumerang na polici. Vpr. na hranu k 1. kruhu. Stěnou vpr. ke 2. kruhu. Stavěním ze sedačky a spárkou ke 3. kruhu. Stěnou a vhloubením na plošinu. Spárou na temeno.
  • Andrej Belica, Igor Koller, A. Stránský,10.5.1980
  • kl. UIAA 8Cestou Bumerang na polici, po ní dopr. za hranu až za výlez cesty Notre Dame. Stěnou přímo (1. kruh) ke spáře, tou ke kruhu varianty Quasimodova zkratka a tou na temeno
  • P. Mrtvik,29.9.1984
  • Vlevo od západní hrany stěnou, spárkou a stěnou k 1. kruhu. Stěnou na hranu, tou ke 2. kruhu. a stěnou na polici. Výlomemk cecstzy Notra Dame nad něj a přímo stěnou ke 3. kruhu. Stěnou ke 2. kruhu cesty Notre Dame a tou nad její 3. kruh. Vpravo stěnou přes 6. kruh na temeno.
  • Pavel Hrubý, J. Malík,29.5.2004
 • 10)Tanec s vlky, IXc
  • Středem jZ stěny (2 kruhy) do výrazného vhloubení na polici. Vlevo stěnou pod převis (hodiny) a stěnou přímo mezi cestami Pesův křest a Chrámová spára přes 5 kruhů n. t.
  • Pavel Hrubý a Jiří Malík a Jaroslav Holanec a Bronislav Dlouhý,15.5.1995
 • 11)Pernej den, IXa
  • Cestou Tanec s vlky do výrazného vhloubení na polici. Stěnou doprava k 1. kruhu a stěnou mezi cestami Chrámová spára a Modlitba na temeno (4 kruhy)
  • Pavel Hrubý a Jiří Malík,19.8.2002
  • kl. UIAA 6-Z výrazného kouta koutovou spárou, komínem a výše koutem ke kruhu. Vl. koutovou nebo vpr. šikmou spárou na plošinu. Rozporem na vnitřní plošinu. Zpr. n. t.
  • Bohumil Sýkora, L. Sýkorová,10.7.1960
 • 13)Modlitba, VIIa
  • kl. UIAA 6Cestou Chrámová spára na kazatelnu a nad ní koutovým komínem k levé spáře. Tou na balkónek pod převisem. Koutovou převislou spárou ke kruhu a spárou na temeno.
  • Ladislav Šolc, M. Šmíd,4.5.1974
 • 14)Poldova cesta, VIIb
  • Cestou Chrámová spára na kazatelnu, doprava žlutou stěnou a žlábkem k 1. kruhu. Spárou doleva na balkón ke 2. kruhu. Stěnou se sokolíkovými zářezy doprava na hranu ke 3. kruhu. Dva metry vzhůru a stěnou vlevo na temeno.
  • Leopold Páleníček
  • kl. UIAA 6 Vpravo od cesty Koutová spára širokou spárou na kazatelnu. V římse dlouhý traverz doleva až do vhloubení a z něho spárou (2 kruhy) na temeno.
  • Petr Slanina, V. Jirásek, E. Stránská, B. Sýkora,4.6.1961
  • Nad 1. kruhem traverz stěnou doleva k začátku spáry (kruh) a tou na temeno.
  • Andrej Belica a Igor Koller, J. Krch,12.10.1979
 • 17)Rekviem, VIIIc
  • Nástup je za velkým blokem na západní straně mezi Chrámovou spárou a Prvním komínem. Po hraně k 1. kruhu. Stěnou do žlábku k 1. kruhu Poldovy cesty a vpravo po hraně (2 kruhy) ke 3. kruhu Poldovy cesty. Přímo po hraně (6. kruh) na temeno.
  • Karel Šimek a Vladimír Horák,29.5.1999
  • kl. UIAA 4Vpravo od cesty Chrámová spára komínem na temeno.
  • Autoři neznámí
  • kl. UIAA 4Nástup je u 2. komíne vpravo od cesty Chrámová spára. Spárou v koutě na plošinku a pod převis. Úzkým komínem na temeno.
  • Manfred Rudolf, C. Mach,1956
 • 20)Handicap, VIIIc
  • kl. UIAA 7+Komínem cesty Druhý komín cca 30 metrů a stěnou doprava na balkón (kruh). zprava stěnou ke 2. kruhu. Stěnou přes 3. kruh a spárou na temeno.
  • Tomáš Čada, V. Walzel,9.7.1982
 • 21)Vzpomínková, VIIa
  • kl. UIAA 6Cestou Druhý komín až do úzkého komína, z něj traverz po polici v převisu doprava ke spáře. Klikatou spárou k 1. kruhu a spárou ke 2. kruhu. Doprava po lávce a komínem na temeno.
  • Bruno Flegl, Z. Studnička,22.6.1959
  • kl. UIAA 7-Vlevo od západní hrany trhlinou, spárou a stěnou mírně doleva pod převis ke kruhu. Spárou k 1. kruhu.
  • Autoři neznámí
 • 23)Fantazie, VIIIc
  • kl. UIAA 7+Cestou Luftwaffe ke 2. kruhu. Vl. stěnou do díry, přes převis a koutkem ke 3. kruhu. Stěnou přes 2 kruhy výše doleva ke 2. kruhu Vzpomínkové cesty a vlevo žlábky na temeno.
  • Roman Brt, J. Rodrová,31.8.1987
 • 24)Luftwaffe, ****, VIIIc
  • kl. UIAA 7+Těsně vpr. od Z hrany stěnou podél spárek (kruh) ke 2. kruhu. Stěnou traverz vpr. pod převis ke 3. kruhu. Vpr. stěnou přes převis k 1. kruhu Muší cesty a tou na temeno.
  • Tomáš Čada, V. Walzel, B. Mach,12.6.1983
 • 25)R.A.F, VIIIc
  • Cestou Třetí komín dva metry a stěnou doleva k 1. kruhu. Stěnou přes 3 kruhy pod převis k 5. kruhu. Přes převis k 1. kruhu Muší cesty a tou na temeno.
  • Miloslav Matějka, J. Rymeš
  • kl. UIAA 7Muší cestou k 1. kruhu. Travers ve stěně dol. a šikmo přes převis na hranu ke 2. kruhu. Stěnou při hrané přes převisy ke 3. kruhu. Stěnou vl. do žlábku a komínem Vzpomínkové cesty n. t.
  • Jaroslav Krecbach,1969
 • 27)Victoria, VIIIb
  • kl. UIAA 7Muší cestou do poloviční výšky mezi 1 a 2. kruhem. Vl. stěnou (3 kruhy) k 5. kruhu. Vpr. stěnou a žlábkem n. t.
  • Petr Skalka, S. Lukavský, M. Nosek,30.5.1981
  • kl. UIAA 7Cestou Victoria k jejímu 1. kruhu. Stěnou přímo (3 kruhy) n. t.
  • Roman Brt
 • 29)Muší cesta, *****, VIII
  • kl. UIAA 7-Cestou Třetí komín na kazatelnu. Stěnou dol. (bezprostředně nad strop, převisem) k 1. kruhu. Převislou stěnou ke 2. kruhu Stěnou dol. , stěnou přímo a dopr. ke spáře. Podél mělké spáry až do jejího sokolikového závěru. Stěnou n. t.
  • Herbert Richter, B. Sýkora,16.6.1962
 • 30)Mucholapka, VIIIa
  • kl. UIAA 7-Z kazatelny stěnou přímo (kruh) ke 2. kruhu cesty Muší cesta.
  • Bohumír Mach, T. Čada,13.7.1985
  • Vpravo od cesty Třetí komín po hraně (2 kruhy) na kazatelnu. Libovolnou cestou na temeno.
  • Pavel Hrubý, J. Malík,27.7.2003
  • kl. UIAA 4Žlutě zbarveným komínem n. t.
  • Václav Bruckner, F. Jenka,13.8.1961
  • kl. UIAA 5Cestou Třetí komín na kazatelnu. Vpr. stěnou ke kruhu. Stěnou dopr. a spárou, výše komínem, n. t.
  • Antonín Rousek, O. Gult,16.10.1966
  • Cestou Přes kazatelnu k 1. kruhu. Stěnou přes 5 nýtů a žlábkem přes 7. kruh na temeno.
  • Pavel Hrubý a Miloš Nosek,2001
 • 35)Mik mik, VIIIb
  • kl. UIAA 7Z velkého předsunutého bloku vl. od cesty Čtvrtý komín. Přepadem k díře, spárkou a stěnou přes převis k hodinám. Stěnou vlevo ke kruhu. Sokolíkem ke 2. kruhu, stěnou ke 2. kruhu cesty Kalamajka a tou n. v.
  • Miloslav Matějka, K. Šimek, Hana Včelišová,3.11.1987
  • Z předsunutého bloku vpravo od nástupu cesty Mik mik přepadem a stěnou přes 2 kruhy do římsy. Stěnou přímo a mezi cestami Kalamajka a Čtvrtý komín přes 6 kruhů na temeno.
  • Pavel Hrubý, M. Nosek,21.9.2006
 • 37)Kalamajka, VIIIc
  • kl. UIAA 7+Cestou Čtvrtý komín asi 15m, stěnou doleva, spárami (kruh) a stěnou ke 2. kruhu. Vl. stěnou (3. kruh) n. t.
  • Miloš Nosek, J. Nežerka,1981
  • kl. UIAA 4Ze slepé chodby na J konci Chrámových stěn komínem n. t.
  • Ivo Sedláček, J. Straka,16.10.1966
  • Z předsunutého bloku překrokem a stěnou vpravo od Čtvrtého komína k 1. kruhu. Žlábkem k nýtu cesty Dvanáct opatů a stěnou vlevo podél hrany přes 6 kruhů na temeno.
  • Pavel Hrubý,7.9.2000
 • 40)Dvanáct opatů, Xa/Xb
  • kl. UIAA 9-Cestou Čtvrtý komín asi 7 m, stěnou dopr. k hodinám. Mírně zl. stěnou do kouta a jím k 1. kruhu. Po hraně (6 kruhů) n. t.
  • Lubomír Beneš, J. Malík,19.10.1990
  • kl. UIAA 4Hlouběji ze slepé chodby komínem přes převis n. t.
  • Jan Mach, J. Kejzlar,4.5.1974
 • 42)Zdrhovadlo, IX
  • kl. UIAA 8-Komínem cesty Pátý komín a vpr. stěnou ke kruhu. Stěnou (2 kruhy) ke 4. kruhu. Stavěním z. s. a stěnou (5. kruh) n. t.
  • Karel Šimek, M. Matějka,4.6.1983
  • kl. UIAA 8-Cestou Kalamárka k 1. kruhu. Stěnou šikmo dol. za hranu ke 2. kruhu. Stěnou podél mělkých spárek a žlábku (4 kruhy) k 7. kruhu. Nad ním stěnou dopr. na hranu a stěnou n. t.
  • Miloš Nosek, S. Lukavský,11.7.1982
  • kl. UIAA 8-Z předskalí cesty Kalamárka přepadem a stěnou (2 nýty, kruh k 1. kruhu. Stěnou šikmo dol. za hranu ke 2. kruhu. Stěnou podél mělkých spárek a žlábku (4 kruhy) k 7. kruhu. Nad ním stěnou dopr. na hranu a stěnou n. t.
  • Miloš Nosek, S. Lukavský,11.7.1982
 • 45)Hrana Kalamárky, ****, VIIIb, RP VIIIc
  • kl. UIAA 7Nástup na předskalí pod výraznou Z hranou jižního okraje Chrámových stěn. Stěnou dopr. a podél hrany k 1. kruhu. Vl. stěnou přes převisy (2. kruh) ke 3. kruhu. (Stavěním) a po hraně ke 4. kruhu. Stěnou a vpr. žlábkem n. t. Poznámka: V průvodcích je cesta psaná jako K…
  • Igor Koller a Miroslav Bena,9.10.1977

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení zakázáno od 1.1. do 30.6.
Dokument Ochrany přírody: OOP 2019, orgán OP CHKO Broumovsko

Podmínky lezení

- nezasahovat do porostů na skalách, neodstraňovat kameny, dřeviny a organickou hmotu ze spár
- K přístupu použít turistické cesty a značené přístupové stezky
- nerušit hnízdící ptáky, lézt jen na suché skály v botách s měkkou podrážkou
- jištění fixními prostředky a textilními smyčkami, nedřít skálu lanem, nesekat
- zákaz magnézia, lézt jen za denního světla
- prvovýstupy jen členové ČHS, výcvik max 3 osoby s instruktorem

OVK Broumovsko | Hlášení závad | Správce Pavel Hrubý | Pravidla lezení

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Upozornění

29. 5. 1.-11. června bude probíhat na Drátníku a Čtyřech palicích na Vysočině školení horské služby. Lezení bude možné, ale bude tam hodně lidí.
Instagram

Instagram Horosvaz