Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Dolnožlebská vyhlídka - M

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
70 m
CHKO Labské pískovce

1 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

 • 1)Fajnšmekr, RP VIIb
  • Vlevo v SZ stěně přes 3K na vrchol.
  • Michael Bärisch,11. 7. 2008
  • Ze sedla mezi Růžovou věží a masívem, Stěnou a spárou vpravood komína na vrchol.
  • Vláda Nehasil, J. Paul,13. 6. 2007
  • Komínem mezi Růžovou věží a Dolnožlebskou vyhlídkou do sedla. Cestou "ZE SEDLA" na vrchol.
  • M. Aulický, V. Šmírová,14.8.2007
  • Zleva zalomeno spárou ke K.
  • Michal Aulický, V. Šmírová,14.8.2007
 • 5)Krooa Krooa, *, RP VIIIb
  • Mezi Alpským koutkem a jeho Dolní variantou trhlinkou na konec k 1. BH. Vzhůru a šikmou spárou Dolní varianty do kouta ke K Alpského koutku. Společně s touto cestou asi 6 metrů, pak v římse úkrok doleva k hodinám a vzhůru. Stěnou přes 2 BH, pak mírně zprava hladkou stěnou do řím…
  • Robert Hes a Jiří Chocholoušek,16.4.2019
 • 6)Alpský koutek, ****, VIIa
  • V S stěně komínem (K) na římsu, po ní doprava a lehce na terasu s vrcholovou knihou.
  • M. Štross,26.5.1984
 • 7)Volný jako ptáci, **, RP Xc
  • Krátce koutem a vpravo k 1. bh, přímo přes 2. a 3. bh. Vpravo do cesty Frankenjura ( 4. bh ) a vlevo přes 5. Bh do trhliny a tou, stěnou, hranou a stěnou ke slanění
  • neuvedni,7. 11. 2020
 • 8)Frankenjura, ****, RP Xb
  • Středem S stěny podél jemné trhliny, později spárou přes 7BH.
  • Richard Litochleb a Petr Laštovička ml.,1994
 • 9)Volný pád, RP Xb
  • Mezi cestami „Igor Hnízdo“ a „Frankenjura“ stěnou přes 6BH k poslednímu BH cesty „Igor Hnízdo“.
  • Tomáš Sobotka a Ondřej Beneš,31.3.2003
 • 10)Igor Hnízdo, *, RP IXb
  • Vpravo v S stěně přes BH do spáry, tou (3BH) na konec a stěnou přes 3BH.
  • Richard Litochleb, M. Červenka,1995
 • 11)Dokud není konec..., RP IXa, 32m
  • Na SZ steně z terasy vpravo od cesty Igor Hnízdo přes 3 bh k 5. bh cesty Labská groteska. Dále cestou Život v pavučině (3 a 4. k) ke slan. bh.
  • Sebastian Thiele (jištěn),13.06.2021
 • 12)Labská groteska, RP IXc
  • Vlevo na údolní straně z patestu hranou na balkonek. Vlevo od cesty Život v pavučině převislou stěnou při hraně (3 BH), výše položenou stěnou (2 BH) ke 3. K cesty Život v pavučině. Od něj zprava a vzhůru středem stěny (2 BH) na balkon ke slaňovacímu kruhu.
  • Robert Hes a Jiří Chocholoušek,16.4.2019
 • 13)Ztuhlík (var.), RP VIIIc, 42m
  • Cestou Panta rhei přes kruh ke 2. K. Od něj velmi mírně vlevo vzhůru k BH a dále k 1. K cesty Život v pavučině. Tou až ke slanění.
  • Jiří Chocholoušek, Hynek Cholasta, Vladislav Nehasil, Lucie Sobotková, Thomas Küntscher,13. 6. 2021
 • 14)Život v pavučině, VIIc, 43m
  • Spárou v údolní hraně až na konec (1. K) a stěnou (2. K) pod převis ke 3. K. Přes převis šikmo vlevo ke hraně (4. K) a při ní ke sl. bh.
  • Vladislav Nehasil, D. Nehasil,15.7.1995
 • 15)Panta Rhei, RP VIIIb
  • Tupou údolní hranou přes 3K a vpravo ke K „Jiříkovy červené“.
  • Zbyněk Homola a Vladislav Nehasil,22.5.1994
 • 16)Topor, RP VIIIb
  • V údolní stěně napravo od cesty Panta Rhei přes 2 BH přímo k jejímu 2. K. Spolu s ní až ke K cesty Jiříkova červená. Mírně vpravo vzhůru k převísku a stěnou přes 2 BH, nakonec při pravé hraně pilířku ke slaňovacímu BH.
  • Jiří Chocholoušek a Robert Hes, Štěpánka Trappová,, David Obermann,5.5.2019
  • Středem údolní stěny ke K, mírně vlevo do sokolíku a jím do jeskyňky. Vlevo stěnkou pod vrcholový kout a po pravé hraně na vrchol.
  • Heinz Skopec, J. Jirman,31.8.1974
  • V pravé části údolní stěny koutem do vhloubení pod převis, dále spárkou vpravo na balkón. Koutovou spárou pod vrcholový kout a jím na vrchol.
  • Heinz Skopec, J. Jirman,31.8.1974
 • 19)Changing Corner, RP VIIIb
  • Vpravo od cesty "Labský načínáček" hranou nastupuje vpravo a poté zleva a levou hranou přes 5 bh ke slaň. bh.
  • Konrad Schlenkrich a Jens Manka,24.4.2017
 • 20)Bez názoru, RP IXb
  • Z balkonu v údolní stěně položenou stěnou pod převis ( hodiny) a převisem přímo přes dva bh na vrchol
  • Tomáš Sobotka a Pavel Henke,23.5.2017
  • Vpravo od „Changing Corner“ koutem na balkón. Levou dvojitou spárou na balkón a pravou hranou na další balkón. Jako „Labácký načínáček“ na vrchol.
  • Dieter Smejkal, Heinz Skopec,8.9.1974
 • 22)Kripltest, RP VIIc
  • Ze zarostlých polic vlevo na JV straně mezi cestami První nástupiště a Druhé nástupiště stěnou (2 BH) přímo na velký balkon. Podél hrany (2 BH a slaňovací BH) na terasu k vrcholové knize.
  • Jiří Chocholoušek,7.10.2019
  • Vpravo od „Prvního nástupiště“ spárou na balkón a jako „Labácký načínáček“ na vrchol.
  • Dieter Smejkal, Heinz Skopec,8.9.1974
  • Několik metrů cestou Druhé nástupiště (smyce) a vpravo pilířkem přímo přes 3 borháky, nakonec trhlinkou na balkon ke knížce (slaňák).
  • Jiří Chocholoušek, T. Bardas, T. Sobotka,12. 6. 2013
  • V J stěně pravou spárou na plošinu k vrcholové knize, dále do kouta a stěnou vlevo n. v.
  • M. Štross, J. Michel, K. Skopec,8.9.1974
  • "Vpravo od Třetí nástupiště stěnou na římsu a dále stěnou přes bh, trhlinou a stěnou ke slanění.
  • Tomáš Sobotka a Robert Hes,23.12.2015
 • 27)Sťědrý den, AF VIIc
  • Vlevo od čtvrté nástupiště stěnou na římsu ( smyčka ) a hranou přímo ke slanění.
  • Tomáš Sobotka, Míra Turek,24.12.2015
  • Širokým komínem vpravo v J stěně na plošinu k vrcholové knize.
  • Heinz Skopec, Dieter Smejkal,8.9.1974
 • 29)Veselé vánoce, RP Xa
  • Stěnou vpravo od čtvrté nástupiště přímo bez hrany a sokolíka přímo přes dva bh ke slanění...
  • Robert Hes a Tomáš Sobotka,,23.12.2015
 • 30)Marná sláva, RP IXa
  • Od 1. bh cesty Veselé vánoce zprava sokolíkem a stěnou přímo přes bh na římsu a hranou ke slanění.
  • Tomáš Sobotka a David Obermann a Mára Roenshein,20.6.2016
 • 31)Lahvoň, RP VIIIc
  • Z horní police, vpravo od cesty „Pěšák“, stěnou k 1. BH. Dále přímo přes převis a 2BH n. v.
  • Ondřej Beneš, T. Sobotka, J. Hlaváček,27.3.2005
 • 32)Na kolena, RP IXb
  • Od 1. BH cesty „Lahvoň“ vpravo přes převis ke 2. BH a dále přes 2BH na vrchol.
  • Ondřej Beneš a Tomáš Sobotka a Filip Martínek,29.4.2005
  • Vlevo od cesty „Zlámaná grešle“ komínem na vrchol.
  • Vladislav Nehasil, J. Paul, D. Nehasil,19.4.2005
  • Vlevo od cesty „Turistický cíl“ hranou přes 2K na vrchol.
  • Vladislav Nehasil a J. Paul, D. Nehasil, P. Mrnka,19.4.2005
  • Vlevo od „Cesty odboje“ podél trhliny ke K, výše stěnou a šikmou spárou na vrchol.
  • D. Nehasil, V. Nehasil,5.8.2001
  • Úplně vpravo v J stěně koutem, výše komínem na plošinu. Stěnou k hodinám a mírně vpravo n. v.
  • Jaroslav Kukla ml. (jištěn zdola),8.11.2003
 • 37)Šlapej dál, VIIb
  • Vlevo od cesty „Pěšák“ stěnou přes K pod převis, přes něj a vpravo stěnou na vrchol.
  • J. Paul a V. Nehasil,14.4.2005
 • 38)Pěšák, VIIc
  • Z horní police ve středu J stěny podél trhliny a stěnou (K) šikmo vpravo ke spáře a tou, výše stěnou n. v.
  • Vladislav Nehasil, D. Nehasil,15.9.2002

Obrázková galerie

Dolnozlebska vyhlídka údolní stěna
Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení povoleno celoročně
Dokument Ochrany přírody: Opatření obecné povahy 2021, mapa 2021, orgán OP Správa NP České Švýcarsko

Podmínky lezení

- nezasahovat do porostu na skalách, neodstraňovat kameny, nečistit stpáry
- nerušit hnízdící ptáky, respektovat omezení, používat vyznačené přístupy
- zákázáno magnézium a chemické prostředky, lézt na suché skále za denního světla
- nepoužívat jisticí prostředky poškozující skálu, tvrdou obuv, nenechávat erárky
- zákaz přeskoků mezi masivy a věžemi
- zákaz slackline
- prvovýstupy na některé skály podléhají omezením - viz Dokument Ochrany přírody: Opatření obecné povahy 2021

OVK Labské pískovce | Hlášení závad | Správce Zbyněk Homola | Pravidla lezení

Výbava skály

ObrázekMateriálKusy
 Kruh slaňovací nespecifikovaný1 ks
Vrcholová krabice nestandardníVrcholová krabice nestandardní1 ks
 Vrcholová knížka nestandardní1 ks
Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta
Instagram

Instagram Horosvaz