Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Vzdělávání

Mládež

Jeptiška

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
45 m
CHKO Labské pískovce

1 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

Prvovýstupy jen po předchozím schválení správce skal Jana Pletichy, tel.: 604 459 641, e-mail: jenik.pleticha@email.cz

  • Úplně vlevo v J stěně spárou na velkou plošinu a na vrchol.
  • Karel Krombholz, J. Vomáčka, J. Růžička,20.10.1962
  • Vlevo od „Staré cesty“ komínem, který se zužuje ve spáru, na předvrchol. Dále „Starou cestou“.
  • Karel Krombholz, S. Papež,23.8.1958
 • 3)Stará cesta, VI (VII)
  • V levé části J stěny spárou mezi věží a předvrcholem na předvrchol. (Postavením) na JZ hranu a tou na vrchol.
  • Willy Baudisch, H. Baumgart, S. Zieger,22.7.1906
 • 4)Jižní cesta, ****, VIIb
  • Vpravo od „Staré cesty“ spárou k převisu a traverz vpravo ke K. Spárou ke 2.K a vlevo stěnou n.v.
  • Alfred Herrmann, E. Pokorný,11.5.1924
  • Od převisu spárou a stěnou přímo na vrchol.
  • Zdeněk Weingartl, P. Weingartl,14.8.1983
  • Spárou „Jižní cesty“ několik metrů vzhůru, výše stěnou doprava ke spáře a tou ke K „Jižní cesty“.
  • Jaroslav Cach, J. Černý,31.5.2002
 • 7)Údolní hrana, ****, IXb, RP IXc
  • Podél JV hrany přes 6K a 2BH na vrchol.
  • David Šťastný (jištěn zdola),1.8.1998
 • 8)Údolní stěna, ****, IXc, RP Xa
  • Ze zarostlé police středem stěny přes 6K, výše jako „Údolní hrana“.
  • Jindřich Švihnos (jištěn zdola), .,duben 1999
 • 9)Přímá údolní stěna, *****, RP Xb
  • Cestou "Údolní stěna" přes 7 kruhů doprava na polici a dále přímo stěnou přes 3 BH ke slaňovacímu BH.
  • Andrej Chrastina,2011
  • Od 3 bh (Neoblomná abatyše) zleva hranou přes bh k jejímu 6 bh a dále na vrchol.
  • Neznámý místní lezci,Neznámý
  • Vpravo od cesty "Údolní stěna" přes 3 BH na balkon (BH), stěnou vpravo od hrany k BH, od něj doleva za hranu a dále přes 6.BH na polici, výše přímo stěnou přes 3 BH ke sl. BH.
  • Andrej Chrastina a Pavel Rýva a Jan Hlaváček,16.9.2011
 • 12)Severní stěna, AF IXa
  • Severní cestou na 1. balkon a vlevo stěnou podél trhliny (K) na další balkon. Vpravo sokolí- kem na nestabilní kazatelnu (2. K) a vpravo vzhůru přes oblou hranu do cesty Bumerang. Spolu s ní (slaňovací BH) na vrchol
  • Jiří Souček × Vladislav Nehasil,1988
 • 13)Severní cesta, ****, V (VII)
  • Vlevo v S stěně spárou a stěnou na plošinu a komínem na předvrchol. Dále „Starou cestou“.
  • Autoři neznámí
 • 14)Ženy v černém, RP VIIIb
  • Z předskalí v S stěně vlevo stěnou a spárou k 1.BH. Stěnou přes 2BH vzhůru (křížíme komín „Severní cesty) a dále přes 3BH do žebra cesty „Bumerang“.
  • Pavel Rýva a Zdeněk Němec a Jan Polák,6.7.2006
  • Středem severní stěny přes 4 BH. Do tupé hrany na balkon přes BH na vrchol.
  • Andrej Chrastina, Pavel Rýva,29.5.2011
  • Středem pilíře přes bh k 1. bh dále cestou Poslední pokušení.
  • Thomas Küntscher, Matthias Werner,7.7.2019
  • Z komína v S stěně traverz doleva k 1.BH, vzhůru přes 2BH ke 3.BH cesty „Celibát“ a tou na balkón. Stěnou podél SZ hrany přes 2BH na předvrchol. „Starou cestou“ na vrchol.
  • Pavel Rýva a Zdeněk Němec a Jan Polák,6.7.2006
 • 18)Celibát, RP VIIIc
  • S stěnou přes 4BH, dále libovolně na vrchol.
  • Tomáš Sobotka a Ondřej Beneš,8.10.2005
  • Komínem v S stěně na plošinu.
  • Karel Krombholz, B. Fabián, Z. Slováček, V. Sláma,14.4.1950
 • 20)Bumerang, VIIb
  • Libovolnou cestou na předvrchol. Sestoupíme asi 3m do S stěny a zde hladkou stěnou do jemného žebírka a tím šikmo vlevo na vrchol.
  • Rudolf Zabilka, R. Ohnesorge,15.8.1964
 • 21)Západní cesta, ****, V (VII)
  • Ze sedla krátkou stěnkou na velkou plošinu a spárou na předvrchol. „Starou cestou“ na vrchol.
  • Kurt Rost, H. Mucke, E. Rost,17.5.1908

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Prvovýstupy jen po předchozím schválení správce skal Jana Pletichy, tel.: 604 459 641, e-mail: jenik.pleticha@email.cz

Podmínky lezení

Prvovýstupy jen po předchozím schválení správce skal Jana Pletichy, tel.: 604 459 641, e-mail: jenik.pleticha@email.cz

OVK Labské pískovce | Hlášení závad | Správce Jan Pleticha | Pravidla lezení

Vložit prvovýstupZapsat údržbu