Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Západní prostor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15 - 80 mznělec

0 hodnocení

0 hodnocení

Začíná na (J) Dvojštítem, asi 15 m vysokou věžkou zvedající se z turistické cesty, po níž dojdeme k Malým varhanům. (S) od nich jsou Velké varhany, typické svými píšťalami. Od jejich úpatí spadá dolů suťový žlab, z jehož spodní části se zvedá mohutné žebro, rozdělené Řehořovým komínem na dvě poloviny, z nichž spodní se nazývá Bašta. Z horní samostatně vystupuje Bertholdův prst, tvořící monumentálně vyhlížející, avšak lezecky nenáročnou věž. Od turistické cesty, kde žebro končí, se tyčí Bílá stěna. Zcela na (S) ční hradba Skautské věže, od jejíhož (V) úpatí se zvedá Biskupská stolice, tvořící spolu se (S) okrajem Bílé stěny rozsáhlejší vhloubení Taneční sál. Zcela dole nad turistickou chatou se zvedá mohutná Stěna nebes a vpravo od ní masív Bašty.


Online zdroj: http://www.boren.wz.cz/zapad.html

Časové omezení

Ochrana přírody: lezení povoleno celoročně
Rozhodnutí 2015, orgán OP CHKO České středohoří

Podmínky lezení

Povolení platí pro sportovní lezení. Neplatí pro bouldering, drytooling, slackline a highline.

- přístup jen po turistických cestách nebo značených přístupových cestách - podrobný popis cest je v opatření obecné povahy
- zahnízdění ptactva hlásit správci skal
- lezení jen za denního světla

- zákaz poškozování a měnění povrchu skal

- zákaz používání jisticích prostředků poškozujících skálu
- zákaz používání zimní lezecké výzbroje

- zákaz slaňování pomocí stromů a keřů, zákaz zasahování do vegetace a uvolňování kamenů
- zákaz prvovýstupů bez souhlasu správce skal, který vyjedná souhlas s orgánem OP

OVK: 

- zákaz dělání cest shora bez předchozího souhlasu OVK,
- zákaz využívání skal a vrcholových knih ke komerčním účelům; jakýkoli záměr musí být konzultován se správcem, s OVK

Sponzor jištění

Singing-Rock-logo-small-JPG

OVK Severozápadní Čechy | Hlášení závad | Správce Ladislav Vörös | Pravidla lezení

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta
Instagram

Instagram Horosvaz