Facebook

Český horolezecký svaz

V Sedmihorkách se uskutečnil seminář věnovaný horolezectví a ochraně přírody

V Sedmihorkách se uskutečnil seminář věnovaný horolezectví a ochraně přírody

V pátek 23. listopadu se uskutečnil v Sedmihorkách v Českém ráji seminář věnovaný vztahu horolezectví a ochrany přírody. Akci připravil Český horolezecký svaz, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Správa NP České Švýcarsko. S oběma jmenovanými organizacemi ČHS úzce spolupracuje. 

 

J. Hušek, AOPK ČR

 

Semináře (či spíše setkání) se zúčastnili pracovníci orgánů ochrany přírody (AOPK včetně správ CHKO, Správa NP České Švýcarsko, Správa KRNAP), zástupci ČHS (zejména členové oblastních vrcholových komisí), a další zájemci o toto téma. 

 

účastníci

 

Cílem semináře bylo, stejně jako při obdobné akci v roce 2011, seznámit se s novinkami, prodiskutovat aktuální situaci a případné problémy. Druhá polovina půldenního setkání byla zaměřena hlavně na situaci v pískovcových oblastech - v Labských pískovcích, na Broumovsku a v Českém ráji. Seminář moderoval mluvčí NP České Švýcarsko Tomáš Salov, předneseny byly níže uvedené příspěvky.

 

Závěr semináře - teze uvedené v prvním vystoupení, které přednesl J. Hušek z AOPL ČR: Horolezectví a ochrana přírody mají společné zájmové území, je nutno komunikovat a preferovat partnerský přístup. 

 

prezentace J. Huška

 

Ochrana přírody a horolezectví v ČR - aktuální situace, trendy, problémy

Jiří Hušek, AOPK ČR

Ochrana přírody a horolezectví - J.Hušek

 

ČHS - systém údržby skal

Božena Valentová, ČHS

ČHS - systém údržby skal - B. Valentová

 

Právní úprava ochrany přírody ve vztahu k horolezectví

Barbora Landová, KRNAP

Právní úprava ochrany přírody - B.Landová

 

Horolezectví zahraniční zkušenosti

Božena Valentová, ČHS

Horolezectví zahraniční zkušenosti - B. Valentová

 

Horolezectví a hnízdění

Václav Sojka, NP České Švýcarsko (fotografie - V. Sojka)

Horolezectví a hnízdění - V. Sojka

 

Pískovcové oblasti z pohledu ochrany přírody a horolezců

Labské pískovce

Jana Holešinská, NP České Švýcarsko; Jan Pleticha, OVK Labské pískovce

Labské pískovce - J.Holešinská_J.Pleticha

 

Český ráj

Petr Kořínek, CHKO Český ráj; Radek Meier, OVK Hruboskalsko

Český ráj - P.Kořínek

 

Broumovsko

Hana Heinzelová, CHKO Broumovsko

Broumovsko - H.Heinzelová

 

Hušek, Valentová T. Salov B. Valentová B. Landová

P. Kořínek H. Heinzelová J. Holešinská, J. Pleticha V. Sojka

fotografie: P. Jandík

 

B. Valentová, ČHS

Instagram

Instagram Horosvaz