Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Upozornění na uzavírky skal kvůli hnízdění v roce 2023

Upozornění na uzavírky skal kvůli hnízdění v roce 2023

Informace v článku jsou průběžně aktualizovány,

 

Prosíme, abyste i v letošním roce respektovali uzavírky skal, jejichž cílem je chránit hnízdící ptactvo, zejména sokola stěhovavého, výra velkého a čápa černého.

 

Sokol - foto V. Sojka

 

Většina uzavírek, které jsou kvůli sokolům a výrům, začíná v únoru a končí v červnu. Delší čas, většinou do konce července, potřebuje čáp černý.

 

Aktuální hlášení o hnízdění v jednotlivých oblastech

Nezahrnuje dlouhodobá časová omezení.

Podrobnosti a aktuální stav jsou vyznačeny v Databázi Skály ČR

 

Český ráj - Prachovské skály - kvůli hnízdění jsou uzavřeny Krkavčí skály 

 

Český kras - Kotýz - Jižní úbočí, Sloní hlava - pozor na hnízdění dravců, hnízdo je v cestě Vosí hnízdo.

 

- Brná, České středohoří - hnízdo je na Vrcholové věži v Matěchově cestě, prosíme nerušit. 

 

- Ostaš, Severní stěny Horního Labyrintu - nedaleko Frýdlantské vyhlídky zahnízdi sokol, uzavírka platí pro lezení v úseku Stěna mladých pánů po Jirkovy věže. Konec hnízdění je předpokládán začátkem června.

- Suché skály - kvůli každoročnímu hnízdění sokola je do 30. 6. 2023 uzavřena část Sokolí věže.

 

- Jizerské hory

Z důvodu hnízdění dravců je do 30. 6. uzavřen komplex skal v Zahradní stěně (Štolpich) - Velká plotna, Orlí hnízdo, Spárová plotna, Koutová plotna, Homole, Plotna nad Orlím hnízdem, Jeskynní blok, Ametyst, Žlutá stěna, Malou Žlutá stěna a Jeskynní stěna. 

Do 30. 6. 2023 jsou uzavřeny některé skály v sektorech Tišina, Štolpichy a Stržový vrch. 

 

- Lužické hory - do 30. 6. 2023 je uzavřena Fellerova věž na Vraních skalách a část Havrana u Jítravy.

 

-Drátník, CHKO Žďárské vrchy - uzavírka Orlí věže a Sokolí věže z důvodu hnízdění krkavce. Uzavírka 18. 5. 2023 ukončena. 

 

- Moravský kras

- NPR Býčí skála - od 17. 3. do 1.7. 2023 je uzavřen celý  Kostelík z důvodu hnízdění sokola. Ooblast je ohraničena výstražnými páskami. Pozor, v lokalitě je také omezen vstup kvůli pádu stromů.

- NPR Vývěry Punkvy - od 17. 3. do 1.7. 2023 je uzavřen celý Masiv Koně a Policejní. Na skále budou vyvěšeny cedulky s omezením.

 

- Labské pískovce - podrobnosti v článku Uzavírky v Labských pískovcích

Nově od 15. 5. jsou na pravém břehu Labáku na Velké Baště uzavřeny cesty Útok na baštu a Kruh za kruhem, do 30. 6. 2023.

 

- Kokořínsko - od poloviny března jsou uzavírky kvůli hnízdění sokolů v oblasti Planého dolu, Harasova a Vidimi (Osinalický důl, Habrůvka)


Uzavírky mohou být ustaveny:

- Jako dlouhodobé, to znamená, že jsou, v podobě časového omezení lezení, součástí povolení, které jsme pro danou oblast vyjednali. Tak je tomu např. v NP České Švýcarsko, v Labáku na pravém břehu, v Ádru a v mnoha dalších oblastech. 

- Jako dočasné, to znamená, že jsou pro konkrétní území aktuálně vyhlášeny, protože v místě bylo zjištěno zahnízdění. Tak je tomu např. v Tisé, na Suškách, v Jizerských horách apod. Tyto uzavírky jsou v terénu obvykle vyznačeny páskou a informační tabulí. 

 

Pokud při návštěvě skal objevíte na skalách hnízdo, jehož "obyvatelé" by mohli být pohybem lezců vyrušeni nebo ohroženi, informujte nás:

- buď prostřednictvím databáze Skály ČR , kde je u každého sektoru kontakt na správce a předsedu oblastní vrcholové komise (lze poslat i z mobilní aplikace Skály ČR)

- nebo zasláním mailu na adresu 4gsyQOQ%-kBC.Zp4Ys

 

Informace o všech uzavírkách najdete vždy v databázi Skály ČR v příslušném sektoru, v jednotlivých článcích na webu a ve zprávách na facebooku. 

 

Čapíci foto V. Sojka Výr_foto V. Sojka Sokolíci ze Sušek foto J. Hušek

 

Děkujeme za vaši pomoc a ohleduplnost. 

 


 

B. Valentová, ČHS

 

Instagram

Instagram Horosvaz