Facebook

Český horolezecký svaz

Ukončení uzávěry na Suškách

Ukončení uzávěry na Suškách
23. 06. 2016 | Rubrika: Ochrana přírody

Dočasná uzávěra na Suškách právě skončila, neboť se zde usazenému sokolímu páru podařilo úspěšně vyhnízdit.

V prachovém peří při kroužkování, foto J.Hušek ml. 

Podrobnou informaci jsme dostali od J. Huška st. z Regionálního pracoviště Liberecko AOPK ČR:

"Oznamuji tímto lezecké veřejnosti, že počínaje dnešním dnem (23.6.2016) končí uzávěra z důvodu hnízdění na části Sokolí a Střední věže v Národní přírodní památce Suché skály. Po více než padesáti letech se zde opět podařilo úspěšně vyhnízdit sokolímu páru a vyvést tři mláďata. Sokolí rodina se nadále na Suškách zdržuje, takže ačkoli již opustili konkrétní hnízdní dutinu, je stále namístě zvýšená ohleduplnost ze strany lezců a dodržování co největšího klidu. Nemám přitom žádné pochybnosti o tom, že se návštěvníci budou chovat stejně (tedy dobře) jako doposud. Bez aktivní spolupráce horolezců s ochranou přírody by rozhodně nebylo sokolům dopřáno mláďata odchovat. Na rozdíl od měkkých písků, kde začíná lezecká sezóna za dobrých podmínek počátkem dubna, kdy na hnízdě už bývají vylíhlí mladí sokolíci, na Suškách je největší frmol právě v předjaří a časném jaru. Tehdy sokoli tokají, zakládají hnízdo a sedí na vejcích, což znamená z pohledu úspěšnosti hnízdění nejcitlivější období. Děkuji tedy jménem svým, jménem Agentury ochrany přírody a krajiny i jménem sokolů za dodržování omezujících podmínek všem lezcům a jmenovitě pak Honzovi Kuskovi jako správci oblasti, bez jehož nasazení při vyznačení a údržbě uzávěry a trvalého dohledu by vše bylo mnohem složitější. Výsledkem je to, že oproti původně zamýšlené uzávěře minimálně do konce června bylo s ohledem na současný stav možné Sušky plně otevřít pro veškeré lezení alespoň o několik dnů dříve. Ověřili jsme si přitom, že při respektování podmínek je možné vyhovět oběma stranám a pro úspěšné hnízdění i v takto extrémně navštěvované oblasti postačí uzavření relativně velmi omezené části skal. Přeju pěkné lezecké zážitky."

 

B. Valentová, sekretariát ČHS

 

Instagram

Instagram Horosvaz