Facebook

Český horolezecký svaz

Povolení lezení na území CHKO Brdy

Povolení lezení na území CHKO Brdy
03. 03. 2017 | Rubrika: Ochrana přírody

Koncem února (21. 2.2) nabylo právní moci rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, kterým byl udělen souhlas s lezením na Mrtnické skále na území CHKO Brdy.

Mrtnicka skala JZ stena topo 

Souhlas platí do konce roku 2027 a umožňuje lezení i neorganizovaným horolezcům, neboť Mrtnická skála bude v souladu s nařízením vlády č. 292/2015 Sb., o CHKO Brdy, "vyznačena jako horolezecký terén". 

Lezení je povoleno na stávajících cestách, prvovýstupy a dojišťování cest není povoleno.

Povolení CHKO Brdy - 2017 - 2027

 

Vyjednávání o povolení lezení na území CHKO Brdy, která byla vytvořena 1.1.2016, probíhala zhruba rok, a jejich výsledkem je bohužel povolení jediné lezecké lokality - Mrtnické skály - ačkoli na území CHKO se nachází více skal, které by mohly být pro horolezce zajímavé. Hlavní příčinou této situace je fakt, že pozemky, na kterých se CHKO nachází, jsou ve vlastnictví státu (tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu). Organizace Vojenské lesy a statky ČR, s.p., jejíž svolení jsme potřebovali, vydala souhlas pouze pro Mrtnickou skálu, ostatní lokality striktně zamítla. I přes tuto skutečnost jsme orgán ochrany přírody, v tomto případě přímo MŽP, požádali o další dvě, lokality - Jindřichovu skálu a Klobouček. Obě byly zamítnuty z důvodu ochrany přírody (mrazové sruby, kamenné moře apod.). 

 

Informace o lezení na Mrtnické skále - Databáze Skály ČR

 

B. Valentová, sekretariát ČHS

Instagram

Instagram Horosvaz