Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Vzdělávání

Mládež

Povolení lezení na Pálavě

Povolení lezení na Pálavě
02. 10. 2019

Dnešním dnem 2.10.2019 nabývá právní moci opatření obecné povahy, které umožňuje i nadále provozování horolezectví na Pálavě, v sektorech Martinka a Trůn, které se nachází na území Národní přírodní rezervace Děvín - Kotel - Soutěska. Povolení platí pro všechny lezce, nejen pro členy ČHS, a je platné do konce roku 2024. 

 

Podmínky jsou téměř stejné jako dosud. Podařilo se mírně rozšířit dobu, kdy je na Pálavě možno lézt, a to vždy od 1.8. do 31.12. kalendářního roku, od 8 do 20 hodin.

 

- Pro přístup ke skalám je nutno používat vyznačené cesty a stezky, sestup ze skal je slaněním, u Martinky je možný sestup vyznačenou stezkou na pravé straně stěny. 

- Prvovýstupy, osazování jištění apod. je nutno předem oznámit správě CHKO, která může tyto činnosti omezit nebo pozastavit. 

- Hromadné horolezecké akce nejsou povoleny. 

 

Podrobnosti najdete v níže uvedeném dokumentu. Prosíme, abyste stanovené podmínky respektovali. 

NPR Děvín Kotel Soutěska - OOP 2019-2024

 

Skály patří do působnosti Oblastní vrcholové komise Jižní Morava a najdete je v databázi Skály ČR- https://www.horosvaz.cz/skaly-oblast-51/

 

B. Valentová, sekretariát ČHS