Facebook

Český horolezecký svaz

Povolení lezení na Pálavě

Povolení lezení na Pálavě
02. 10. 2019

Dnešním dnem 2.10.2019 nabývá právní moci opatření obecné povahy, které umožňuje i nadále provozování horolezectví na Pálavě, v sektorech Martinka a Trůn, které se nachází na území Národní přírodní rezervace Děvín - Kotel - Soutěska. Povolení platí pro všechny lezce, nejen pro členy ČHS, a je platné do konce roku 2024. 

 

Podmínky jsou téměř stejné jako dosud. Podařilo se mírně rozšířit dobu, kdy je na Pálavě možno lézt, a to vždy od 1.8. do 31.12. kalendářního roku, od 8 do 20 hodin.

 

- Pro přístup ke skalám je nutno používat vyznačené cesty a stezky, sestup ze skal je slaněním, u Martinky je možný sestup vyznačenou stezkou na pravé straně stěny. 

- Prvovýstupy, osazování jištění apod. je nutno předem oznámit správě CHKO, která může tyto činnosti omezit nebo pozastavit. 

- Hromadné horolezecké akce nejsou povoleny. 

 

Podrobnosti najdete v níže uvedeném dokumentu. Prosíme, abyste stanovené podmínky respektovali. 

NPR Děvín Kotel Soutěska - OOP 2019-2024

 

Skály patří do působnosti Oblastní vrcholové komise Jižní Morava a najdete je v databázi Skály ČR- https://www.horosvaz.cz/skaly-oblast-51/

 

B. Valentová, sekretariát ČHS

Instagram

Instagram Horosvaz