Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Vzdělávání

Mládež

Povolení boulderingu na Boru

Povolení boulderingu na Boru
28. 08. 2017 | Rubrika: Ochrana přírody

Správa CHKO Broumovsko vydala na základě žádosti ČHS souhlas k vyznačení terénu pro bouldering v lokalitě Bor. 

 

Rozhodnutí, kterým byl souhlas vydán, nabylo právní moci 16. 8. 2017 a je platné do 31. 12. 2022. Terén, kde bude možno bouldrovat, vyznačí Oblastní vrcholová komise Broumovsko.  

 

Bouldering v lokalitě Bor je povolen celoročně, v místech, která jsou uvedena v mapce, která je součástí rozhodnutí a která budou vyznačena v terénu. Prosíme o respektování stanovených podmínek. 

Bor - rozhodnutí 2017-2022

 

B. Valentová, sekretariát ČHS