Facebook

Český horolezecký svaz

Povolení boulderingu na Boru

Povolení boulderingu na Boru
04. 02. 2021

Ve středu 3. 2. 2021 nabylo právní moci opatření obecné povahy, kterým Správa CHKO Broumovsko vydala souhlas s provozováním boulderingu v lokalitě Bor na území CHKO Broumovsko, a to až do konce roku 2025.

 

Území, kde je bouldering povolen, je vyznačeno červeně v níže uvedené mapě. Modře šrafované plochy jsou ochrannými pásmy vodního zdroje, kam je vstup zakázán. Hranice území budou vyznačeny v terénu. 

 

Pro bouldering jsou stanoveny tyto podmínky:

- bouldering je povolen celoročně

- lezení je možné jen na suchých skalách a za denního světla

- je zakázáno:

-upravovat povrch skal

- vysoušet povrch skal (např. hořákem

- plošně zasahovat do vegetačního krytu skal

- umisťovat na skály značky (bez předchozího souhlasu OP)

- hromadné, organizované akce nejsou povoleny

 

Bor - OOP 2021-2025

 

Na Boru platí obvyklé zásady slušného a šetrného chování v přírodě a nadto respektování hranic ochranného pásma vodního zdroje, kam je vstup zakázán. Pokud v lokalitě zjistíte zahnízdění ptáků, informujte prosím prostřednictvím naší databáze skal předsedu Oblastní vrcholové komise a správce skal, popř. přímo správu CHKO. Kontakty na OVK najdete u jednotlivých sektorů, např. zde: Garrone

 

Děkujeme všem, kdo stanovené podmínky respektují.

 

B. Valentová, ČHS

 

Bor 2021-2025_mapa

Instagram

Instagram Horosvaz