Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Nové povolení pro Tiské stěny

Nové povolení pro Tiské stěny

Těsně před koncem roku 2022 nabylo právní moci nové povolení lezení na území přírodní památky Tiské stěny v Labských pískovcích. 

 

Nové povolení pro Tiské stěny platí do konce roku 2027 a má opět formu opatření obecné povahy, což znamená, že umožňuje lezení všem lezcům, nejen členům ČHS. Povolení se dále nevztahuje na slackliny a na provádění přeskoků.

 

Základní podmínky jsou stejné jako dosud: 

- lezení je povoleno celoročně

- pro lezce jsou uzavřeny cesty, které jsou uvedeny v příloze OOP (nadměrné poškození skal)

- v celé oblasti jsou zakázány prvovýstupy

 

Nově se podařilo vyjednat možnost dokončení prvovýstupů, které byly započaty před jejich úplným zákazem, tj. před rokem 2018. Seznam skal, kterých se dokončení prvovýstupů týká, je uveden v příloze č. 2.

 

Lezci jsou povinni dodržovat zásady pískovcového lezení a zásady šetrného chování k přírodě, zejména:

- lezení je povoleno pouze na suchých skalách, za denního světla,

- platí zákaz používání magnézia a jiných chemických látek sloužících k vysušování rukou,

- lezení je třeba provozovat způsobem, který nepoškodí povrch skal (nevhodná manipulace s lanem, vysekávání chytů a stupů, nevhodná obuv...),

- platí zákaz používání jisticích prostředků poškozujících skály atd,

 

PR Tiské stěny - OOP-2022-2027

příloha č. 1

příloha č. 2

 

Kompletní informace jsou v databázi Skály ČR na našem webu. 

Oblast patří do působnosti OVK Tisá

 

Prosíme, abyste se s podmínkami seznámili a respektovali je. Dále prosíme o respektování Pravidel lezení pro pískovcové skalní oblasti v Čechách

 


 

B. Valentová, ČHS

Instagram

Instagram Horosvaz