Facebook

Český horolezecký svaz

Nové povolení lezení pro Jizerské hory

Nové povolení lezení pro Jizerské hory

V pátek 19.4. 2013 nabylo právní moci rozhodnutí Správy CHKO Jizerské hory, kterým je do konce roku 2020 povoleno provozování horolezectví na území Národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny a v jejím ochranném pásmu.

 

Souhlas s provozováním horolezectví byl vydán na základě podnětu ČHS, který se rozhodl požádat o nové povolení ještě před ukončením platnosti předchozího rozhodnutí, s cílem rozšířit počet skalních útvarů, na které se smí lézt. Správa CHKO tomuto požadavku ČHS vyhověla a ve spolupráci s OVK Jizerské a Lužické hory zařadila do seznamu lezeckých objektů další, větštinou historicky využíváné skály. V této souvislosti správa CHKO uvedla, že neuvažuje o "rozšiřování počtu skalních objektů z důvodu vyhledáván a využívání terénů pro bouldering".

 

Podmínky provozování horolezectví na území NPR Jizerskohorské bučiny a v jejím ochranném pásmu jsou popsány v rozhodnutí správy CHKO, zde uvádíme alespoň ty nejdůležitější:

  • Lezení je povoleno celoročně, na vyjmenovaných lezeckých objektech, které umožňují lezení s lanem.
  • Lezení v ledu je možné za vhodných podmínek, a to v údolí Černého Štolpichu a po obou stranách lestní cesty Štolpišská.
  • Lezení je umožněno všem, nikoli jen organizovaným horolezecům; povolení se však nevztahuje na komerční a hromadné akce.
  • Jištění je možné prostřednictvím fixních nebo vyjímatelných jisticích prostředků; skobobání není povoleno.
  • Použití magnézia je možné pouze výjimečně, na cestách od stupně VIIIb jizerské stupnice.
  • V celé oblasti se předpokládá šetrné chování k přírodě (zákaz upravování skal, zasahování do vegetačního krytu, respektování hnízdišť apod.).

Úplné znění povolení včetně příloh je zde:

Jako obvykle prosíme lezce, aby stanovené podmínky dodržovali.

 

B. Valentová, tajemnice ČHS

 

 

 

 

Instagram

Instagram Horosvaz