Facebook

Český horolezecký svaz

Nové povolení lezení  pro Goethovu skalku

Nové povolení lezení  pro Goethovu skalku

Krajský úřad Karlovarského kraje vydal na základě žádosti ČHS rozhodnutí, kterým uděluje souhlas s provozováním horolezectví na území Goethovy skalky (přírodní památka). 

Souhlas platí od 25.10.2020 do 31.12.2030, tj. na 10 let

 

Platí zde zásady šetrného chování k přírodě, tj. zákaz poškozování skal a vegetace, udržování ticha a pořádku, přístup ke skalám a sestup z nich jen po vyznačených stezkách, a nejsou-li vyznačeny, tak, aby nedocházelo k půdní erozi, zákaz používání zimní výzbroje a respektování případných omezení týkajících se hnízdění. Hromadné akce nad 20 osob musí být předem nahlášeny orgánu ochrany přírody. 

 

Povolení se vztahuje jen na členy ČHS, s tím, že ČHS má právo umožnit lezení i nečlenům, za předpokladu, že budou ČHS o svém záměru informovat, aby mohl ČHS dodržet tuto podmínku rozhodnutí: "Oprávnění... bude moci držitel rozhodnutí realizovat prostřednictvím jiných subjektů. Na vyzvání příslušných orgánů ochrany přírody sdělí jejich identifikační údaje." 

PP Goethova skalka_rozhodnutí 2020-2030

Databáze skály ČR - https://www.horosvaz.cz/skaly-sektor-932/

 

B. Valentová, sekretariát ČHS

Instagram

Instagram Horosvaz