Facebook

Český horolezecký svaz

Nové povolení pro CHKO Kokořínsko - Máchův kraj

Nové povolení pro CHKO Kokořínsko - Máchův kraj
17. 12. 2019 | Rubrika: Ochrana přírody

Ve čtvrtek 12. 12. 2019 nabylo právní moci rozhodnutí, na základě kterého je na dalších 10 let povoleno provozování horolezectví na území CHKO Kokořínsko - Máchův kraj. 

 

Povolení se vztahuje na horolezecké terény, které jsou popsány a vyznačeny v přílohách rozhodnutí a byly uvedeny v databázi Skály ČR na webu ČHS k 1.10.2019. Horolezecké terény jsou nově vyznačeny zeměpisnými souřadnicemi lomových bodů a zakresleny v mapách. V databázi Skály ČR jsou mapy, ve kterých jsou polygony zobrazeny, aby bylo možno se v terénu dobře orientovat.  

Povolení se (jako dosud) nevztahuje na skály na území NPR Břehyně - Pecopala, PR Kostelecké bory, PP Špičák u Střezivojic, PP Kamenný vrch u Křenova, PP Husa, PP Stráně Hlubokého dolu, PP Stráně Truskavenského dolu, PP Želízy, PP Martinské stěny a skalních útvarů Mšenské pokličky a Jestřebické pokličky na území PP Kokořínský důl. 

 

- Povolení se nevztahuje na bouldering, ledolezení, drytooling, ani na budování zajišťěných cest. 

- Lezení je povoleno celoročně, s tím, že případě hnízdění budou některé lokality dočasně uzavřeny a uzavírky budou vyznačeny.

- Výjimkou je oblast Vlhošť a Stříbrný vrch, sektor Vlhošť horní a spodní patro, a část sektoru Stříbrný vrch na území PP Stříbrný vrch - v těchto lokalitách je lezení povoleno jen od 1.7. do 31.12. kalendářního roku. 

- Na území PR Vlhošť a PR Stříbrný vrch nejsou povoleny prvovýstupy.

- Na celém území je zakázáno používat Mg apod. chemické látky, jisticí pomůcky poškozující skálu, lézt na mokré a vlhké skály,poškozovat skály a vegetaci apod. 

 

Podrobné informace naleznete v Rozhodnutí a přílohách - prosíme, abyste se s nimi seznámili a dodržovali je!

 

Kokořínsko - Rozhodnutí 2019 - 2029

Souřadnice horo terénů

Vyznačené horo terény

Mapy 

Polygony.zip

https://www.horosvaz.cz/skaly-region-4/

 

Valentová, sekretariát ČHS

Instagram

Instagram Horosvaz