Facebook

Český horolezecký svaz

Nové povolení lezení - Dutý kámen

Nové povolení lezení - Dutý kámen

Krajský úřad Libereckého kraje vydal opatření obecné povahy, kterým uděluje souhlas s provozováním horolezecké činnosti na území Přírodní památky Dutý kámen (Skály u Drnovce - Dutý kámen)

 

Souhlas byl vydán na základě žádosti ČHS a platí do 31. 12. 2030.

Opatření obecné povahy otevírá tuto oblast všem lezcům, nejen členům ČHS. 

 

Souhlas se vztahuje na "sportovní lezení s využitím fixních a vyjímatelných jisticích prostředků" a obsahuje stejné podmínky jako dosud: 

- povoleny jsou jen skály Děravec, Sloupská jehla, Kužel a Půlený kámen; povolena je i Borová stěna, která není na území PP 

- lezení je možné jen v době od 1. 7. do 30. 10. kalendářního roku

- lezení jen za denního světla, na suchých skalách

- k jištění lze používat pouze jištění na textilní bázi, nepoškozující skály

- zákaz poškozování či upravování povrchu skal např. nevhodnou manipulací lanem, použitím nevhodné obuvi

- zákaz používání Mg a dalších látek zvyšujících tření

- vytváření nových cest pouze na základě souhlasu orgánu ochrany přírody.

 

Na celém území přírodní památky je třeba dodržovat šetrné zásady chování v přírodě (např. zákaz zasahování do porostu na skalách, zákaz odstraňování kamenů apod.) a respektovat případná dočasná omezení z důvodu hnízdění. Při zjištění zahnízdění ptáků jsou lezci povinni přerušit výstup a informovat o zahnízdění krajský úřad. 

 

Úplné znění souhlasu je zde: PP Dutý kámen - OOP 2021-2030

 a také v databázi Skály ČR

Prosíme o dodržování stanovených podmínek. 

 

Oblast patří do působnosti Oblastní vrcholové komise Jizerské a Lužické hory. 


B. Valentová, ČHS

Instagram

Instagram Horosvaz