Facebook

Český horolezecký svaz

Možnost lezení v Tiských stěnách

Možnost lezení v Tiských stěnách

Správa CHKO Labské pískovce vydala nařízení, kterým se zřizuje Přírodní památka Tiské stěny; toto nařízení nabylo právní moci 4.2. 2013.

Kdo je se situací v Tiských stěnách obeznámen, ví, že se nejedná o vyhlášení nového chráněného území, ale o takzvané "přehlášení", jehož cílem je lépe a podrobněji vymezit bližší ochranné podmínky této přírodní památky.

 

Nové stanovení bližších ochranných podmínek bylo motivováno snahou lépe ochránit Tiské stěny, na jejichž stavu se již dlouhou dobu negativně podepisuje vysoká návštěvnost, a to nejen ze strany horolezců. "Přehlášení" bylo připravováno delší dobu, ČHS o něm byl informován, a se Správou CHKO průběžně jednal o podmínkách, za nichž bude možno v Tiských stěnách dále lézt. Lezci byli o situaci informováni, viz článek Nové vyhlášení Přírodní památky Tiské stěny.

 

V nově vydaném nařízení je uvedeno, že provozovat horolezectví je možné jen "s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody". Za ČHS jsme již žádost o souhlas s provozováním horolezectví podali, a vzhledem k dlouhodobě dobré spolupráci se správou CHKO předpokládáme, že bude vyřízena rychle, tak, abychom stihli začátek lezecké sezóny.

O vydání souhlasu a o podmínkách lezení v Tiských stěnách vás budeme včas informovat.

 

B. Valentová, ČHS

Instagram

Instagram Horosvaz