Facebook

Český horolezecký svaz

Nové vyhlášení Přírodní památky Tiské stěny

Nové vyhlášení Přírodní památky Tiské stěny

Správa CHKO Labské pískovce zveřejnila záměr nově vyhlásit Přírodní památku Tiské stěny v Labských pískovcích. Nejedná se o vytvoření nové přírodní památky, ale pouze o tzv. přehlášení, s cílem upřesnit podmínky ochrany tohoto zvláště chráněného území, které má statu přírodní památky již od roku 1996.

 

V záměru je uvedeno, že  "Hlavním cílem péče je zachování jedinečného skalního města resp. zachování geomorfologických útvarů a zbytků přírodě blízkých ekosystémů... Cílem péče je také zlepšení stavu lokality poškozované turistickou a horolezeckou činností při umožnění provozování horolezectví a turistiky a nalezení udržitelné míry využívání přírodní památky jako místa pro rekreaci a horolezeckou činnost."

 

Bližší ochranné podmínky jsou v návrhu koncipovány tak, že provozování horolezectví (a další činnosti) je možné "jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody". Tato formulace je obvyklá a setkáváme se s ní v mnoha skalních oblastech, které mají statu zvláště chráněného území. Pokud je provozování horolezectví vymezeno tímto způsobem, je třeba podat žádost o vydání souhlasu. Příslušný orgán ochrany přírody na základě žádosti vydá rozhodnutí, které obsahuje souhlas a spolu s ním obvykle i podmínky, za nichž lze horolezectví či jinou aktivitu provozovat. Jedná se o standardní postup, který byl uplatněn v loňském roce v CHKO Český ráj.

 

O "přehlášení" Tiských stěn i o problémech, které se zde vytváří v důsledku vysoké návštěvnosti (zdaleka ne jen horolezců), je ČHS informován, je připraven podat ihned po novém vyhlášení žádost o vydání souhlasu a předběžně již vyjednává podmínky, za kterých by mělo být provozování horolezectví v Tiských skalách povoleno. Výsledky správního řízení, které ještě ani nezačalo, nelze samozřejmě předjímat, ale na základě dosavadních jednání, která se správou CHKO vedeme, se není třeba obávat, že bude lezení v Tiských skalách oproti současnému stavu zásadně omezeno. Zárukou toho je i fakt, že na jednání se podílí OVK Tisá.

 

Správa CHKO Labské pískovce má pro horolezce pochopení, o čemž svědčí i fakt, že je po dohodě s námi připravena odsunout účinnost nového vyhlášení PP Tiské stěny na zimu, kdy se na pískovci neleze, aby byl dostatek času vyjednat souhlas, aniž by došlo k omezení lezecké aktivity.

 

Obavy ohledně lezení v Tiských stěnách nejsou na místě. Je však třeba si uvědomit, že Tiské stěny jsou vysokou návštěvností opravdu dosti poškozeny, a chovat se podle toho.

 

B. Valentová, tajemnice ČHS

Instagram

Instagram Horosvaz