Facebook

Český horolezecký svaz

Informace o jednání se Správou NP České Švýcarsko

Informace o jednání se Správou NP České Švýcarsko
29. 03. 2013 | Rubrika: Ochrana přírody

V polovině března se konalo jednání ČHS se Správou Národního parku České Švýcarsko, kterého se za ČHS zúčastnil předseda OVK Labské pískovce J. Pleticha a tajemnice B. Valentová, a za správu NP ředitel správy NP P. Benda, M Trýzna a V. Sojka.

 

Jednání se týkalo především režimu povolování prvovýstupů na území NP České Švýcarsko vč. rekapitulace prvovýstupů od vzniku NP a některým dalším záležitostem.

S podrobným obsahem jednání se můžete seznámit v tomto zápisu.

 

Základní závěry z jednání jsou zde:  

  • Správa NP deklarovala souhlas s povolováním prvovýstupů v NP na povolené lezecké objekty (viz Návštěvní řád NP), za předpokladu, že budou v souladu se stanovenými podmínkami lezení v NP.
  • Povolování prvovýstupů, při kterých bude osazováno fixní jištění, musí probíhat ve správním řízení, ve kterém bude žádáno o udělení výjimky (viz § 3 zákona č. 161/1999 Sb.). 
  • Žádosti o prvovýstupy bude shromažďovat a o výjimky bude hromadně žádat ČHS, které tak může činit i za nečleny ČHS. Povolení Správy NP podléhají i provovýstupy bez fixního jištění.
  • Správa NP nebude zpětně legalizovat nepovolené provvýstupy a povolovat provovýstupy na skály, kde není lezení povoleno.
  • Schválené prvovýstupy z let 2001 - 2006 jsou v zápisech z jednání OVK, a Správa NP považuje tyto prvovýstupy za platné: Zápis 2001, Zápis 2002, Zápis 2003, Zápis 2004, Zápis 2005, Zápis 2006. Od roku 2010 nebylo o povolení prvovýstupů žádáno (s jednoou výjimkou).
  • Správa NP konstatovala, že nový průvodce "Jetřichovicko - horolezecký průvodce" (D. Nehasil, V. Nehasil, 2012) obsahuje průvodce velký počet věží nebo masivů, na které se nesmí lézt, a požádala OVK o pokračování stahování vrcholových knih z nepovolených objektů.
  • Správa považuje vydání průvodce za velmi nešťastné a doporučuje všem lezcům, aby se seznámili s Návštěvním řádem NP, ve kterém jsou uvedeny podmínky lezení i povolené lezecké objekty. 
  • Pokud bude dále zjištěno, že průvodce obsahuje nepovolené výstupy, zvýší Správa NP v dotčených lokalitách kontroly.
  • Současné podmínky pro provozování horolezectví včetně povolování prvovýstupů nejsou nové. Správa NP na ně upozornila již v roce 2006 svým dopisem ze dne 29.3. 2006, který byl adresován tehdejšímu předsedovi OVK Labské pískovce, a ve kterém byla zdůrazněna nutnost dodržovat stanovené podmínky pro lezení.
  • ČHS a Správa NP se domluvily na připomenutí 125. výročí výstupu na věž Pevnost.

 

B. Valentová, tajemnice

Instagram

Instagram Horosvaz