Facebook

Český horolezecký svaz

Hnízdění na Čtyřech Palicích

Hnízdění na Čtyřech Palicích

Informujeme, že vzhledem k zahnízdění Krkavce na Čtyřech palicích na Vysočině vydala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR omezení:

 

Vstup a horolezectví na Čtyřpaličaté skále dočasně uzavřeno

AOPK ČR, RP Správa chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy dočasně omezuje vstup okolo Čtyřpaličaté skály (v přírodní rezervaci Čtyři palice) v okruhu 50 m, na této skále také dočasně vylučuje horolezeckou činnost z důvodu zamezení rušení hnízdění zvláště chráněného druhu. Dočasné omezení platí do 15. 5. 2017 nebo dříve do odvolání. Prosíme respektujte toto omezení k zachování přírodní pestrosti Žďárský vrchů. Děkujeme. Omezení vstupu je v souladu s § 50 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Za porušení tohoto omezení může být podle ustanovení § 87 odst. 2 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., uložena pokuta až do výše 20000 Kč.

 

V terénu budou informační tabule. Prosíme o respektování tohoto omezení. Aktuální možnosti lezení ve Žďárských vrších naleznete na linku: http://www.horosvaz.cz/skaly-oblast-48/

 

OVK Českomoravská vrchovina

Děkuji za pomoc, Ondra Kilian

Instagram

Instagram Horosvaz