Facebook

Český horolezecký svaz

Hnízdění a uzavírky skal v roce 2022

Hnízdění a uzavírky skal v roce 2022

Na této stránce jsou zveřejňovány aktuální informace o lokálních uzavírkách skal z důvodu hnízdění ptactva. 

Prosíme, abyste uzavírky respektovali, a pokud sami na skalách zjistíte zahnízdění, abyste informovali ČHS, nebo příslušný orgán ochrany přírody. Informace o hnízdění posílejte správci skal (kontakt najdete v databázi skal u sektorů, skal i cest), na 4gsyQOQ%-kBC.Zp4Ys, %dnva1h6LTuy8~inWskmb - děkujeme. Informaci lze poslat i z mobilní aplikace. 

Všechny uzavírky jsou průběžně vyznačovány v Databázi Skály ČR

 

Český ráj

Drábské světničky: Sokol, Herold: Hnizdění sokola, uzavírka do konce června. Dále hnízdo v Údolce na Tučňáka. 

Moravský kras

Sloup: Stěny u Sloupské jeskyně – horní patro cesty Neplatná a Potměšilý domácí.

Stěny u Sloupské jeskyně a stěna nad Sloupskou jeskyní – počínaje cestou Antikoro až po cestu Přímo žlábkem

 

Pustý žleb: Masiv Koně a Policejní – celá stěna

 

Holštejn: Lidomorna  – levá část počínaje cestou Pilířem a konče cestou Hradní spára (včetně ní). Holštejn Lidomorna vlevo

 

Všechny tato omezení platí do 16.7.2022, že jednotlivé uzávěry budou odstraněny po vyhnízdění. Může nastat situace, že dojde ke druhým snůškám a uzávěry mohou být prodlouženy až do září.

 

Kostelík: uzavřen do 1.7. 2022 je celý skalní útvar Kostelík v NPR Býčí skála v Moravském krasu z důvodu hnízdění sokola. Celá oblast je ohraničena proti vstupu výstražnými páskami. Prosíme lezeckou veřejnost, aby dané omezení respektovala a v žádném případě nevstupovala do ohraničeného prostoru.

 

Ostatní oblasti

Střední Čechy, Posázaví, Kácov: Hnízdění na Velikonoční stěně mezi cestami Kraslice a Cesta na východ; uzavřeny jsou cesty od Výhybky po Velikonoční hranu. 

 

Západní Čechy, Polínský vrch: Hnízdění v cestách Grošák a Ztrhané matky. Uzavřeny jsou všechny cesty od Podivného století (včetně) doleva. 

 

Jižní Čechy, 7 špic: Kvůli hnízdění je uzavřeno několik cest na Nultém špici - Šikmá", "Stará slivovice" a "Křížákův sen".

 

Broumovsko

Ostaš: Od 18.3. do odvolání je z důvodu hnízdění sokola stěhovavého uzavřeno území kolem Dědovy vyhlídky, resp. skály Meteorologická, viz plánek. Ostaš - hnízdění 2022

 

Jizerské hory

Uzavírky platí do 30.6. Lokality budou monitorovány, případné změny budou oznámeny. 

Od 27.4. platí zákaz lezení na Štolpišské stěně. (klasicky do 30. 6.) a naopak otevřít Zahradní stráň.

Štolpichy: Od 27.4. platí zákaz lezení na Štolpišské stěně. Nově je od 27.4. otevřena Zahradní stěna. 

Polední kameny: Polední stěna, Polední věž, Pohovka, Polední zub včetně předskalí, Náhrobek a západní stěna turistického vrcholu Frýdlantského cimbuří

Tišina: Věž Grálu, Strážce Grálu, Plotna nad Věží Grálu a Trojčata

 

Labské pískovce

Kompletní přehled uzavírek v NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce.

NP České Švýcarsko: 

NPČŠ opatření obecné povahy - hnízdění 2022

 

NPR Kaňon Labe: Uzavírky od 1.3. do 30.6. kvůli hnízdění sokola stěhovavého, a do 31.7. kvůli hnízdění čápa černého

Hnízdění NPR Kaňon Labe OOP 2022-20227

- oblast Růžového hřebene - od Růžové vyhlídky, skalní věž Golem až po Růžový pilíř

- oblast od skalního masivu Penzion svět, Španělská stěna až ke skalnímu masivu Pyramida

 

Všemily: Od 18. 3. 2022 do 30.6. 2022 jsou kvůli hnízdění sokola stěhovavého uzavřeny skály Krkavčí hnízdo (1) po Okenní věž (2); Čtvrtá packa, Vlastička, Severní cimbuří, Strážce Slunečného dolu, Osada.
Všemily hnízdění 2022

Bělá: Faraon, Velká věž, Bělská jehla, Brána
Labské údolí, levý břeh: Ústecká věž, Citadela, Kyklop, část Barokní stěny (cesty Bassocontinue, Dekadance, Růstový hormon, Bílá vdova), Orient a Barokní stěna. 

Labské údolí, levý břeh: Od 25.4. je na Východním rohu dočasná uzavírka kvůli hnízdění puštíka obecného, do 30.6. 2022. 

Ostrov: okolí Obra, Rozhledna, Venušin pahorek, Běliningrad, Věž Zdenky, Obr, Sfinga, Hrobka, Zalesněná věž

Rájecké údolí: celé údolí v okolí věže Blíženci (od Pohraničního rohu po Nosatec)

Modřín: od věže Kóta 40 po Jelení skál; uzavřeny jsou i skály pro bouldering! Modřín mapa boulder

České Švýcarsko mimo NP - Všemily: Strážce slunečního dolu, Krkavčí hníhzdo, Čtvrtá pracka, Vlastička, Severní cimbuří, Osada, Okenní věž (oblast za jízdárnou Všemily)

 

Kokořínsko, Máchův kraj

Některé skály v sektorech Kokořínska, např. v Harasově, Obroku apod. jsou uzavřeny z důvodu hnízdění. Uzavřené skály jsou vyznačeny v databázi skal.

 

České středohoří

Bořeň: V záapdním prostoru – Bašta – v cestě Řehořův komín hnízdí krkavec, nerušte jej.

Čima v Brné: Hnízdo na Vrcholové věži, kousek pod vrcholem. Uzavřeny jsou cesty Mlezákova spára, Matěchova cesta včetně varianty, Francouzský model, Břišní tanec, Direttissima a Superdiretissima.

Francká hora: Hnízdění v Hlavním masivu v Povedené cestě.

Perštejnské skály:  Zahnízdění sokola v Jižní stěně Hlavního masívu, respektujte zákaz lezení v této stěně, tj. od cesty Fugasův přelud po cestu Špinavá. Prostor je zajištěn páskou a upozorněním na zákaz lezení z důvodu hnízdění.

Vrabinec, Kozí vrch, Průčelská rokle, Vaňovské skály: Z důvodu ochrany hnízdění sokola stěhovavého a výra velkého jsou od 28.2. do 30.6.2022 uzavřeny tyto lokality, nebo jejich části - Vrabinec, Kozí vrch, Průčelská rokle, Vaňovské skály. Podrobnosti včetně mapek, ve kterých jsou vyznačeny uzavřené úseky, jsou v opatření obecné povahy

 

lužické hory

Krkavčí skály - Fellerova věž: Uzavírka do 30.6. kvůli hnízdění dravců. 

Horní skály - Liberecká věž: Krkavci vyhnízdili, uzávěra je zrušena. 

Havran: Do 30. 6. platí uzávěra údolní stěny ohraničená Koutovou zleva a Cestou krkavčích otců zprava. Od 30.3. se rozšiřuje zákaz i na západní stěnu - tedy úsek mezi Cestou krkavčích otců a Frankenjurou. 

 

Křivoklátsko

Řada skalních oblastí na území CHKO Křivoklátsko je místem hnízdění chráněných druhů ptactva (výr velký, sýc rousný, čáp černý, sokol stěhovavý, luňák červený, kulíšek nejmenší). Z tohoto důvodu je třeba v dotčených lokalitách zachovávat klid, a to až do 31.7.

Křivoklátsko - hnízdění


 

B. Valentová, ČHS

Instagram

Instagram Horosvaz