Facebook

Český horolezecký svaz

Ochrana přírody

Horolezectví je tradičně spojeno s pohybem v přírodě.  Mezi jeho základní hodnoty patří šetrné chování k přírodě, aby skály zůstaly zachovány pro další generace.

 

Většina skalních oblastí ČR se nachází v chráněných územích, v nichž je provozování horolezectví vázáno na souhlas orgánů ochrany přírody a dodržování jimi stanovených podmínek. 

Přehled povolení lezení v chráněných územích

 

ČHS spolupracuje s orgány ochrany přírody a má s nimi uzavřené dohody o spolupráci: 

Dohoda o spolupráci s AOPK ČR

Dohoda o spolupráci s NP České Švýcarsko

 

 

Činnost ČHS v oblasti ochrany přírody 

▸ vyjednávání povolení a podmínek lezení v chráněných územích

 

▸ informování lezecké veřejnosti o možnostech a podmínkách horolezectví ve skalních oblastech

 

▸ realizaci podmínek stanovených orgány ochrany přírody (značení přístupových cest, instalace informačních tabulí apod.)

 

▸ metodickou a informační činnost týkající se ochrany přírody zejména pro OVK a správce skal.

 

 

Zvláště chráněná území - základní informace 

Jednotlivé typy zvláště chráněných území (ZCHÚ) a základní podmínky, které se k nim váží, stanovuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Další podmínky a omezení mohou být uvedeny v bližších ochranných podmínkách jednotlivých ZCHÚ.

 

Národní park (NP)

Velkoplošné ZCHÚ s nejvyšším stupněm ochrany, příslušným orgánem OP je správa NP. Provozování horolezectví je zakázáno zákonem, další omezení mohou být stanoveny v bližších ochranných podmínkách NP.

 

Chráněná krajinná oblast (CHKO)

Velkoplošné ZCHÚ, které v sobě zahrnuje řadu menších ZCHÚ s nejrůznějšími stupni ochrany; příslušným orgánem OP je správa CHKO. Provozování horolezectví v CHKO není zákonem zakázáno, ale zákazy či omezení může být stanoveny v bližších ochranných podmínkách. 

 

Národní přírodní rezervace (NPR)

ZCHÚ s vysokým stupněm ochrany. Orgánem OP je obvykle správa CHKO. Provozování horolezectví v NPR je zakázáno zákonem, další omezení mohou být stanovena v bližších ochranných podmínkách.  

 

Přírodní rezervace (PR)

Malé ZCHÚ, příslušným orgánem OP je ten, na jehož území se NPR nachází; může to být správa CHKO, krajský úřad, nebo i obec s pověřenou působností. Provozování horolezectví není zákonem zakázáno, ale zákazy či omezení mohou být stanoveny v bližších ochraných podmínkách.

 

Národní přírodní památka (NPP)

Malé ZCHÚ, viz PR.  

 

Přírodní památka (PP)

Malé ZCHÚ, viz PR a NPP

 

MATERIÁLY ZE seminářŮ k ochraně přírody a horolezectví


Na samostatné stránce Semináře ochrany přírody naleznete materiály prezentované v rámci uplynulých seminářů.

 

 

 


 

Zajímavé články

Dočasné uzavírky v Českém Švýcarsku - riziko pádu stromů

26. 07. 2021

Správa NP České Švýcarsko v zájmu bezpečnosti návštěvníků dočasně uzavřela části území v klidových zónách národního parku. Omezení se ...

Nelegální lezecké cesty v Krkonoších

29. 06. 2021

Na území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma (okolí Janských lázní a Pasek nad Jizerou) vzniklo několik nelegálních ...

Povolení lezení pro Rabštejn

27. 05. 2021

Správa CHKO Jeseníky vydala na základě žádosti ČHS opatření obecné povahy, kterým je povoleno provozování horolezecké činnosti na území ...

Nové povolení lezení pro Tupadelské skály

03. 05. 2021

Krajský úřad Plzeňského kraje vydal na základě žádosti ČHS nové povolení umožňující provozování horolezectví na území přírodní památky ...

Nové povolení pro Jizerské hory

22. 04. 2021

Správa CHKO Jizerské hory vydala na základě podnětu ČHS opatření obecné povahy (OOP), kterým vyhrazuje místa pro provozování ...

Nové povolení pro pražské lezecké oblasti

13. 04. 2021

Magistrát hl. m. Prahy vydal Rozhodnutí, kterým opět povoluje provozování horolezectví v těchto pražských oblastech, které jsou ...

Uzavření okolí hradu Šaunštejn v Českém Švýcarsku

13. 04. 2021

Z důvodu rekonstrukce skalního hrádku Šaunštejn a sanace rizikového skalního bloku je omezen přístup do této lokality, a to v období od ...

Upozornění na uzavírky skal kvůli hnízdění

26. 02. 2021

Aktualizace 28.6.2021 I letos upozorňujeme na uzavírky skal z důvodu hnízdění ptactva, zejm. sokola stěhovavého, výra velkého a čápa ...

Nové povolení lezení - Dutý kámen

24. 02. 2021

Krajský úřad Libereckého kraje vydal opatření obecné povahy, kterým uděluje souhlas s provozováním horolezecké činnosti na území ...

Povolení boulderingu na Boru

04. 02. 2021

Ve středu 3. 2. 2021 nabylo právní moci opatření obecné povahy, kterým Správa CHKO Broumovsko vydala souhlas s provozováním boulderingu ...

Nové povolení lezení pro pravý břeh Labe

14. 01. 2021

29.1.2021 nabývá právní moci nové povolení lezení na území Národní přírodní rezervace Kaňon Labe, tj. na pravém břehu Labského údolí. ...

Nová povolení lezení pro Bořeň a Váňův kámen

06. 01. 2021

Od začátku ledna platí nové povolení provozování horolezecké činnosti pro Národní přírodní památku Bořeň v Českém středohoří.  Povolení ...

Český kras - upozornění na nutnost dodržování stanovených podmínek pro lezení

26. 11. 2020

Správa Chráněné krajinné oblasti Český kras upozorňuje na problémy, ke kterým dochází v některých lezeckých oblastech a lokalitách ...

Nové povolení lezení  pro Goethovu skalku

30. 09. 2020

Krajský úřad Karlovarského kraje vydal na základě žádosti ČHS rozhodnutí, kterým uděluje souhlas s provozováním horolezectví na území ...

Upozornění na nebezpečí pádu stromů

14. 09. 2020

Správa CHKO Broumovsko upozorňuje na riziko pádu suchých stromů napadených kůrovcem, ke kterému může dojít v obtížně přístupných ...

první | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | poslední

Instagram

Instagram Horosvaz