Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Novinky z archivu vrcholových knížek

Novinky z archivu vrcholových knížek
27. 05. 2013 | Rubrika: Historie horolezectví

OVK  Labské pískovce se pod vedením předsedy J. Pletichy věnuje záchraně historických vrcholových knih z oblasti Labských pískovců. Vrcholové knihy jsou shromažďovány, renovovány a poté ukládány do Státního okresního archivu v Děčíně, se kterým má ČHS uzavřenou smlouvu. Čeho se v této oblasti podařilo dosáhnout, popisuje v níže uvedeném článku J. Chára.

 

Činnost OVK Labské pískovce v oblasti historie se rozšiřuje - výsledkem je historická komise OVK Labské pískovce, jejíž aktivity koordinuje J. Chára. Informaci o založení komise a výzvu, aby se přihlásili zájemci o spolupráci, naleznete na konci článku.

 

B. Valentová, tajemnice ČHS


V pátek 10. května 2013 proběhlo v prostorách badatelny Státního okresního archivu v Děčíně uložení vrcholových knížek, které se vrátily ze složitého a nákladného procesu renovace. Převzetí, kontrole, třídění a následné kategorizaci byli přítomni předseda OVK Labské pískovce Jan Pleticha, archivář SOA Antonín Votápek a na pomoc přizvaní Helmut Weigel s Jiřím Chárou. Byla tím završena dlouhá, úmorná a občas i nevděčná práce, jejíž největší díl táhl na svých bedrech právě Jeník Pleticha.

 

 

V badatelně Státního okresního archivu v Děčíně třídí, kontrolují a kategorizují zrenovované vrcholové knížky zleva předseda OVK Labské pískovce Jan Pleticha, archivář SOA Antonín Votápek a sedící Helmut Weigel.


Nyní trocha čísel. Z celkového počtu 201 ks dosud získaných a identifikovaných knih jich bylo díky grantu ČHS komplexně renovováno 120 ks a další 4 ks nechal zrenovovat předseda OVK LP na své vlastní náklady. Cena za jednu opravenou knihu se přitom pohybuje v průměru kolem 250,- Kč, takže se nejedná a lacinou záležitost. (Jen pro porovnání – v Německu knížky renovují za cenu 250 – 500 €!) Výsledek je ale mnohdy malý zázrak, protože některé knihy šly do procesu svého znovuzrození ve stavu doslova žalostném.

 

 

Část knih, nachystaných k procesu renovace; dílna.


Mít svůj vlastní archiv vrcholových knih (doposud existující pouze v Drážďanech), byla touha mnoha horolezců. Vědělo se, že se mnohdy vzácné a nenahraditelné kousky nacházejí porůznu ve vlastnictví jednotlivců a dostat se k nim bylo takřka nemožné. Co bylo vůbec nejhorší, v případě úmrtí vlastníka docházelo nezřídka k jejich definitivní ztrátě, neboť dědicové tento poklad často vyhodili, jako nepotřebné haraburdí.

 

Až roce 2007 se hledání vhodného místa pro VK začali plně věnovat Helmut Weigel s Jiřím Chárou, přičemž základ tvořila Helmutem vlastněná pozůstalost po zemřelém bratru Hynkovi Weigelovi a několik kousků, které různí dárci darovali redakci CAO News. Oslovili několik institucí a prostřednictvím lezeckých webů a časopisu CAO News i všechny lezce, aby se k problému vyjádřili. Mezitím začala práce na digitalizaci knížek. V únoru 2009 byly všechny knihy digitalizovány, a protože se nenabídl nikdo s lepším místem, zahájili jmenovaní jednání s archivem SBB v Drážďanech.

 

Malá ukázka výsledné renovace. Vrcholová knížka z věže Mumie – vlevo před renovací, další po renovaci..


Teprve pak se začaly ledy hýbat a do snahy o archivaci knih se zapojil i ČHS v čele s Boženou Valentovou. Nakonec se přes mnohá jednání rozhodlo, že vrcholové knížky pocházející z oblastí spadající do kompetence OVK Labské pískovce a OVK Tisá budou uloženy ve Státním okresním archivu v Děčíně (se sídlem na Zámku Děčín).

 

Kdokoliv ze zájemců má již nyní možnost archiv navštívit a uložené knížky si v přilehlé prostorné a příjemné badatelně prohlédnout. Vyhledávání knížek je pohodlné a možné podle mnoha kritérií. Nejstarší knihy jsou z třicátých let minulého století. Mnohdy pak lze říci, že co podpis, to lezecká legenda a potvrzuje se tak známé úsloví, že vrcholová knížka je malou kronikou lezení..

 

Předseda OVK Labské pískovce Jan Pleticha požádal Jiřího Cháru, aby se ujal role koordinátora při sestavování historické komise OVK Labské pískovce. Její nutnost si vyžádala stále náročnější práce OVK LP a fakt, že centrální historická komise při ČHS zatím není zcela funkční. Zájemci o práci v této komisi se mohou hlásit buďto osobně u Jiřího Cháry nebo předsedy OVK Labské pískovce anebo využít e-mailové spojení chara.jiri@gmail.com, respektive jenik.pleticha@email.cz.
Cílem komise by měla být spolupráce s OVK LP, získávání a schraňování historických dat a materiálů o lezení v daných oblastech a spolupráce s archivem vrcholových knih.

 

Jiří Chára, člen OVK Labské pískovce