Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Činnost Komise historie

14. 05. 2010 | Rubrika: Historie horolezectví | Komentáře (0)

Komise historie, jejímž úkolem je shromažďování a zpracovávání materiálů týkajících se historie našeho horolezectví, byla vytvořena na jaře 2009. Předsedou komise je od ledna letošního roku Jiří Novák, který ve funkci vystřídal Zdeňka Teplého.

Činnost komise se opírá o široký okruh spolupracovníků, kteří shromažďují materiály nebo připravují ucelené texty vztahující se k nejrůznějším oblastem či etapám českého horolezectví. Mnohé informace jsou již zpracovány a s některými se budete moci postupně seznámit na webu ČHS. Podkladů, které je nutno vypátrat, shromáždit a zpracovat, je obrovské množství, neboť práce zahrnuje nejen rozvoj horolezectví na územ dnešní ČR, ale také působení našich horolezců v zahraničí apod.

Komise vyzývá všechny, kdo se o historii horolezectví zajímají, disponují nějakými historickými materiály a nebo mají chuť spolupracovat, aby vyplnili Dotazník a zaslali jej předsedovi komise Jiřímu Novákovi na adresu jiri.novak@horosvaz.cz,  který se s nimi domluví na možnostech spolupráce. Vyplněný dotazník je také možno poslat poštou na sekretariát ČHS - Zátokova 100/2, 160 17 Praha 6. Za pomoc a zájem předem děkujeme.

B. Valentová

| Komentáře(0)