Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Vložení prvovýstupu

Právní upozornění:

Zasláním či předáním popisů, fotografií a dalších informací (dále jen „Data“) Českému horolezeckému svazu za účelem uveřejnění Dat nebo jejich částí v Databázi skal ČR bezúplatně poskytujete Českému horolezeckému svazu nevypověditelné, trvalé, nevýhradní, převoditelné a neomezené právo Data užít, užívat a zpřístupnit dalším osobám. Poskytnuté oprávnění zahrnuje také právo Českého horolezeckého svazu upravovat a měnit tato Data, užívat je samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jinými daty a soubory, a to i v případě požívají-li ochrany autorského práva.

 

 

Průvodce vložením prvovýstupu vás v několika krocích provede vyplněním potřebných údajů.

 

1. Výběr skály (das Fels)

Nejprve je třeba určit na jakou skálu cesta vede. Vyberte správný region, oblast, sektor a skálu, popřípadě zkontrolujte systémem nabízené údaje. Vložit cestu lze jen na skálu, která je v databázi. Pokud v databázi není, obraťte se na sekretariát ČHS, nebo příslušnou vrcholovou komisi aby ji zapsali a pak můžete cestu vložit.

* povinná položka

Instagram

Instagram Horosvaz