Facebook

Český horolezecký svaz

Zrušení pobočných spolků ČHS

Zrušení pobočných spolků ČHS
29. 12. 2020 | Rubrika: O ČHS

V prosinci se konečně podařilo dokončit likvidaci pobočných spolků ČHS, které byly od roku 2014 zapsány ve spolkovém rejstříku v rozporu s faktickým stavem i s platnými stanovami.

 

Děkujeme předsedům dotčených pobočných spolků za součinnost a vyzýváme je, aby kontaktovali sekretariát, pokud mají zájem o zaslání příslušného rozhodnutí. Pište na adresu ~hzk4Z2h7bFmY9enW7c-Y~hg%onJO1p

a do zprávy nezapomeňte uvést jméno pobočného spolku, o který se jedná. 

 

R. Plischková, ČHS