Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Zápis z jednání Výkonného výboru ČHS

Zápis z jednání Výkonného výboru ČHS
09. 04. 2020 | Rubrika: O ČHS

V pátek 3. dubna 2020 proběhlo další jednání Výkonného výboru ČHS, v důsledku epidemiologické situace formou videokonference. 

 

Výkonný výbor jednal o dopadech současné situace na činnost ČHS a  rozhodl, že Valná hromada se uskuteční, pokud to situace umožní, v období od poloviny května do konce června. Vzhledem k situaci se VV kloní k VH založené na velkém počtu zastoupení formou plných mocí, tj. na minimálním počtu účastníků. Pozvánka a podklady budou rozeslány a zveřejněny 30 dnů před datem konání VH. Za přípravu a organizaci VH v náhradním termínu odpovídá J. Bloudek a B. Valentová. 

 

Výkonný výbor pracuje od 21.3.2020 ve čtyřčlenném složení. Člen Výkonného výboru Pavel Aksamit odstoupil k uvedenému datu z funkce. Martin Veselý a Pavel Blažek vzali svou rezignaci na členství ve Výkonném výboru zpět. 

 

Zápis z jednání je na stránce Zápisy z jednání VV a také zde

 

Další jednání Výkonného výboru je naplánováno na 29.4.2020.

 

B. Valentová, sekretariát ČHS