Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Zápis z jednání VK Jizersko-lužické oblasti dne 27.11.2004

15. 11. 2005 | Rubrika: O ČHS | Komentáře (0)

Zápis z jednání Vrcholové komise Jizersko-lužické oblasti dne 27.11.2004 v zasedací místnosti Liberecké tělovýchovné sportovní organizace - Jablonecká ulice, Liberec.

Přítomni: P. Boček, P. Hejtmánek, V. Janko, D. Kofr, T. Kolesa, J. Kusko, J. Mertlík, S. Šilhán, J. Šimek; hosté L. Hamáček, J. Havel, V. Šatava, L. Šlechta.

Nepřítomni: Z. Bouda (omluven), J. Turek (omluven), P. Vinklárek, P. Prachtel, K. Tomeš, P. Janda.

I. Kontrola úkolů ze zápisu č.1/2003

 • Vrcholové krabice a knížky. Jsou k dispozici u P. Hejtmánka. Splněno
 • Závady jištění. Jizerky – Rozeklaná: Podzimní cesta. Vyměnit kruh (T. Kolesa). Úkol trvá.
 • Klokočí – Království (masiv),Šaškárna, IX c. Protokol upřesněn. Schváleno.
 • Skály na Sokolu – Kalichu. Kokudžava – Black samuraj. Protokol doplněn. Schváleno.
 • Panteon.U cest „Tutáč variant“ a „Dítě představ“ souhlasí autor s přemístěním posledních kruhů níže. U cesty „Tutáč variant“ provedeno, úkol trvá u cesty „Dítě představ“. Zajistí P. Hejtmánek.
 • Značení rozdělaných cest. Jde o informaci, od kdy je cesta rozdělána. Pro rok 2005 se stanovuje zelená barva.
 • JizerkyZevloun. Instalovat slaňovací kruh. Podle sdělení P. Prachtla slaňovací kruh dosud není instalován a rovněž nebyl ověřen stav kruhu na Převislé cestě. Úkol trvá.
 • Jizerky – lesklé borháky na Stržové plotně a Žábě. Úkol natřít trvá. Správce T. Kolesa.
 • Jizerky – Kozel. Instalace slaňovacího kruhu - správce P. Janda. Úkol trvá.
 • Jizerky – Zvon, cesta Výlom 98. Výměna skoby za kruh nebo borhák. Za správce P. Jandu provedl S. Šilhán. Splněno.
 • Jizerky – Oldřichovská věž (nová věž).Cesty „Labyrint světa“ a „Ráj srdce“. Věž je v NPR. Požádat o zařazení věže do seznamu věží pro obnovu výjimky lezení v Jizerských horách. Zajistí V. Janko. Rozhodnutí o cestách:

a) Cesta „Labyrint světa“, VI b. T. Kolesa x M. Zatloukal, L. Hamáček. Schváleno.
b) Cesta „Ráj srdce“, VI b. T. Kolesa, M. Zatloukal. Schváleno.

 • Jizerské hory – Poledník. Kozlí jehla, cesta Létající Čestmír, VI c, T. Kolesa a další. Cesta nebyla v termínu dvou roků od rozdělání autorem (jiným než T. Kolesa) dokončena. Cesta je schválena bez autora, nové osazení jištění zajistí T. Kolesa.
 • Jizerské hory – Poledník. Homole cukru, cesta Sestra v lásce, VI - VI b. Protokol předán správci k prověření (P. Janda). Úkol trvá.
 • Jizerské hory - Paličník. Supí hlava, Lokomoce, III-IV. Jména prvovýstupů doplněna. Schváleno.
 • Jizerské hory – Černý potok, Mufloní plotna. Cesta Denisa Chládková a Petr Korda, VI – VI b. Protokol doplněn o jména prvovýstupců. Ověřit klasifikaci (správce). Zatím neschváleno.
 • Jizerské hory – Tišina, Kauschkova věž. Cesta  Pětiletá hrana, VI c, M. Maděra a kol. 29.10.2002 uveden prvovýstup na www ČHS. Protokol od prvovýstupců dosud nepředložen. Zveřejnění na www nepostačuje. Zajistit řádný protokol – M. Maděra.
 • Havran – Dárek dětem, III. Prvovýstup zveřejněn na www.horosvaz.cz. Autor na zaslaný kontaktní e-mail nereagoval. Internetové zveřejnění prvovýstupu zaslat správci P. Vinklárkovi k prověření a případně napsání protokolu o prvovýstupu. Zajistí: V. Janko.
 • Jizerské hory - návrh na novou věž. Francouzské kameny – Věž loučení. Mapový podklad dodán. Věž schválena, je mimo NPR. Vytvořené cesty budou projednány až po doplnění či odstranění závad. V předloženém nepodepsaném souhrnném protokolu je u cesty 2) nejasný popis a u cesty 4) chybí klasifikace. Protokoly zajistí M. Maděra.
 • Jizerské hory – oblast II, Srázy – Poledník. Schválen nový správce za Zdenka Melichara. Je to Petr Janda, Oldřichova 208, 460 01 Liberec 3, tel. 732928394; e-mail janda.reznik@seznam.cz
 • Jizerské hory – nová věž Hrázný. Mapový podklad předložen. Ověřit, zda je věž v NPR. Cesty správce doporučil. Zajistí V. Janko.
 • Panteon – cesta Dohoda jistá. Špatný druhý kruh. Jištění vyměněno – splněno.
 • Panteon – cesta Trenažér. Posunutí prvního kruhu doprava výše vzhledem k bezpečnosti. Splněno.
 • Panteon cesta Satisfakce. Druhý kruh posunout doprava, důvod bezpečnost, možnost natržení lana o hranu. Splněno.
 • Jizerské hory – jisticí prostředky. Schválení použití dříků Bezpečnostní komisí ČHS. Zajistí P. Hejtmánek. Úkol trvá. Komise souhlasí s použitím kruhů, borháků i dříků. Borháky musí být schválené VK.
 • Správce P. Vinklárek požádal o materiál na údržbu (kruhy, krabice  a knížky). Materiál připraven, správce nepřevzal.
 • Jizerské hory – návrh  správce pro oblast Odlehlé skály. Houba, Sněžné věžičky, Čertův kámen, Ježíškův kámen a pod. Úkol trvá.
 • Jizerské hory – Kazatelna, Větrná spára. Přidaný borhák pod druhým kruhem. Prověří správce P. Prachtel. Prověřil M. Maděra, borhák není přidán, byla pouze vyvrtána díra. Díru M. Maděra zacementoval.
 • Jizerské hory – Nos. VK upozorněna, že skoba nad 3. kruhem je zkorodována. Půl metru nad skobou je osazen borhák. Komise s umístěním souhlasí a ponechat i původní skobu.
 • Panteon. Cesta Jízda králů – třetí kruh prodřený.Opraveno – P. Hejtmánek.
 • Panteon – Tělocvična. Předřený 2. kruh. Vyměněno (P. Hejtmánek) – splněno. Všechny měněné kruhy na Panteonu nahrazeny lepenými nerezovými.
 • Frýdštejn – masiv Ranvej, cesta Zkratka, VII. P. Slanina, M. Kulda. Schváleno.
 • Frýdštejn – masiv Ranvej, cesta Rolovačka, VII. M. Kulda x P. Slanina. Schváleno.
 • Frýdštejn – masiv Ranvej, cesta Přízemní obtíž, VI. M. Kulda, P. Slanina. Schváleno.
 • Frýdštejn – masiv Ranvej, cesta Nešlap nelámej, VII. P. Slanina, St. Šilhán. Schváleno.
 • Frýdštejn – masiv  Ranvej, cesta Napříč savanou, VII. P. Slanina. Schváleno.
 • Frýdštejn – Stěna nad silnicí v zahradnictví. Dřevorubecká, VI. P. Slanina, R. Škoda. Schváleno.
 • Frýdštejn – Popravčí kámen. Dáma promine, VII c, L. Kořínek, M. Kořínková. Schváleno.

 • Jizerské hory – neznámo kým vytlučen schválený slaňovací kruh na Sviním kameni. Nově osadit slaňák. Zajistí P. Janda, úkol  trvá.
II. Řízení o prvovýstupech
Bezděčín
 • Bezděčínská věž – Písečné dětství, VIII b. P. Boček, M. Frýdl. Schváleno.
 • Bezděčínská věž – Podivné pocity, VIII. P. Boček, M. Trojan. Schváleno.
 • Bezděčínská věž – Poslední těžba, VIII. P. Boček, L. Dostrašil. Schváleno.
 • Bezděčínská věž – Ovárek pro muslimy, VIII b. P. Boček, M. Trojan, L. Dostrašil. Schváleno.
 • Bezděčínská věž – Troška morálu, VIII b – c. F. Čepelka, M. Zvířecí, J. Čepelková. Schváleno.
 • Bezděčínská věž – Rozhašené křemínky, VII c. P. Boček, L. Dostrašil. Schváleno.
 • Bezděčínská věž – Velikonoční hrátky, VII c. P. Boček, T. Hledík. Schváleno.
 • Strážce Radoňovic – Létající hasič, VII b. P. Boček, L. Dostrašil. Schváleno.
 • Strážce Radoňovic – Křídla z Božkova, VIII. P. Boček, M. Trojan. Schváleno.
 • Strážce Radoňovic – Hrana katedrály, VII b. P. Boček, L. Dostrašil. Schváleno.
 • Strážce Radoňovic – Otočené korýtko, VII c. P. Boček, M. Trojan. Schváleno.
 • Strážce Radoňovic – Magi na útěku, VII c. P. Boček, M. Trojan. Schváleno.
 • Strážce Radoňovic – Otupené ostří, VII c. P. Boček, M. Trojan. Schváleno.
Suché skály
 • Alabastrová věž – Šíleně smutná Maruška, VII b – c. P. Binhák x J. Pejna, I. Hamáčková, M. Čížková. Neschváleno – správce J. Kusko ověřit klasifikaci.
Děvínské polesí
 • Děvínská věž – Pro Olinu, VII b. B. Metal, J. Lyžbicky. Schváleno.
 • Zářivá věž – Direttissima, VII. B. Metal, R. Mikuláš. Schváleno.
Kalich
 • Klenba (masiv) – Quo vadis, VII. J. Koudelka. Schváleno.
 • Velbloud (masiv) – Před soumrakem, VII. J. Koudelka, J. Ulrychová. Schváleno.
Jizerské hory
 • Stržový vrch – Podsvětí. Hluboké ticho, VI b. T. Kolesa, M. Zatloukal. Klasifikace změněna na VI c. Schváleno.
 • Stržový vrchFrýdlantská věž. Petrův infáč, VI c. L. Šlechta, V. Šatava. Změna klasifikace na VII b. Do cesty bylo přidáno jištění jiným než prvovýstupci. Odstranit či  nechat se ponechává na autorech cesty. Schváleno.
 • Stržový vrch Dolní Lysá skála. Okamžitě a střelhbitě, VI c. V. Šatava ml., L. Šlechta, S. Šilhán. Změna klasifikace na VII. Schváleno.
 • Stržový vrch – Uhlířova čapka. Everest 71 bez idiota, VI c. V. Šatava, L. Šlechta, J. Havel, T. Zákora. Změna klasifikace na VIII. Schváleno.
 • Stržový vrch Uhlířova čapka. Hotovej man, VI c. V. Šatava, S. Šilhán, L. Šlechta, J. Havel, R. Tilňák, T. Zákora, F. Hebelka. Změna klasifikace na VIII. Schváleno.
 • Srázy – Ostrá stěna. Tvář, VI b. T. Kolesa, M. Zatloukal. Schváleno.
 • Velký Štolpich – Jeřábová skála.  Varianta Pietní cesty, VI b – c. J. Doubrava, P. Maršíček, S. Albl. Klasifikace změněna na VII. Chybí jištění, po jeho dodání bude cesta schválena.
 • Velký Štolpich – Zahradní stěna. Degustace, VI. L. Šlechta, S. Šilhán. Změna klasifikace na VI c. Schváleno.
 • Velký Štolpich – Zahradní stěna, Bradlo. Tělesná radost, VI b. T. Kolesa. Schváleno.
 • Velký Štolpich – Zahradní stěna, Bradlo. Vteřiny věčnosti, VI c. T. Kolesa. Schváleno.
 • Velký Štolpich Zahradník. Pěstuj dál, VII c. L. Šlechta, S. Šilhán. Schváleno.
 • Srázy – Zvon. Bukolit, VI c. L. Šlechta x V. Šatava x P. Slanina. Změna klasifikace na VIII c. Schváleno.
 • Černý potok – Zevloun. Blboun nejapný, VI b. V. Šatava ml., F. Molata. Změna klasifikacena VII. Schváleno.
 • Černý potok – Černá věž. Pohoda jazz, VII. V. Šatava x T. Bien, S. Šilhán. Schváleno.
 • Paličník Kohoutí hřeben. Přes zobák, VI b. J. Doubrava, J. Maršíček, D. Kofr. Schváleno.
 • Paličník Kohoutí hřeben. Bolehlav, VI. J. Doubrava, J. Maršíček, D. Kofr. Schváleno.
 • Paličník Dvojče (Pavlova stěna). Jalová, VI b. J. Doubrava, D. Kofr, M. Pešík. Přejistit schváleným borákem. Zatím neschváleno.
 • Paličník Dvojče (Pavlova stěna). Vybitý baterky, VII b. J. Doubrava, D. Kofr, M. Pešík. Přejistit schváleným borákem. Zatím neschváleno.

III. Různé

 • Černá Studnice. V této oblasti M. Peč a P. Kotúček přidali vícero jištění do cest. Správce Z. Bouda nová jištění prověřil, vypracoval seznam a navrhl ponechat či odstranit jednotlivé případy. Závěr: zatím přidaná jištění ponechat – návrh správce prověří tříčlenná komise (V. Janko, P. Hejtmánek, J. Šimek) za spoluúčasti správce, případně M. Peče. Termín: do konce roku 2005.
 • Cesty „Káně“ a „Sokol“. Správce T. Kolesa informoval, že v září 2003 V Jizerkách, Zahradní stěna, oblast Ohrada u jeho cest Káně a Sokol byly vytlučeny jistící nýty. Vrcholová komise důrazně nesouhlasí s vytloukáním jištění bez jejího souhlasu, zvláště u již schválených cest.
 • Jizerky – vrcholové knížky. Autoři posledního průvodce Jizerské hory mají několik knížek různého stáří. Autoři navrhli archivovat veškeré popsané knížky v Severočeském muzeu v Liber-ci, kde mají kontakty. Komise s návrhem souhlasí. Projednání v Muzeu zajistí Pavel Fajgl.
 • Jizerské hory – lesklá jištění. P. Prachtel upozornil na značný počet lesklých nýtů na spoustě skalek. Tato jištění u neregistrovaných skalek nutno odstraňovat – průběžně zajistí správci jednotlivých oblastí.
 • Horní skály – Smrtka. Kýve se nový slaňovací kruh. Byl informován správce P. Vinklárek - zpětná informace o opravě chybí.
 • Kozinec – přejištění. Správce Z. Bouda prověří přejištění oblasti Kozinec. Autor většiny tamějších cest J. Sochor souhlasí.
 • Provozování horolezectví v CHKO Český ráj. Správa CHKO Český ráj vydala 15.5.2003 souhlas s provozováním horolezecké činnosti v CHKO Český ráj. Některé podmínky pro provozování lezení: Dodržovat „Pravidla sportovního lezení …“, nepoužívat magnézium. Ve většině oblastí je možno lézt od 1.7. do 30.9. Zákaz absolutní: Apolena, Krkavina, Skály pod  Komárovem,  Valečov, Žehrovská obora.
 • Jizerské hory – oblast Černý potok. Členská schůze Jizersko-lužické oblasti odvolává správce P. Prachtela. Důvod: není členem ČHS, malá aktivita, dlouhodobá neúčast na členských schůzích.
 • Informace z Republikové vrcholové komise. Zasedání bylo 13.11.2004 v Čertoryji. 12.6.2004 byl Výkonným výborem ČHS schválen Statut oblastní vrcholové komise. Některá ustanovení: člen OVK musí být členem ČHS a musí být též aktivní správce příslušné oblasti. Hlavní náplň činnosti: dbát na dodržování pravidel, schvalování a evidence prvovýstupů, názvů cest a klasifikace. Vyškolený správce pro výměnu jištění pomocí lepených kruhů bude honorován 50 Kč/lepený kruh. Podmínky vyškolení budou upřesněny.
 • Volby. Schválený Statut Oblastní vrcholové komise ukládá: volit předsedu tajným hlasováním, pro zvolení je třeba nadpoloviční většina všech členů komise a zvolení je na dobu neurčitou. Předseda jmenuje místopředsedu, případně opět volba stejným způsobem na dobu neurčitou. Zapisovatele pověřuje členská schůze OVK. V souladu s tímto statutem byla provedena volba předsedy, nadpoloviční většinou zvolen dosavadní předseda V. Janko. Místopředseda S. Šilhán, zapisovatel J. Šimek.
 • Kruhy těsněné ferofixem. Vzhledem k problematickému těsnění ferofixem bylo rozhodnuto vytáhnout zkušebně jeden kruh s ferofixovým těsněním a prověřit stav – ferofix používán cca před 40 roky. Další postup podle stavu zkušebního jištění.
 • Jizerské hory – Černý potok, Kazatelna. Větrná spára – vyměnit skobu za borhák či dřík. Zajistí správce oblasti.
 • Borháky pro Jizerky. K dispozici bude 150 kusů od firmy RAVELTIK. 50 kusů délka 16 cm, zbytek délka 12 cm. Dále bude dodáno 20 kruhů. Materiál bude k dispozici u předsedy komise.
 • Frýdštejn – Popravčí kámen. Je problematický přístup k věži. Majitel pozemku brání průchodu lezců, přičemž nástup je z lesa. Podle zákona nelze zakazovat přístup do lesa. Majitel nemá oprávnění zakazovat lezení. Závěr: P. Hejtmánek prověří velikost pozemku majitele bránícího vstupu lezců.
 • Jizerské hory – Stržový vrch, Sněhulák – cesta Žulaža (??). Nutno projednat s prvovýs-tupcem, zajistí T. Kolesa.

 

Vladimír  Janko,
předseda komise

| Komentáře(0)