Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Výzva ke spolupráci při poskytování členství v ČHS a Alpenverein Österreich

Výzva ke spolupráci při poskytování členství v ČHS a Alpenverein Österreich
10. 09. 2014 | Rubrika: O ČHS

Výkonný výbor ČHS na svém jednání 30. 8. 2014 rozhodl o tom, že neprodlouží platnost smlouvy mezi ČHS a společností ALPY, spol. s r.o., o kombinovaném členství v ČHS a v AV Österreich, která zajišťovala výhradní postavení při prodeji kombinovaného členství společnosti ALPY, spol. s r.o.

 

ČHS má však zájem i nadále umožnit svým členům získat členství v ČHS i v AV Österreich za výhodných cenových podmínek, a proto nabízí všem oficiálním zástupcům – distributorům AV Österreich v ČR spolupráci při poskytování tzv. kombinovaného členství na rok 2015. ČHS počítá se spoluprací s více subjekty souběžně. 

 

ČHS má zájem o co nejvýhodnější podmínky pro své členy, s tím, že konkrétní podobu nabídky a popř. i návrh způsobu realizace ponechává na případných zájemcích o spolupráci. O možnostech řešení je možné individuálně jednat. Podmínkou je, že členské příspěvky ČHS budou v rámci tzv. kombinovaného členství hrazeny v plné výši dle stanov ČHS.

 

Spolupráce při prodeji tzv. kombinovaného členství je podmíněna splněním těchto základních podmínek:

  • Zájemce o spolupráci je oficiálním zástupcem / distributorem AV Österreich v ČR, může se jednat o kteroukoli ze sekcí AV Österreich. 
  • Zájemce nabízí možnost zakoupení členství v AV Österreich i prostřednictvím webových stránek (webový registrační formulář) a je schopen svoji webovou prezentaci včetně formuláře upravit ve spolupráci s ČHS tak, aby umožňovala bezproblémový prodej tzv. kombinovaného členství.
  • Zájemce je srozuměn s tím, že informace o jeho nabídce tzv. kombinovaného členství budou zveřejněny na webu ČHS včetně prolinku na jeho webové stránky. 
  • Zájemce bude předávat ČHS v pravidelných čtrnáctidenních intervalech (nebo podle dohody) seznamy členů, kteří si za uplynulé období zakoupili tzv. kombinované členství, včetně dat narození a kontaktních údajů.
  • Zájemce bude převádět na účet ČHS platby členských příspěvků ČHS za členy, kteří si za uplynulý měsíc zakoupili tzv. kombinované členství, ve výši dle stanov ČHS.

Nabídky na spolupráci posoudí výkonný výbor ČHS, zpráva o hodnocení nabídek bude předána revizní komisi. Se zájemci, jejichž nabídka bude splňovat výše uvedené podmínky a bude přinášet dostatečné výhody pro členy, uzavře ČHS smlouvu o spolupráci.

 

Nabídky na spolupráci lze zasílat ihned po zveřejnění této výzvy, konečný termín pro podávání nabídek není stanoven. Kdo uzavře smlouvu rychleji, může získat výhodnější pozici, o uzavřených smlouvách budeme informovat naše členy neprodleně. ČHS má zájem nabídnout svým členům výhodné členství v ČHS a AV Österreich co nejdříve. Své nabídky zasílejte výhradně elektronicky na adresu info@horosvaz.cz, do předmětu napište Kombinované členství.

 

B. Valentová, sekretariát ČHS