Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

VYHLÁŠENÍ GRANTŮ NA PODPORU TRADIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2023

VYHLÁŠENÍ GRANTŮ NA PODPORU TRADIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2023
19. 01. 2023 | Rubrika: O ČHS, Oddíly a mládež

Český horolezecký svaz vyhlašuje granty na podporu tradičních horolezeckých akcí v roce 2023. Granty jsou opět určeny oddílům a členům ČHS. Žádosti je možno podávat do 19. února 2023. 

 

V podmmínkách grantů došlo oproti loňskému roku k několika změnám: 

-za tradiční akci je považována i taková akce, která za sebou má alespoň jeden úspěšný ročník

- grant lze výjimečně poskytnout i na jednorázové akce, např. výročí

- grant lze poskytnout i na akci v rámci oddílu, jestliže se jedná o akci pro mládež, se kterou oddíl systematicky pracuje

- grant nelze poskytnout na pořádání závodů ve sportovním lezení na stěně

 

V roce 2023 lze granty poskytnout na tyto akce:

  • Granty jsou určené především na podporu otevřených akcí pro širší okruh zájemců. Akce, která je podpořena grantem, se mohou účastnit jak členové ČHS, tak další zájemci.
  • Granty mohou být výjimečně poskytnuty i na akce pro členům jednoho oddílu, jedná-li se o výcvik dětí a mládeže a oddíl se této činnosti systematicky věnuje.
  • Granty lze poskytnout na sportovní akce (lezení, orientační běh, běh na běžkách, víceboje…), společenské, komunitní akce (horolezecká setkání, dny otevřených dveří, oslavy významných výročí…), výcvikové, vzdělávací akce zaměřené především na děti a mládež (tábory, víkendové výjezdy do skal…). Granty na podporu mládeže nejsou letos vyhlášeny. 

Další podmínky

Max. výše grantu je 10 tisíc Kč. Ve výjimečných a zdůvodněných případech může být grant poskytnut až do výše 15 tis. Kč.

- Grant může pokrýt max. 70 % z celkových nákladů akce.

- Grant lze využít pouze na úhradu nákladů přímo souvisejících s pořádáním akce (nákup spotřebního materiálu, služby, cestovné). Na cestovné lze čerpat max. 50 % z přidělených prostředků

 

Podrobné infromace - Granty ČHS - tradiční akce 2023 - podmínky

 

Podání žádosti o grant

- Žádost musí být podána na formuláři - Grant ČHS - žádost 2023

- Žádost zasílejte elektronicky na adresu 7npsVWa778Fy.Z4WHaBB5cl7g5pJ, označení předmětu "Grant tradiční akce".

 

Uzávěrka žádostí o grant: 19. února 2023

 

Informace o všech grantech ČHS najdete na stránce Granty ČHS

 


 

L. Kalašová - sekretariát

 

Instagram

Instagram Horosvaz