Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Vyhlášení grantu ČHS pro období 2005/2006 - výkonnostní lezení a skialpinismus

11. 03. 2005 | Rubrika: O ČHS | Komentáře (6)

Vyhlášení grantu ČHS pro období 2005/2006

VÝKONNOSTNÍ LEZENÍ A SKIALPINISMUS

Cíl grantu: podpora horolezeckých a skialpinistických projektů s mimořádnou sportovní nebo objevitelskou hodnotou Celková částka na grant bude známa po schválení rozpočtu VH 2005.

Vyhlášení podmínek grantu: 10.3.2005
Uzávěrka přihlášek: 10.4.2005
Vyhlášení přidělených grantů: 30.4.2005
Kdo se může o grant přihlásit: každý člen nebo skupina členů ČHS. Do soutěže nemohou být přihlášeny akce pořádané odbornými komisemi ČHS a hrazené z jiných finančních prostředků ČHS.

Přihláška: základní formulář přihlášky je ke stažení zde
Přihláška musí dodržet formu stanovenou základním formulářem. Formulář bude zveřejněn na internetových stránkách ČHS. Přihláška včetně všech příloh musí být doručena na sekretariát ČHS v písemné i elektronické formě doporučenou poštou nebo osobně nejpozději do uvedeného data uzávěrky (včetně). Přihláška obdrží evidenční číslo.
Upozorňujeme, že elektronická forma přihlášky je povinná a bez ní nebude přihláška přijata.

Co musí přihláška obsahovat:

 • seznam účastníků a jejich nejlepších výkonů na podobných akcích
 • podrobný popis cíle
 • předběžný rozpočet
 • plánovaný způsob medializace akce a zviditelnění ČHS.
  Přihláška může obsahovat libovolný počet příloh přibližujících cíl projektu.

  Hodnotící kritéria:
 • sportovní hodnota projektu
 • objevitelská hodnota projektu
 • pravděpodobnost dosažení cíle vzhledem k jeho obtížnosti a schopnostem účastníků
 • navržený způsob zviditelnění ČHS při prezentování akce v médiích

  Způsob vyhodnocení:
 • První kolo - odborný posudek - hodnotí komise alpinismu a skialpinismu
 • Druhé kolo - hodnocení grantové hodnotitelské komise
  Konečné pořadí bude stanoveno na základě bodového ohodnocení v obou kolech.

  Podle kvality přihlášek budou vybrány 3 nejlepší projekty. Komise si vyhrazuje právo nevyhodnotit plný počet projektů v případě, že nebudou mít adekvátní hodnotu. Finanční prostředky budou rozděleny podle preferencí hodnotitelů.

  Podmínky vyplacení grantu:
 • při získání grantu 50 %
 • po úspěšné realizaci stanoveného cíle a medializaci 50 %
 • při kvalitní medializaci proběhlé akce, i pokud nebyl dosažen cíl 10 %

  Způsob proplacení grantu (záloha, účtenky, aj..) bude nutno předem projednat se sekretariátem ČHS.

  Kontaktní osoba ohledně podávání žádostí o grant: Jindřich Pražák, tajemník ČHS
  Kontaktní osoba ohledně vyučtování: Jarmila Ottová, sekretář ČHS
 • | Komentáře(6)