Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Valné hromady ISMF a UIAA

Valné hromady ISMF a UIAA

V průběhu října proběhly valné hromady hned dvou mezinárodních federací, kterých je ČHS členem, a to UIAA a ISMF. Na obou akcích nechyběl ani předseda ČHS Jan Bloudek.

UIAA

Vpolovině října se konala valná hromada mezinárodní skialpinistické federace ISFM ve španělském Oviedu. Vedle běžné finanční agendy se schvalovala především řada předem projednaných úprav pravidel soutěží, které bylo zapotřebí provést v souvislosti s blížícími se zimními OH v italské Cortině, kterých bude skialpinismus součástí. Na valné hromadě byla volbami potvrzena doposud zastupující prezidentka Regula Meier ze Švýcarska a zvolen nový viceprezident odpovědný za hospodaření James Moore z USA. Za členy IFSM bylo přijato 5 nových zemí zastupovaných národními asociacemi – Austrálie, Kolumbije, Azerbajdžán, Finsko a Ukrajina. IFSM má před sebou mnoho práce související s účastí na zimní olympiádě, plánuje více profesionalizovat soutěžní činnost a rozšířit svoji působnost do více zemí i mezi větší počet sportovců.

Více informací se dozvíte v oficiálním článku ISMF.

ISMF

V závěru října proběhla valná hromada UIAA v kanadském Banffu. Asi největší událostí byl návrat italského CAI mezi členské země UIAA, který proběhl zkrácenou formou bez vstupních procedur. CAI před 3 lety z UIAA vystoupil, impulsem k návratu bylo zvolení nového presidenta CAI Antonia Montaniho s kompletně novým boardem. Valné hromady se zúčastnil jako host i prezident IFSC Marco Scolaris, což lze považovat za průlom v komunikaci mezi oběma organizacemi, mezi kterými v minulosti nebyly příliš přátelské vztahy.
Mezi nejzajímavějšími informacemi v programu byl například rozbor úrazů a jejich risk management, včetně studie zahrnující kvantitativní analýzu záchranářských dat z Francie, kvalitativní analýzu incidentů se séraky a vyhodnocení individuálního vnímání a přijímání rizika při horolezectví, které si více přečtete zde.

Velkým varováním byla zpráva z Austrálie, kde správa Národního parku Grampians uzavřela více než 4.000 lezeckých cest a další uzávěry se připravují v Arapiles. Důvodem jsou špatné vztahy mezi lezci a ochranou přírody, jejichž příčinou je nefungující národní lezecká federace. O tomto případu čtěte zde.

Na VH byla představena také případová studie horské chaty v Abbot Pass, národní památky z roku 1922 ve výšce nad 2500m, která musela být přes veškeré pokusy o záchranu rozebrána a po částech snesena vrtulníky do údolí, protože se její podloží na úzkém horském hřebeni začalo vlivem globálního oteplování hroutit. Čtěte zde.

Dalším příspěvkem na téma globálního oteplování byla studie vlivu změn klimatu na lezecky atraktivní ledopády, kterých je v kanadské Albertě velké množství. Závěrem studie je na statistických datech založená předpověď postupného zkracování ledolezecké sezóny, které se ještě v tomto století dostane na 1/3 délky současného období, využitelného pro lezení přírodních ledopádů.

 

Součástí valné hromady byla i dovolba členů Management Comitee, kam byli z Evropy znovuzvoleni Joachim Driessen z Holandska a Josef Klenner, současný president DAV.

Více informací naleznte v oficiálním článku UIAA.

UIAAInstagram

Instagram Horosvaz