Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Valná hromada IFSC 2023 v Singapuru

Valná hromada IFSC 2023 v Singapuru
04. 04. 2023 | Rubrika: O ČHS, Sportovní lezení

Ve dnech 30. března až 2. dubna proběhla v Singapuru 19. valná hromada mezinárodní lezecké asociace IFSC, které se zúčastnili zástupci 54 národních federací včetně předsedy ČHS Jana Bloudka.

VH IFSC 2023

První den byla na programu diskuse o zákazu přístupu sportovců z Ruska a Běloruska na mezinárodní soutěže ve sportovním lezení, kde zůstává v platnosti rozhodnutí potvrzené loňskou valnou hromadou IFSC, zakazující jejich starty. Program pokračoval workshopy o přípravě sportovců i federací na OH v roce 2024 v Paříži, 2028 v Los Angeles a 2032 v Brisbane.

Program druhého dne byl věnovaný návrhu principů pro nové stanovy IFSC. Na návrhu pracovala od června 2022 desetičlenná komise (Governance Commission), která přípravám věnovala celkem 16 setkání a 5 průběžných konzultací s národními federacemi. V Singaporu komise předložila 4 bloky témat k diskusi a následnému konzultativnímu hlasování o preferovaných variantách, kterých bylo předloženo dohromady 13. Bloky témat se týkaly:

 • složení a velikosti předsednictva IFSC, 
 • role a právního uspořádání kontinentálních organizací, 
 • organizace valných hromad 
 • časových limitů pro funkční období členů předsednictva, včetně postupu v přechodném období od roku 2025, kdy skončí mandáty většiny členů dnešního předsednictva včetně prezidenta a zakladatele IFSC Marco Scolarise

 Členové Governance Commission

Členové Governance Commission

 

Debaty o stanovách byly dlouhé a náročné, ale díky výborně vedenému procesu se u všech důležitých témat podařilo najít výrazně většinovou shodu. Výsledkem je zadání pro právní skupinu, která připraví draft nových stanov na 4. kvartál 2023 a předloží ho ke schválení mimořádné Valné hromadě konané online. 

 

Třetí den proběhl standardní program valné hromady, zahrnující zprávy presidenta, ředitele, jednotlivých odborných sekcí a kontinentálních organizací. Z pohledu členské federace byly zajímavé zejména následující body:

 • Přijetí pěti nových členů, čímž se celkový počet členských zemí v IFSC zvýšil z 94 na 99
 • Zpráva o stavu vyjednávání s MOV o účasti sportovního lezení na LOH 2028 a 2032
 • Změna sídla IFSC z pronajatých prostor, jejichž velikost přestala vyhovovat, do nově zakoupené vlastní nemovitosti v Torinu (ve srovnání např. s Prahou nebo jinými evropskými městy se podařilo zakoupit a zrekonstruovat objekt za velmi výhodnou cenu)
 • Záměr založit samostatnou dceřinou společnost, která bude spravovat komerční kontrakty a marketingová práva, doplněný srovnávacími ukázkami, jak problém řeší mezinárodní federace v jiných sportech
 • Ve finanční oblasti byla schválena účetní uzávěrka 2022 i rozpočet 2023 a po delší debatě bylo z hlasování staženo navrhované poměrně razantní zvýšení závodnických licencí, startovného a kalendářových poplatků pro pořadatele mezinárodních závodů
 • Volba nezávislé etické komise a úprava disciplinárního a odvolacího řádu
 • Volba pořadatelů dalších valných hromad IFSC na rok 2024 – Chile a 2025 – Kypr
 • Volba pořadatele MS 2025, kterým bude Jižní Korea, druhý kandidát – Čína, z volby odstoupil
 • Upřesnění kvalifikačního systému pro Paříž 2024
 • Upřesnění návrhu regulace vedoucího k prevenci zdravotních poruch sportovců, souvisejících s BMI a RED-S
 • Zvýšení věkového limitu pro možnost startovat na SP a MS z 16 na 17 let
 • Předložený návrh na vyřazení skupiny B z MS mládeže byl po debatě stažen

Předseda ČHS Jan Bloudek při debatě o principech nových stanov IFSC

Předseda ČHS Jan Bloudek při debatě o principech nových stanov IFSC

 

Celkově bylo z jednání patrné, že velká část delegátů měla dopředu připravené připomínky a stanoviska k většině důležitých bodů programu, popsaného ve 45 doprovodných dokumentech. Ve srovnání s předchozími valnými hromadami vystupoval aktivně větší počet delegátů a ve složitějších bodech byla patrná velmi intenzivní spolupráce mezi evropskými zeměmi.

 

 


J. Bloudek, předseda ČHS

Foto: IFSC

 

Instagram

Instagram Horosvaz