Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

V sobotu 25. března se uskutečnila Valná hromada ČHS 2023

V sobotu 25. března se uskutečnila Valná hromada ČHS 2023
27. 03. 2023 | Rubrika: O ČHS

Poslední březnovou sobotu se v Praze na Strahově konala další Valná hromada Českého horolezeckého svazu, která letos dosáhla rekordní účasti.
DSC02815
Účast na letošní Valné hromadě ČHS byla rekordní - na Strahov přijeli, nebo se nechali na základě plné moci zastoupit předsedové oddílů, kteří disponovali 41 % všech hlasů (hranice usnášeníschopnosti je podle Stanov ČHS 20%). 

 

Jednání zahájil krátce po půl desáté předseda Jan Bloudek, který posléze předal mikrofon Petru Reschovi. Ten, v pro něj již tradiční roli předsedajícího, řídil další průběh valné hromady. 

 

Na programu bylo projednání a schválení obvyklých bodů, které patří ke standardnímu fungování organizace, a bez nichž by ČHS nemohl fungovat: Účastníci valné hromady jednomyslně schválili zprávu o hospodaření za rok 2022, Výroční zprávu ČHS za rok 2022, zprávu Revizní komise za uplynulé období i rozpočet ČHS na rok 2023.

 

Letošní valná hromada nebyla volební, ale měla na programu dva důležité body - návrh změn v organizační struktuře a řízení ČHS a návrh na změnu identity ČHS - které byly spojeny s dlouhými diskusemi. První návrh týkající se organizační struktury a řízení účastníci valné hromady schválili, zatímco záměr změnit identitu ČHS byl zamítnut. 

DSC02792

V závěru valné hromady bylo jednomyslně schváleno následující usnesení: 

Valná hromada ČHS schválila:

- Výroční zprávu ČHS za rok 2022,

- zprávu Revizní komise za uplynulé období,

- zprávu o hospodaření ČHS v roce 2022,

- poskytování pravidelných odměn členům Výkonného výboru a předsedovi Revizní resp. Disciplinární komise v předloženém znění,

- návrh organizační struktury ČHS v předloženém znění,

- rozpočet ČHS na rok 2023, a současně udělila Výkonnému výboru oprávnění upravovat schválený rozpočet dle skutečného vývoje příjmů, tak, aby byly co nejlépe naplňovány záměry a cíle ČHS a zároveň byly splněny závazné požadavky externích poskytovatelů financí.

 

Valná hromada ČHS uložila Výkonnému výboru:

V návaznosti na bod týkající se nové organizační struktury ČHS:

  1. připravit návrh odpovídající úpravy Stanov ČHS a předložit jej Valné hromadě ČHS konané v roce 2024 ke schválení,
  2. aplikovat postupný přechod na novou organizační strukturu ČHS, tak, že rychlost přechodu musí respektovat finanční možnosti rozpočtu ČHS.

ČHS děkuje zástupcům oddílů za čas, který věnovali sobotnímu jednání, i za kultivovanou diskusi k důležitým bodům jednání.  

 

VH ČHS 2023 - Prezentace

 

Dokumenty z Valné hromady

Bulletin č. 76 - VH ČHS 25.3.2023

Usnesení VH ČHS 25.3.2023

Zápis z jednání VH ČHS 25.3.2023

Zpráva Revizní komise - schváleno VH 25.3.2023

Zpráva o hospodaření ČHS 2022 - schváleno VH 25.3.2023

Rozpočet ČHS na rok 2023 - schválen VH 25.3.2023

 


B. Valentová, ČHS
foto: Petr Jandík

Instagram

Instagram Horosvaz