Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Stanovisko výkonného výboru ČHS k situaci v Komisi soutěžního lezení dospělých

22. 06. 2009 | Rubrika: O ČHS | Komentáře (0)

Stanovisko VV ČHS k situaci v Komisi soutěžního lezení dospělých – nominace na MS 2009 v Číně

Výkonný výbor ČHS se podrobně seznámil se situací v Komisi soutěžního lezení dospělých a na dvou posledních zasedáních řešil stížnosti v souvislosti s nominacemi na MS v Číně.

Na základě předaných informací ohledně nominace Lucie Hrozové na MS se VV postavil za rozhodnutí Komise soutěžního lezení dospělých, která nominovala Lucii Hrozovou na MS bez povinnosti zúčastnit se nominačních závodů vzhledem k dlouhodobým vynikajícím výkonům. Tímto bylo naplněno i rozhodnutí předchozího předsedy komise Jindřicha Pražáka, který přislíbil nominaci Lucii Hrozové, nikoli však proplacení nákladů hrazených s touto akcí (viz vyjádření Jindřicha Pražáka, které je přílohou zápisu z posledního jednání VV).

Dle názoru Výkonného výboru ČHS se nikomu v této záležitosti nestala křivda. Lucie Hrozová je nominována a jasně jsou stanoveny podmínky, za kterých jí budou hrazeny náklady spojené s účastí na MS v Číně. Jedná se o výlohy spojené s cestováním a ubytováním. ČHS hradí každému nominovanému závodníkovi licenci, pojištění, startovné a tyto náklady jsou tedy hrazeny i Lucii Hrozové bez ohledu na dosažené výsledky. Ostatní závodníci, kteří byli na MS v Číně taktéž nominováni a mají předem potvrzené hrazení dalších nákladů (cesta, ubytování) buď potvrdili v letošním roce svou výkonnost na závodech světového poháru, nebo jsou skutečně výjimečnými světovými lezci, od nichž se umístění v čele startovního pole automaticky očekává. Lezcem, jehož cestovní a ubytovací náklady jsou hrazeny na základě letošního umístění v závodech SP je Libor Hroza mladší, který se umístil v závodu SP na rychlost v italském Trentu na šestém místě. Druhou skupinu tvoří dvojnásobný mistr světa, vítěz řady SP, vloni druhý na ME, aktuálně druhý muž světového žebříčku Tomáš Mrázek a Adam Ondra, juniorský mistr světa. Adam Ondra navíc obsadil třetí místo v závodu SP v boulderingu, konaném letos v březnu v rakouském Hall. Ve stejné situaci, jako je Lucie Hrozová, tedy v situaci, kdy je hrazení nákladů na cestovné a ubytování spojeno s výkonem na MS je i řada dalších reprezentantů, m.j. Martin Stráník, vícemistr světa z posledního MS (!), který možnost zúčastnit se MS v Číně nechce využít. Jsme si samozřejmě vědomi, že nastavená kritéria jsou velmi tvrdá, odpovídají však finančním možnostem komise závodního lezení dospělých a jsou pro všechny stejná.

Výkonný výbor plnil v dané záležitosti roli prostředníka, neboť nechce s výjimkou nutných případů zasahovat do kompetencí odborných komisí. Na základě seznámení se se situací na zasedání VV v květnu t.r. zprostředkoval VV svolání schůzky mezi oběma stranami. Schůzky se zúčastnila předsedkyně Komise závodního lezení dospělých Simona Rajfová a člen komise Tomáš Mrázek, zástupce Lucie Hrozové Libor Hroza starší, za VV Jiří Čermák a tajemnice ČHS Božena Valentová. Teprve v důsledku toho, že nebylo na této schůzce dosaženo shody, rozhodl VV tak, jak je uvedeno v zápisu z jednání ve dnech 12.-14.06., tedy tak, jak je uvedeno i výše v tomto stanovisku.

Výkonný výbor zároveň sleduje vyhrocenou diskuzi mezi znesvářenými stranami v médiích v této záležitosti, ale i ve starších kauzách, ve kterých se však necítí býti oprávněn zasahovat. ČHS disponuje disciplinárními orgány, které jediné mohou rozhodnout v případě podezření, že došlo k porušení stanov, směrnic, či jiných pravidel občanského sdružení. 

Pevně věříme, že pokud se dnes někdo cítí poškozen, zváží s klidnou hlavou vzniklou situaci i její řešení. Byli bychom velmi neradi, kdyby ČHS natrvalo ztratil osobnosti, které k němu bezesporu patří. ČHS je organizací, která si váží špičkových výkonů nejlepších lezců a stejně tak lidí, kteří jim na cestě ke špičkovým výkonům napomáhali a napomáhají.

Za VV ČHS Zdeněk Hrubý, předseda

| Komentáře(0)