Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Stanovisko výkonného výboru ČHS k používání magnezia

07. 07. 2003 | Rubrika: O ČHS | Komentáře (0)

Výkonný výbor ČHS se na svém zasedání 14.6. v Jičíně zabýval kromě jiného otázkou používání magnezia a to především na pískovcových skalách.


Výkonný výbor zastává názor, že opodstatněnost zákazu magnezia má tři hlediska:

  1. Škodlivý vliv jeho použití
    Podle mnoha studií magnézium pískovci škodí. VV má k dispozici například studii Německého alpského spolku DAV, která hovoří o škodlivosti magnezia především z důvodů ucpávání porézní horniny. VV je připraven iniciovat další studie, které se problematice budou podrobně věnovat z hlediska vlivu na různé druhy pískovců a o výsledcích bude lezecká veřejnost informována.
  2. Lezecká etika
    Magnézium je podpůrným prostředkem proti duchu tradičních saských pravidel vyznávajících čistotu lezeckého výkonu. Tradice a etika stejně jako vývoj pravidel českého pískovcového lezení navazuje na tradice a vývoj lezení saského. Domníváme se, že tyto tradice je třeba ctít a respektovat.
  3. Trvalá udržitelnost lezení v českých pískovcových oblastech
    Jsme přesvědčeni, že pískovcové terény svým specifickým charakterem neumožňují tak masivní lezecké zatížení. Používání magnezia, stejně jako další moderní trendy lezení (např. lezení "na rybu" či styl RP bez ohledu na linii cesty) způsobuje nadměrné "vytěžování" skalních terénů a my nemáme právo předat budoucím generacím nevratně poškozené přírodní bohatství.

Legislativa
Výkonný výbor v této souvislosti vyzývá všechny lezce (nejen členy ČHS!!) k dodržování pravidel a omezení, která jsou stanovena zněním výjimek na jejichž základě je naše lezecká činnost v těchto oblastech umožněna. Zdůrazňujeme, že lezecká činnost je v dotčených terénech ze zákona č.114/92 zakázána a její provozování je možné pouze na základě výslovného souhlasu příslušných státních orgánů. Výkonný výbor si uvědomuje, že další vývoj legislativy v oblasti ochrany přírody se bude ubírat směrem "rovný přístup všem" a budoucí stav bude více černobílý. Na jedné straně oblasti trvale uzavřené pro sportovní činnosti bez jakýchkoliv výjimek, na straně druhé oblasti s umožněním vybranných činností rovnoprávně pro všechny občany. Podle mnoha náznaků ze strany Ochrany přírody budou tyto oblasti mnohem menší, než jsou nyní a je v našem zájmu aby lezení bylo shledáno jako udržitelná činnost v co největším plošném rozsahu.

Pravidla
Výkonný výbor konstatoval, že současné znění Pravidel lezení na pískovcových skalách (poslední novelizace 1998) je v některých oblastech nejednoznačné a umožňuje různý výklad. Výkonný výbor pověřil předsedu VK, aby společně s oblastními vrcholovými komisemi provedl aktualizaci Pravidel a předložil je VV ke schválení. Zdůrazňujeme, že dodržování Pravidel je základní povinností členů ČHS. Považujeme za samozřejmost, že zejména instruktoři, předsedové oddílů a reprezentanti se budou o dodržování pravidel osobně zasazovat.

Media
Nejběžnější periodika budou upozorněna, že použití magnezia v pískovcových skalních oblastech je nežádoucí. VV ČHS je požádá, aby zveřejňované fotografie a reportáže tuto skutečnost zohledňovaly. Toto upozornění se bude týkat i těch nepískovcových skalních oblastí, kde je použití magnezia zakázáno zněním výjimky ze zákona o ochraně přírody.

Restrikce
VV konstatoval, že nemá prostředky k pátrání, dokazování a dokladování možných provinění proti Pravidlům a řešeny mohou být jen zjevné a nepochybné případy. Prohřešky proti pravidlům budou u reprezentantů a instruktorů řešeny komisemi, pod které jejich činnost spadá. Prohřešky ostatních členů bude řešit VK a KOP.

| Komentáře(0)