Facebook

Český horolezecký svaz

SARS-CoV-2 a COVID-19 v horolezeckých sportech: rizika a doporučení

SARS-CoV-2 a COVID-19 v horolezeckých sportech: rizika a doporučení
18. 11. 2020 | Rubrika: O ČHS

V reakci na celosvětovou nejednotu a nesourodost COVID omezení týkajících se pohybu a sportu v horách a ve skalách, vypracovali členové Mountaineering Scotland (ve spolupráci s odborníky a horolezci z Evropy a Severní Ameriky) přehled této problematiky. Za Lékařskou komisi UIAA se na zpracování podílel její prezident MUDr. Urs Hefti.

 

Přehled uvádí, že rizika přenosu existují při příliš krátké vzdálenosti při jištění či záchrané akci, při hovoru mezi sportovci, instruktory či průvodci a při používání stejného vybavení, čímž mohou být i skalní chyty. Zvýšené riziko přenosu je v uzavřených prostorech, kterými jsou kabinky lanovek, horské chaty, vrtulníky, či jiné dopravní prostředky. Riziko lze snížit používáním roušek, dezinfekcí rukou, dodržováním vzdálenosti alespoň dva metry nebo přímo omezením outdoorových aktivit.

 

Algoritmus pro zhodnocení specifického rizika horolezckých sportů a doporučená zmírňující opatření: 

Zdroj: UIAA

Jestliže je vysoké riziko infekce (pozitivita testování >5%), je potřeba vyvarovat se lezci přeplněným lokalitám a shromažďování při sportu. Při středním riziku (pozitivita testování 1-5%) je doporučeno omezení sportů a akcí s obtížným udržováním dostatečných vzdáleností účastníků, kterým je například bouldering nebo vícedélkové lezení. Pokud je riziko infekce nízké (pozitivita testování <1%), považuje se za bezpečné cestování a provozování sólového lezení, případně za účasti osob žijících ve společné domácnosti a menších skupin. 

 

Kdy je bezpečné vrátit se ke sportovním aktivitám, po prodělání Covid, zobrazuje následující algoritmus:

Zdroj: UIAA

Celý dokument zde: Rizika a doporučení pro horolezecké sporty a

 

M. Košatková, ČHS