Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Projekt Mladý sportovec

Projekt Mladý sportovec
02. 06. 2016 | Rubrika: O ČHS, Síť mládežnických klubů

Sdružení sportovních svazů ČR a Česká unie sportu vyhlašují projekt na podporu rozvoje sportovně technických a branných dovedností dětí a mládeže ve věku do 18 let.

 

V rámci projektu lze poskytnout finanční prostředky na akce zaměřené na orientaci a schopnost přežití v přírodě (táboření, plánování túr, vysokohorská turistika, horolezectví apod.), zvládání vody jako přírodního živlu a zodpovědné zacházení se zbraněmi.

 

Podpořit je možno vícedenní akce (např. tábor), nebo několik na sebe navazujících jednodenních či kratších akcí (kurzy, lekce), které budou ukončeny nějakým praktickým ověřením znalostí. Akce se musí konat od září 2016 do konce října 2017.

 

Projekt je určen výhradně sportovním klubům, tělovýchovným jednotám, které mají právní formu spolku, a jsou sdruženy v České unii sportu.

Podmínky projektu

Žádost

Rozpočet 

 

Návrhy projektů a žádosti o jejich financování je možno podávat do 30.6. 2016 - elektronicky na adresu 8ennacfg~mBFV14WHlCy8do2Yskmb a současně poštou na adresu Sdružení sportovních svazů ČR, z.s., U Pergamenky 11511/3, 170 00 Praha 7.

 

Potřebné informace najdete na webu http://www.sporty-cz.cz/.

 

B. Valentová, sekretariát ČHS