Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Problém sekce Skalní oblasti - aktualizace 21.11.  a 25.11. 2008

21. 11. 2008 | Rubrika: O ČHS | Komentáře (0)

Výkonný výbor ČHS se stále snaží řešit faktické i právní problémy spojené s provozem webu Skalní oblasti. Na jednání výkonného výboru, které se konalo v pátek 14.11., výkonný výbor rozhodl, že situace musí být konsolidována do konce tohoto roku.

Výkonný výbor tímto rozhodnutím reagoval mimo jiné na to, že správce databáze nadále omezuje přístup do systému na základě určitých IP adres nebo typu prohlížeče a neobnovil jím smazaná administrátorská práva pro přístup do statistik Gogole pro dva členy výkonného výboru.

Z dosavadního průběhu celé kauzy je zřejmé, že cesta k uspokojivému fungování těchto webových stránek není možná bez zpřesnění smluvních podmínek mezi ČHS na straně jedné a společností Netsystem Int., která Skalní oblasti pro ČHS provozuje a spravuje, na straně druhé. Z tohoto důvodu nechal výkonný výbor vypracovat návrh dodatku k nynější smlouvě, jehož cílem je zabránit do budoucna problémům a sporům, které se v konečném důsledku dopadají na řadové členy ČHS. Návrh dodatku byl dne 14. 11. 2008 zaslán Z. Strnadovi jako statutárnímu zástupci společnosti Netsystem Int. se žádostí o vyjádření do konce listopadu.

O postupu výkonného výboru byl současně informován předseda Centrální vrcholové komise Vladimír Wolf, neboť právě vrcholové komise se tato problematika nejvíce dotýká.

Aktuální informace: Omezení uvedená ve druhém odstavci této zprávy již byla zrušena a jednání ohledně webu Skalní oblasti pokračují.

25.11. 2008, B. Valentová

 

Zde můžete pokračovat na stránky SO
Problém sekce Skalní oblasti - aktualizace 21.11.  a 25.11. 2008

| Komentáře(0)