Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Pozvánka na Valnou hromadu ČHS

Pozvánka na Valnou hromadu ČHS
24. 02. 2023 | Rubrika: O ČHS

Aktualizace k 3.3. 2023

 

Výkonný výbor zve předsedy oddílů na Valnou hromadu ČHS, která se uskuteční v sobotu 25. března 2023 v Praze na Strahově (sídlo České unie sportu, aula v přízemí). Valná hromada začne v 9.30 hod., registrovat se můžete od 8.00 hod.

 

Aktualizovaný seznam oddílů/spolků s počty členů a  počty hlasů k 25.2.2023

oddíly a počty členů k 25.2.2023

 

 

ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

Valné hromady se mohou zúčastnit v souladu se Stanovami předsedové (zástupci) oddílů registrovaných v ČHS nejpozději k datu 25. 2. 2023.

Počet hlasů, kterými budou zástupci jednotlivých oddílů disponovat, je odvozen od počtu řádných členů oddílů k výše uvedenému datu. Informace o počtu členů jednotlivých oddílů budou zveřejněny v tomto článku zhruba za týden, po zpracování všech objednávek přijatých do 25. února.

 

Předseda oddílu může být zastoupen na základě plné moci jiným členem oddílu, nebo předsedou (zástupcem) jiného oddílu.

Předseda (zástupce) oddílu může zastupovat nejvýše 3 další oddíly. 

Plná moc - zastoupení členem oddílu

Plná moc_zastoupení jiným oddílem

Plnou moc přineste na Valnou hromadu, popř. ji můžete ještě před konáním Valné hromady, ale jen do pátečního poledne 24. 3., poslat naskenovanou mailem. 

 

Prosíme vás, abyste nás s předstihem informovali o své účasti (či neúčasti) na Valné hromadě i o případném zastoupení. 

Informace o účasti i plné moci posílejte co nejdříve Lucii Kalašové - 7npsVWa778Fy.Z4WHaBB5cl7g5pJ (do předmětu zprávy napište VH).

 

PROGRAM

Na programu jednání budou vedle obvyklých bodů, ke kterým patří hlavně zpráva o hospodaření za rok 2022, výroční zpráva za rok 2022 nebo návrh rozpočtu na letošní rok, také dva body "mimořádné", o kterých se bude hlasovat:

- návrh změn v řízení a organizační struktuře ČHS

- návrh změny identity ČHS (návrh nového loga)

 

Všechny potřebné informace a materiály jsou v bulletinu ČHS č. 76 a ve Výroční zprávě ČHS za rok 2022:

Bulletin ČHS č. 76 - VH 2023

Výroční zpráva ČHS za rok 2022

 

Podrobnější zprávy o činnost jednotlivých komisí najdete na webu v rubrikách komisí. 

 

Informace a dotazy týkající se účasti na Valné hromadě směřujte na e-mail 7npsVWa778Fy.Z4WHaBB5cl7g5pJ

Případné jiné dotazy a informace můžete posílat na e-mail 4gsyQOQ%-kBC.Zp4Ys

 

Těšíme se na vás!

 


B. Valentová, ČHS

Instagram

Instagram Horosvaz