Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Ocenění členové ČHS

Ocenění členové ČHS
26. 03. 2014 | Rubrika: O ČHS, Historie horolezectví

Jedním z bodů letošní valné hromady bylo i udílení ocenění členům ČHS, kteří se významně zapsali do historie českého nebo československého horolezectví a přispěli k jeho rozvoji.

 

Čestné uznání České unie sportu bylo na základě návrhu výkonného výboru ČHS uděleno

Vladimíru Suchému a Václavu Širlovi, v obou případech nejen za horolezecké výkony, ale také za přínos v oblasti trenérství, metodické činnosti a propagace horolezectví, a také k významným životním jubileím.

 

Vladimír Suchý (*3.4. 1924)

V. SuchýV. Suchý - předávání ocenění

Jeho přínos spočívá především v dlouholeté metodické a organizační činnosti, zaznamenáníhodné jsou i jeho horolezecké výstupy. Horolezectví se začal věnovat ve 40. letech 20. století, od roku 1945 byl členem horolezeckého kroužku VŠ a poté byl zařazen do prvního reprezentačního horolezeckého družstva. V letech 1954-1955 absolvoval Dálkovou školu pro dobrovolné trenéry horolezectví, poté pracoval jako předseda metodické komise kraje, Čech a následně i Československa, po několik funkčních období. Je zakladatelem a organizátorem horoškol VŠ Praha a AKA Praha, zakladatelem školení cvičitelů horolezectví I. třídy a autorem mnoha metodických textů. V roce 2003 se stal čestným členem Českého horolezeckého svazu.

 

Václav Širl (*18.8. 1944)

V. ŠirlV. Širl - předávání ocenění

V. Širl se do historie horolezectví se zapsal nejen množstvím a obtížností výstupů, ale také trenérskou, metodickou a publikační činností. Vrcholem jeho horolezecké činnosti jsou 70. léta 20. století, kdy byl členem reprezentačního družstva a absolvoval řadu obtížných výstupů v horách. Dlouhodobě lezl také na českých pískovcích, kde má  více než tisíc výstupů včetně mnoha obtížných prvovýstupů. Dlouhou dobu se věnoval také trenérské, v letech 1980 – 1983 byl členem trenérské reprezentační rady. Je autorem řady metodických publikací a článků, nejvýznamnější je jeho spoluautorství knihy Horolezectví zblízka, kterou napsal spolu s I. Dieškou.

 

Na udělení titulu Čestný člen ČHS byly navrženy tři významné horolezecké osobnosti - Alena Čepelková, Josef Rakoncaj a Vlastimil Šmída. Všechny tři návrhy valná hromada jednomyslně schválila.

 

Alena Čepelková (*5.7. 1953)

A. Čepelková

Návrh na udělení titulu Čestný člen ČHS předložil valné hromadě ČHS 2014 Petr Jandík. 
A. Čepelková patří k nejlepším horolezkyním české historie a v 80. letech 20. století patřila (spolu se Zuzanou Hofmannovou) ke světové špičce ženského horolezectví. Zpočátku na sebe upozornila výkony v Adršpachu a Teplicích a ve Vysokých Tatrách, následovaly úspěchy v Alpách, na Kavkaze apod., včetně zimních přelezů. Kromě její lezecké výkonnosti je třeba ocenit i činnost organizátorskou. Dlouhodobě se věnuje rozvoji ženského horolezectví ve spolku RHM, v roce 1997 začala působit jako místopředsedkyně ČHS a v letech 2005 až 2009 byla předsedkyní ČHS. Pracovala též v komisi žen a komisi alpinismu.

Návrh na udělení titulu Čestný člen A. Čepelkové

 

Josef Rakoncaj (*6.4. 1951)

J. Rakoncaj

Návrh na udělení titulu Čestný člen předložil valné hromadě ČHS výkonný výbor ČHS.

Josef Rakoncaj patří k nejvýznamnějším českým horolezcům, jeho jméno je spojeno zejména s výstupy na osmitisícovky. Vrcholné horolezecké výkony J. Rakoncaje spadají do období od 70. let do poloviny 90. let 20. století, od roku 1975 byl členem reprezentačního družstva, v 70. a 80. letech uskutečnil řadu ceněných výstupů a prvovýstupů v Alpách, Dolomitech, na Kavkaze apod. Největší uznání mu přinesly výstupy na osmitisícové vrcholy, kterých má na svém kontě celkem osm. Vedle alpinismu se věnoval i pískovcovému lezení včetně dělání provovýstupů, kterých je evidováno několik desítek. Je autorem nebo spoluautorem několika knih a filmů včetně Velkého himálajského dobrodružství.

Návrh na udělení titulu Čestný člen ČHS J. Rakoncajovi

 

Vlastimil Šmída (*21.11. 1933)

V. ŠmídaV. Šmída a P. Resch - předávání ocenění

Návrh na udělení titulu Čestný člen předložil valné hromadě ČHS Jiří Novák.

Udělení titulu Čestný člen ČHS se navrhuje za významné horolezecké výstupy ve velehorách uskutečněné Horolezecké aktivity V. Šmídy začaly ve Vysokých Tatrách a pokračovaly pak v Alpách, na Kavkaze, Pyrenejích, Alpách apod. V roce 1957 se stal členem státního reprezentačního horolezeckého družstva,  v roce 1958 se zúčastnil expedice na Ťan Šan, při níž uskutečnil prvovýstup na sedmitisícový východní vrchol Piku Pobědy. V r. 1967 následovala výprava do Hindúkuše, na přelomu 70. a 80. let 20. století byl technickým vedoucím expedic na Nanda Devi, v roce 1988 následovala expedice do oblasti Annapurny. Expediční činnost ukončil v důchodovém věku v Andách.  V posledních letech úzce spolupracuje   s komisí historie ČHS.

Návrh na udělení titulu Čestný člen ČHS Vlastimilu Šmídovi

V. Šmída - prezentace J. Nováka

 

S Čestnými členy ČHS se můžete blíže seznámit v rubrice Čestní členové ČHS a také v rubrice Osobnosti v rámci modulu, který spravuje komise historie ČHS.

 

Všem oceněným gratulujeme.

 

B. Valentová, tajemnice