Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Mezinárodní projekt v rámci programu Erasmus +

Mezinárodní projekt v rámci programu Erasmus +
26. 06. 2014 | Rubrika: O ČHS

ČHS dnes dokončil několikaměsíční úsilí a podal žádost o grant do evropského programu ERASMUS+ na roky 2015-2018 v celkové výši 499 tis. EUR.

 

Cílem projektu je podpora sdílení tradičních horolezeckých hodnot a jejich využívání pro podporu dobrovolnictví, zdravého životního stylu, rovného přístupu a zapojení  osob s postižením. Projekt je zaměřen na výměnu zkušeností s jinými národními svazy a hledání způsobů a cest jak cíle projektu uvést v život.

 

Přihlášku jsme podali společně s partnerskými horolezeckými svazy ze Slovenska, Maďarska, Slovinska, Chorvatska a Itálie. Projekt jsme vymýšleli od března 2014 společně s Igorem Kollerem z Jamesu a díky jeho pomoci jsme získali ke spolupráci i partnery z ostatních zemí.

 

Výsledky výběru budou zveřejněny na konci roku 2014 a pokud projekt získáme, ČHS se zároveň stane i jeho lídrem.

 

Důležitou součástí celého projektu je postupné uspořádání pěti vícedenních horolezeckých festivalů pro účastníky ze všech šesti zúčastněných zemí a několik národních jednodenních akcí.

 

Festivaly by měly proběhnout v Labských pískovcích, Vysokých Tatrách, Julských Alpách, italském Orcu a chorvatském Biokovu.

 

Držme si palce, aby naše přihláška byla úspěšná.

 

Honza Bloudek a Šimon Budský