Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Lezení v oblastech CHKO Broumovsko - stav žádosti ČHS

26. 04. 2005 | Rubrika: O ČHS | Komentáře (0)

Lezení v oblastech CHKO Broumovsko – stav žádosti ČHS o výjimku pro horolezeckou činnost

Vzhledem k době platnosti udělené výjimky končící datem 30.11.2004 požádal ČHS dne 20.5.2004 MŽP o novou výjimku a o něco později také na její rozšíření na oblast Janovice. MŽP si dle obvyklého postupu vyžádalo stanovisko SCHKO Broumovsko.

Toto stanovisko bylo ze SCHKO odesláno teprve v pondělí 18.4. 2005. O důvodech pozdního vyjádření a možných řešeních nastalé situace, kdy horolezecká činnost není se začátkem horolezecké sezóny v oblastech chráněných zákonem povolena, se následující den uskutečnilo jednání s vedoucí  Správy CHKO Broumovsko Ing. Hanou Heinzelovou, která je ve funkci od 1.4.2005.  

Výsledkem jednání je následující vyjádření Ing. Heinzelové:

Správa CHKO Broumovsko obdržela žádosti ČHS o udělení výjimek ze základních ochranných podmínek národních přírodních rezervací (NPR) Adršpašsko-teplické skály a Broumovské stěny 25.5.2004. Na podzim proběhlo společné jednání pracovníků Správy s Ministerstvem životního prostředí s cílem omezit dopad horolezeckého sportu na předmět ochrany přírody (především avifaunu). V lednu byly do leteckých snímků rezervací zaneseny lezecké oblasti, na jejichž vymezení se podíleli zástupci ČHS

Osobně mě mrzí, že minulé vedení Správy CHKO Broumovsko nevydalo odborné stanovisko k udělení výjimky dříve. Důvody, které k tomu vedly, nebudu hodnotit.

Správa CHKO Broumovsko doporučila ve svém odborném stanovisku ze dne 18.4.2005 udělení výjimek z ochranných podmínek obou národních přírodních rezervací ve vyhrazených terénech, v termínu, který neohrozí zvlášť chráněné druhy živočichů, zejména ptáků. Nedoporučila otevření nových lezeckých oblastí (např. Janovice).

Ministerstvo životního prostředí, v jehož kompetenci je vyhrazení míst pro provozování horolezectví, nyní připravuje příslušné rozhodnutí. SCHKO a ČHS se dohodly na spolupráci při zveřejňování map lezeckých terénů a termínu jejich otevření.

Vzhledem k tomu, že v současné době není vydána výjimka z ochranných podmínek, je dle § 29 písm. f) na celém území NPR zakázáno provozovat horolezectví. Udělení výjimky z ochranných podmínek NPR není nárokové. Správa CHKO Broumovsko žádná zvláštní opatření, kromě běžné kontrolní činnosti dodržování ochranných podmínek NPR v terénu, nechystá.

Správa CHKO doporučuje udělení výjimek pro lezce i s ohledem na tradici lezení v pískovcových oblastech obou NPR. Byla bych ráda, kdyby lezci respektovali přírodovědné hodnoty a statut ochrany obou rezervací. Adršpašsko-teplické skály byly vyhlášeny rezervací výnosem ministerstva v roce 1933, Broumovské stěny v roce 1953. Proto apeluju na lezce, aby zákon s ohledem na předmět ochrany neporušovali a vyčkali.“

Také ČHS apeluje na svoje členy, aby respektovali až do rozhodnutí MŽP nastalou situaci. Celá záležitost by neměla trvat nijak dlouho.

Alena Čepelková                                                Hana Heinzelová
předsedkyně ČHS                                               vedoucí Správy CHKO Broumovsko 

| Komentáře(0)